Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane - CSAU

Coordonator: prof.dr.arh. Ana-Maria DABIJA

Regulament de organizare si functionare CSAU.pdf

Activitati CSAU 2016-2018.pdf

Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane CSAU, a fost înființat cu scopul de a crea în Universitatea noastră un cadru adecvat studierii modului de constituire și de transformare a teritoriilor - urbane și extraurbane - în raport cu evoluțiile istorice, pe baza analizelor morfologice, tipologice și arhitecturale, în raport cu modul de utilizare și cu evoluțiile culturale.

Centrul își propune desfășurarea unor activități de cercetare aplicativă, reprezentând componenta nedidactică a Universității, prin care, deopotrivă studenți, doctoranzi, profesori, specialiști din piața muncii,au ocazia să interacționeze, prin mijloace academice și de cercetare specifice: expoziții, workshop-uri, conferințe, simpozioane, cursuri de perfecționare etc.

Activitățile CSAU vizează promovarea conceptului de peisaj cultural ca patrimoniu în abordarea teritoriul urban și extraurban, al culturii arhitecturale și urbane românești și studiul acestora din perspectivă inter și multidisciplinară. Unul dintre obiectivele fundamentale ale Centrului este acela de a asigura cadrul pentru un schimb activ de idei și pentru reflecții pluridisciplinare asupra domeniilor pe care le studiază, prin promovarea și încheierea de protocoale de colaborare cu institutii cu interese similare, românești și europene și prin promovarea unei politici coerente de colaborări cu personalități științifice și culturale care s-au distins în cadrul domeniilor respective.

Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane al UAUIM reprezintă o tribună de dialog și de cercetare academică deschisă pentru studiu interdisciplinar de la scara teritoriului la scara detaliului, de la perspectiva arhitecturală la antropologie arhitecturală, de la arhitectură la inginerie, de la imaterialul conceptual la materialitatea spațiului, de la idee la produs.

Participarea, la toate activitățile desfășurate de CSAU, a unor studenți, doctoranzi și tineri specialiști este un obiectiv esențial al centrului - aceștia vor avea astfel ocazia de a-și consolida cultura profesională și de a se pregăti pentru activitatea de cercetare.

În coordonarea CSAU funcționează următoarele grupuri de lucru, formate din cadre didactice, cercetători, profesioniști și studenți:

Diseminarea rezultatelor activității de cercetare se finalizează prin publicare în Editura Universitară Ion Mincu (în ediții bilingve), fie în volume dedicate, fie ca articole în revista Argument. Din volumele publicate, amintim pe cele ieșite de sub tipar în ultimii doi ani:

Contact

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
str. Mihail Moxa 3-5, 010961 București, România
tel: 0721608423, fax: +40.21 312.39.54
web: www.uauim.ro

Conferințe internaționale

ICBEST 2020, Canada, 31 august - 2 septembrie 2020: https://icbest2020.com/

The Architect and the City, Italia, 10-13 iunie 2020: EAAE-ARCC-IC Flyer Attachment.jpg

WMCAUS 2020, Cehia, 15-19 iunie 2019: https://www.wmcaus.org/

Din activitățile CSAU

9 septembrie 2018: Încheierea acțiunii COST Renewable energy and landscape quality

Între 3 și 9 septembrie 2018 a avut loc la Clermont-Ferrand și Mende, în Franța, conferința de încheiere a acțiunii COST TU1401 Renewable energy and landscape quality care s-a derulat pe parcursul a 4 ani, și în care Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" a fost reprezentată de conf. dr. arh. Angelica Stan, CS dr. arh. Maria Boștenaru-Dan, lector dr. arh. Mihaela Hărmănescu și drd. arh. Mădălina Sbarcea. Conferința a avut ca temă patrimoniul rural UNESCO din zonă, dar a fost coorganizată de acțiunea COST. Astfel, au avut loc sesiuni de prezentări dar și expoziția de postere a acțiunii.

Expoziția de postere a acțiunii a fost itinerată anul trecut la UAUIM: Expozitie-postere-COST.pdf.

Între timp ea a fost actualizată cu rezultatele de la ultimele două concursuri de fotografie ale acțiunii COST. Acțiunea își propune crearea unei baze de date de fotografii cu instalații de energie regenerabilă integrate în peisaj și în acest scop a derulat mai multe concursuri de fotografie. La aceste ultime două concursuri avem și câștigători de la UAUIM: lector dr. arh. Marina Mihăilă premiul I la reflections și CS dr. arh. Maria Boștenaru-Dan premiul II, precum și premiul III la călătoria flyerului acțiunii. Toate fotografiile câștigătoare pot fi vizionate în fișierele alăturate:

Mai multe detalii despre conferință și câștigători în limba engleză la http://ln-institute.org/public_lni/news_show_details.php?news_id=736

26 aprilie 2018: Sesiunea de comunicări științifice „Parcul Carol, patrimoniul artistic, arhitectural și natural”

http://www.secundatv.ro/proiecte-idei/parcul-carol-patrimoniul-artistic-arhitectural-si-natural-104271.html/

Imagini de la eveniment: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10216522894407428.1073742219.1310055151

29 septembrie 2017: Noaptea cercetătorilor Europeni 2017

Noaptea Cercetătorilor Europeni este o acțiune Marie Curie a Comisiei Europene care are loc în fiecare an în ultima săptămână din septembrie. Scopul ei de a mediatiza cercetarea publicului larg întrucât acesta finanțează cercetarea prin contribuții. În România are loc în mai multe orașe, inclusiv București. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" a fost reprezentată de Marie Curie alumna Maria Bostenaru Dan, care a colaborat și cu chapter Marie Curie alumni România, și de colegul ei Constantin Hostiuc. Anul acesta ei au reprezentat Facultatea de Urbanism respectiv Școala Doctorală. Standul a prezentat din nou o machetă a unui sit urban din București, în acest an cartierul Militari, construit de studenși, într-o analiză Kevin Lynch. În afară de aceasta au fost cărți din ani recenți, inclusiv o carte despre cutremurul din 1755 din Lisabona însoțită de o machetă. Pe pereți a fost prezentată expoziția itinerantă COST RELY (Renewable energy and landscape quality) pentru a doua oară la o acțiune a filialei române a Marie Curie Alumni Association, în care mai există doi membrii care se ocupă de energia regenerabilă, așa cum am prezentat (another Le Notre report). Bursierii Marie Curie au fost și pe scenă consiliind tineretul privind o carieră viitoare în cercetare. Organizatorul Nopții Cercetătorilor este de asemenea membru al filialei și a vizitat standul.

Linkuri utile:
https://www.noapteacercetatorilor.eu/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/european-researchers-night_en

29 martie 2017: Evocare Radu R. Rosetti

Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” a fost partener la lansarea in sediul din strada Moxa al CSAU, cu alte cuvinte Casa Rosetti, la lansarea proiectului cultural „De la Marele Răzbel la Marea Unire: fapte de vitejie, consemnări, monumente” co-finantat de AFCN prin evocarea generalului și istoricului Radu R. Rosetti care a construit casa (arhitect Nicolae Ghika Budesti) cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la nașterea sa. Mai multe despre proiect la https://marelerazbelmareaunire.blogspot.ro/


6-10 februarie 2017: Expoziție de postere COST RELY

Universitatea noastră este parte a rețelei de cercetare COST RELY Renewable energy and landscape quality reprezentată de conf. dr. Angelica Stan (membru titular) și de dr. Maria Bostenaru Dan (membru supleant, din partea centrului). În perioada 6-10 februarie expoziția intinerantă a rețelei de cercetare a ajuns la București. Mai multe detalii despre rețeaua de cercetare și participarea universității în materialul atașat.


24 ianuarie 2017: Masă rotundă pe tema „Orașul și monumentul”

Organizator: Costin Hostiuc
În ziua micii Uniri a avut loc o masă rotunda cu participarea unor specialiști din diferite discipline, inclusiv filozofie, artă, arhitectură și urbanism, aducând împreună profesori de la Universitatea Națională de Arte și de la universitatea gazdă, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Ideea principală a mesei rotunde a fost ameliorarea calității spațiilor publice prin plasarea de obiecte de artă în aceste spații și astfel a continuat inițiativa anterioară de grupare a arhitecților și artiștilor pe această temă. Masa rotundă a fost precedată de vernisajul unei expoziții de sculptură în galeria „La arhitectură”.


30 septembrie 2016: Participare UAUIM la Noaptea cercetătorilor

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” participă cu un stand la Noaptea Cercetătorilor Europeni în România 2016, vineri 30 septembrie, orele 17-22, Piața Universității.

Detalii: www.uauim.ro/evenimente/noaptea-cercetatorilor/


27 martie 2015: Masă rotundă – București, spații reinventate

Argument: Bucureștiul trebuie reinventat ca spațiu public. Spațiul public actual din București este asediat, înainte de toate de mizeria zilnică și lipsa de idei. Mai afectate de acestea decât orice alte locuri, suprafețele mici trebuie tratate cu atenția cuvenită, întrucât sunt punctul de conexiune al unui cartier, al unei vecinătăți mici. Este o nevoie de semne identitare pentru a rechema trecutul și prevede viitorul, proiecții care se nasc din viziuni controlate de rigoarea unei analize spațiale.

Pornind de la cercetarea anterioară „Obiectul de artă în spațiul public și identitatea urbană. București – studiu de caz”, Constantin Hostiuc a organizat un proiect de cooperare între artiști, cadre didactice la Universitatea Națională de Arte, și arhitecți, cadre didactice la Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", pentru a plasa obiecte de artă în spațiul public al câtorva piețe din București.

Siturile tratate:

A rezultat publicația Constantin Hostiuc (coord.), 2015, București - locuri reinventate, Editura Universitară „Ion Mincu”, București.


6 noiembrie 2014: Masă rotundă – Impactul hazardurilor naturale și antropice asupra ariilor urbane

Dintre diversele moduri de a aborda efectul hazardurilor, până la cele dezastruoase, asupra ariilor urbane, considerăm cea mai potrivită abordarea impactului. Din punctul de vedere al științelor naturii și al celor inginerești acesta a fost abordat deseori, și mai noi științele sociale sunt și ele incluse. Rolul proiectării pentru o mai bună prevenire, sau chiar intervenție postdezastru este însă deseori ignorat. Scopul mesei rotunde este de a reuni abordări multidisciplinare (arhitectură, urbanism, seismologie, geografie, inginerie structurală, ecologie, științele comunicării, istoria artei) asupra unui set de probleme puse din acest punct de vedere.

Masa rotunda 2014.pdf


30 octombrie 2014: Prezentare de carte

Cimitirul Bellu Ortodox și valorile sale de patrimoniu / The Bellu Orthodox Cemetery and its valuable heritage, subtitlu Cavouri /Vaults" vol. II

Publicație apărută sub îndrumarea prof. dr. arh. Emil-Barbu Popescu.
Coordonator Constantin Hostiuc.
Texte (în vol. II) dr. Constantin Hostiuc, prof. dr. arh. Cristina Olga Gociman, dr. arh. Maria Bostenaru-Dan.
Fotografii: lect. dr. arh. Vlad Eftenie.

În cadrul vernisării Muzeului Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” la ceremonia de închidere a Bienalei Naționale de Arhitectură 2014, domnul prof. dr. arh. Sorin Vasilescu, consultant științific al volumului, a prezentat volumul cu ocazia lansării acestuia. Volumul este parte a unui efort susținut de promovare a patrimoniului cimitirului, volumul I, tot publicație a centrului, cuprinzând texte ale cercetătorilor acestuia (Constantin Hostiuc, Maria Bostenaru-Dan, Ciprian Buzila, fotografie Vlad Eftenie), iar volumul III, în lucru, urmând să se dedice sculpturilor din cimitir. În special în anul 2014, an dedicat de ICOMOS comemorării, rolul monumentelor comemorative private din cimitir nu poate fi subestimat și astfel publicația devine de mare actualitate.


9-16 noiembrie 2013

Vizita domnului prof. dr. (silvicultor) Thomas Panagopoulos de la Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics (CIEO), University of Algarve, Faro, Portugalia

Detalii: www.uauim.ro/evenimente/thomas-panagopoulos/


1–3 noiembrie 2012: Workshop NeDiMAH la București

Reprezentanți cheie din cel puțin două grupuri de lucru ale rețelei NeDiMAH (Network for Digital Methods in Arts and Humanities) vor discuta în octombrie experiențele și cunoștințele de la atelierele de lucru care au avut loc la Hamburg în iulie 2012. Prin aceasta vom putea începe structurarea taxonomiei metodelor și instrumentelor ICT în domeniul științelor umaniste digitale, care este un obiectiv important al rețelei NeDiMAH. Lucrările desfășurate la București vor urma o abordare de sus în jos folosind experiențele din atelierele de la Hamburg și apoi o cartografiere a metodelor, procedurilor, instrumentelor - critică, sensibilizare, provocări și soluții la epocile acoperite de grupul de lucru “Timp și spațiu” și de grupul de lucru “Vizualizarea informației”.

Detalii: http://nedimah.uauim.ro și www.uauim.ro/evenimente/nedimah/


9 decembrie 2011: Povestind Bucureștiul - bucureștenii în dialog cu blogerii Bucureștiului

O serie de întâlniri organizate de Asociația „Bucureștiul meu drag” și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București - Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane CSAU pentru descoperirea Bucureștiului și a bucureștenilor

Detalii: www.orasul.ro/events/view/povestind-bucurestiul.html


17-18 octombrie 2011: Proiectul EPAT (“Eau comme PATrimoine”)

Proiectul EPAT (“Eau comme PATrimoine”) face parte din Programul European Cultura 2007-2013 și este organizat de Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane (CSAU) din cadrul UAUIM în colaborare cu Universitatea Ferrare, CITERLab, Departamentul de Arhitectură, Ente Parco Regionale del Delta del Po, Societatea Fluvial Consult, orașul Lille (Franța), orașul Coimbra (Portugalia), având ca parteneri orașul Comacchio (privincia Ferrara, Italia), Institut dʼAménagement et Urbanisme de Lille (IAUL), Ecole Nationale Supérieure dʼArchitecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), Conseil de lʼArchitecture de lʼUrbanisme et de lʼEnvironnement du Nord (CAUE59), UniversitateaCoimbra, orașul Brăila (România), Ministère dei Beni Culturali. IT și Ministère de la Culture, FR.

Detalii: www.uauim.ro/evenimente/epat/, www.ces.uc.pt/epat/pages/pt/apresentacao.php


14-15 octombrie 2010: Bulevardul în orașul european: origini, evoluții perspective

Colocviu internațional cu tema „Bulevardul în orașul european - origini, evoluții, perspective” urmat de masă rotundă cu tema „Modelul urban structurant: vialibitatea lui azi”.

Program Bulevardul-in-orasul-european.pdf


15 iulie 2009

Masă rotundă cu tema: Perfecționarea sistemelor de atestare in arhitectură, urbanism și protejarea monumentelor în vederea creșterii responsabilității și contribuției profesioniștilor din aceste domenii în protejarea patrimoniului.

www.icomos.ro/pdf/MINUTA-SEDINTEI-ICOMOS-1507.pdf


17-18 septembrie 2008

Workshop-ul exploratoriu „Cercetarea prin proiect și creația arhitecturală” organizat în cadrul conferinței „Diaspora în cercetarea științifică românească”

Detalii: www.uauim.ro/evenimente/diaspora-stiintifica/


2007-2008: Conferințele de la Arsenal la București

CSAU, Centru de studii arhitecturale și urbane al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, în colaborare cu Pavillion de l'Arsenal, Centru de informare, documentare și expoziții de Urbanism și Arhitectură al Parisului, împreună cu Institutul Francez din București, a inițiat, sub titlul „Conferințele de la Arsenal la București”, o serie de întâlniri în care au fost prezentate înregistrări video ale unora dintre cele mai interesante conferințe organizate de către Centrul de la Pavilionul Arsenalului, pe teme de legate de diferite aspecte ale evoluției actuale a arhitecturii și urbanismului orașului, cu subiecte care au o relevanță directă pentru actualitatea urbană bucureșteană.

Detalii: www.oar-bucuresti.ro/anunturi/2007/11/14/a/


29 mai 2007

Sesiune de comunicări științifice „Peisaj cultural și dezvoltare”; organizatori CSAU și Catedra Planificare și Dezvoltare Urbană și Teritorială
Peisaj-cultural-si-dezvoltare Program.doc
Peisaj-cultural-si-dezvoltare Rezumate.doc


26–29 octombrie 2005: Conferinta AEEA

In perioada 26 – 29 octombrie 2005 a avut loc, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, Conferința AEEA: Diversitatea – resursă a educației în domeniul arhitectură.

In contextul Conferinței, CSAU a organizat o întîlnire pe tema reabilitării urbane. Intâlnirea a fost ocazionată de prezența la București, ca invitat special, a profesorului François Loyer - recunoscut specialist al istoriei urbane a secolului XIX și XX, autor al unor lucrări ce referință pentru acest domeniu, actualmente vicepreședinte al venerabilei Comission du Vieux Paris și director al Departamentului de arhitectură si arheologie al acestei importante instituții a primăriei Parisului, fost director al prestigioasei Ecole de Hautes Etudes de Chaillot – și a soției sale, prof.Hélène Guéné, deasemenea un distins și recunoscut specialist al istoriei urbane a sec.XIX și XX.

La întâlnirea care a avut loc la Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane al Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu și care a fost ocazia unui viu schimb de idei


5-6 decembrie 2005: Seminar: Bucuresti – controlul transformarilor peisajului urban

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu UAUIM din Bucuresti și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT organizează seminarul BUCURESTI – CONTROLUL TRANSFORMARILOR PEISAJULUI URBAN.

Detalii: www.uauim.ro/evenimente/seminar-bucuresti/