HUB

HUB UAUIM Business 2023

CNFIS-FDI-2023-F-0700

HUB 2023 - Raport proiect FDI:
https://drive.google.com/file/d/1KO_2jEERktZElVi342U5XYI2JBn_yIMc/view

HUB UAUIM Business este continuarea în 2023, pentru a treia ediție consecutivă, a programului UAUIM pentru antreprenoriat, destinat atât studenților cât și proaspeților absolvenți UAUIM (2018-2022) și sprijinit financiar prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior – FDI 2021, 2022 și 2023 (Domeniul strategic de finanțare D4 – SAS „Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților”).

Scopul proiectului HUB 2023 este asigurarea dezvoltării capacității instituționale a UAUIM de a susține inițiativele antreprenoriale ale membrilor (studenți, doctoranzi, cadre didactice, cercetători) și absolvenților (arhitecți, urbaniști, designeri, peisagiști) prin continuarea și amplificarea programului H.U.B. de instruire, asimilare și dezvoltarea de competențe antreprenoriale și creșterea experienței practice pentru aceștia.

Obiective

OS1 Continuarea dezvoltării și dobîndirii de competențe si abilități antreprenoriale pentru studenții și absolvenții UAUIM prin organizarea de prelegeri cu antreprenori de succes în domenii creative, de ateliere de lucru și activități de mentorat, vizite la companii de profil respectiv completarea și publicarea suportului de curs de introducere in antreprenoriat in servicii creative și a unui ghid digital de accesare a fondurilor publice adaptat grupului țintă, pentru minim 100 de persoane (studenți sau absolvenți) ai UAUIM.

OS2. Sprijinirea inițiativelor de afaceri ale studenților și absolvenților UAUIM prin organizarea de ateliere și sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri, workshopuri de scriere aplicații pe tipuri de antreprenoriat specifice domeniilor UAUIM (antreprenoriat cultural, antreprenoriat în servicii creative etc.) pentru minim 35 de persoane (studenți sau absolvenți) ai UAUIM.

OS3. Continuarea dezvoltării sustenabile a programului de antreprenoriat HUB UAUIM BUSINESS prin formarea a minim 15 persoane (cadre didactice, studenți, inclusiv doctoranzi, sau absolvenți) în domeniul scrierii proiectelor din fonduri publice, tip startup, dezvoltare instituțională, cercetare, CSR etc., prin dezvoltare SAS (regulamente și proceduri) și prin echiparea unor spații spații universitare dedicate SAS,

OS1-3 reflectă prioritățile din Strategia de Dezvoltare a Competentelor Antreprenoriale și de Inovare pentru studenții, masteranzii, doctoranzii și absolvenții UAUIM 2022-2024 SDCAI-UAUIM (realizată prin HUB 2021) și a parteneriatele cu principalele instituții profesionale din România, în vigoare pentru perioada 2022-2024, cu Ordinul Arhitecților Filiala București, Uniunea Arhitecților și Registrul Urbaniștilor (realizate prin HUB 2022).

Echipa proiectului

Director proiect
cerc. șt. dr. arh. Adrian Ibric
asist.dr.arh. Anca Păsărin
conf.dr.arh. Lorin Niculae
sef lucr.dr.arh. Justin Baroncea
drd. arh. Mihriban Ocalan
drd. arh. Ionuț Sbîrnac
arh. Anca Ioana Vendrami
arh. Elvira Cotac

Activități

A1. Informare / promovare proiect / program HUB UAUIM-BUSINESS 2023 studenți/ doctoranzi/ absolvenți și SELECȚIE GT. Desfășurare continuă aprilie-septembrie (anul universitar 2022-2023) și octombrie-decembrie pentru anul universitar 2023-2024, răspunde OS1-3.

A1a Realizare materiale campanie de lansare/promovare HUB 2023/recrutare GT - pachet informații promovare/prezentare HUB UAUIM-BUSINESS 2023 Adaptare/actualizare materiale cu identitate grafică creată în HUB anterioare + mențiune sursă finanțare FDI2023: 1 comunicat, 1 flyer, 1 prezentare digitală, pagină oficială site UAUIM, afișe evenimente campanie, diseminare pachet info pe social media HUB (R16)

A1b Organizare 2 evenimente lansare/promovare HUB 2023/recrutare GT în comunitatea studenților/doctoranzilor UAUIM (R15)

A1c Realizare și transmiterea de 4 newslettere HUB, inclusiv oportunități antreprenoriale și de inovare (R14)

S-a continuat seria de newslettere începută în 2022 cu 4 noi newslettere pe temele inteligență artificială, finanțări pentru zonele din bazinul Dunării, finanțări europene de coeziune prin Programele Operaționale Regionale 2021-2027 pentru cele 8 regiuni ale României și, respectiv, finanțări pentru eficiență energetică, materiale și anvelopante sustenabile, limitarea de deșeuri, circularitate prin Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă 2021-2027:

A1d Realizare 1 set de 3 clipuri video sprijin antreprenorial (interviuri /sinteze activități HUB) (R13)

S-a realizat un playlist cu interviuri cu o parte din membrii HUB, parte din echipa de la primul proiect din 2021, care sunt și cadre didactice titulare la UAUIM, dar și antreprenori în mediul privat.

S-a păstrat contul de youtube creat prin HUB 2022 pentru continuitate.

Adresă playlist „Antreprenori în domeniul arhitecturii”: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-UccMd_Uhwdes35Qco9JKe1zkZ9Kp51w

1. Lorin Niculae, prodecan Facultatea de Arhitectură:

2. Anca-Maria Păsărin-Ferreira-Garcia de Almeida

3. Justin Baroncea

A1e Formular de înscriere/selecție GT 100 persoane stud/drd/absolvenți

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXamdOcsHN_-018_xPzRCq1bCR6EsXbj40o3iTrNmZMQgs-w/viewform

HUB 2023 a fost în continuare deschis și foștilor participanți de la HUB 2021 și HUB 2022.

A2. Inițiere a GT în dobândirea competențelor și abilităților antreprenoriale. Activități de-a lungul implementării HUB 2023, răspund OS1. GT 100 participanți (R9).

A2a. Organizare a 6 prelegeri realizate cu participarea unor absolvenți UAUIM antreprenori de succes (R7) cu participarea a minim 6 reprezentanți ai mediului antreprenorial implicați (R17). Evenimente exemplificare experiență antreprenorială, bune practici, moderate de echipa HUB, subactivități pregătire, susținere, sinteze grafice/video.

2023-05-31 Prelegere HUB 2023 AI Sala Frescelor UAUIM – Arhitectura în epoca Inteligenței Artificiale - Problematici și oportunități

2023-07-24 Prelegere HUB 2023 online - AXS Studio Sonia Troancă si Andrei Crăciun - Despre arhitectură, profesia de arhitect, design de interior și antreprenoriatul în servicii creative.

2023-08-10 Prelegere HUB 2023 online - Alex Călin, șef lucr. UAUIM – Locuind în viitor – un altfel de sustenabilitate.

2023-09-26 Prelegere HUB 2023 online - Andreea Tron – De la arhitectură la fashion cu aceleași skilluri. Antreprenoriat creativ cu textile.

2023-11-02 Prelegere HUB 2023 online - Vlad Eftenie, conf. dr. arh. UAUIM - Narativul fotografic. Instrumente de lucru în arhitectură.

2023-11-22 Prelegere Dan Felix Paraschiv și Matei Bogoescu – Discuție liberă: Cum să negociez un preț corect pentru lucrarea mea?

A3. CURS DE ANTREPRENORIAT pentru CONSOLIDAREA ABILITĂȚILOR ANTREPRENORIALE. GT minim 100 participanți (R9) Activități cu implementare pe durata proiectului de către subechipe ale HUB 2023, răspund OS1-2.

S-a editat ghidul digital de accesare fonduri publice pe baza newsletterelor din 2022.

S-au redactat 4 volume de curs de antreprenoriat, din care primele 2 si tiparite. Pentru toată colecția s-a obținut ISBN general și cate un ISBN individual per volum, având editori diferiți din membrii proiectului.

Volum general: https://editura.uauim.ro/pub/583 ISBN 978-606-638-323-3

A3a. Revizie și completare Suport de curs antreprenoriat Vol. I HUB - „Introducere in antreprenoriat in servicii creative” (subcapitole aspecte legale, financiare, planuri afaceri, abilități antreprenoriale) (R1)

HUB UAUIM BUSINESS – suport de curs: Volumul 1. Introducere

Editor coordonator Ionuț-Adrian Ibric
Editori Anca Maria Păsărin, Mihriban Ocalan
Grafică Elvira Coțac, Anca Vendrami
Fonduri FDI 2023
ISBN 978-606-638-324-0
suport media: tipar / online

Volumul I este o introducere în aspectele legale și financiare, prezentând și o serie de exemple de promovare și branding, metode de comunicare și negociere, noțiuni despre planuri de afaceri, abilități și resurse antreprenoriale dedicate în special celor care prestează servicii creative

A3b. Revizie și completare Suport de curs antreprenoriat – Vol.II - ”Ce spun antreprenorii în servicii Creative” (sinteză a 12 prelegeri HUB 2021-2022) (R2)

HUB UAUIM BUSINESS – suport de curs: Volumul 2. Prelegeri antreprenori

Editor coordonator Ionuț-Adrian Ibric
Editori Anca Maria Păsărin, Mihriban Ocalan
Grafică Elvira Coțac, Anca Vendrami
Autori Ciprian Manda, Horia Spirescu, Alex Muntean, Călin Lambrache, Tudor Vlăsceanu, Gheorghe Bratu, Ionuț Sbirnac, Cristian Moscu, Andreea Marinescu, Ilinca Maican, Ramona Enache, Sabin Prodan, Anca Cioarec, Brîndușa Tudor, Irina Niculescu Belenyi
Fonduri FDI 2023
ISBN 978-606-638-325-7
suport media: tipar / online

Volumul II reprezintă un ghid util de bună funcționare și eficientizare a activităților antreprenoriale cu sfaturi și exemple din experiența proprie a antreprenorilor în servicii creative invitați la prelegerile din cadrul HUB UAUIM BUSINESS 2021-2022.

A3c. Publicare Suport de curs 2 volume, tipărire 100 exemplare, diseminat biblioteci/GT (R3).

A3d. Eveniment de prezentare și instruire utilizare suport de curs 2 volume (R1-R3)

A3e. Extindere, susținere și sintetizare grafică Curs antreprenoriat, modul MARKETING și BRANDING (R5)

HUB UAUIM BUSINESS – suport de curs: Volumul 3. Marketing și Branding

Editor coordonator Ionuț-Adrian Ibric
Editor Ionuț-Adrian Ibric
Autori Ionuț-Adrian Ibric, Elvira Coțac
Grafică Elvira Coțac, Anca Vendrami
Fonduri FDI 2023
ISBN 978-606-638-326-4
suport media: online

Volumul III oferă informații cu privire la aspectele legate de promovarea serviciilor creative, noțiuni de marketing (online sau pe suport tipărit) și vânzări, imagine sau branding personal al persoanei creative, al produselor și al companiei, percepție vizuală, nișe, proprietate intelectuală sau drepturi de autor pentru înțelegerea și completarea aptitudinilor de management în servicii creative.

A3f. Extindere, susținere și sintetizare grafică Curs antreprenoriat, modul TEHNICI DE NEGOCIERE (R6)

HUB UAUIM BUSINESS – suport de curs: Volumul 4. Bazele negocierii

Editor coordonator Ionuț-Adrian Ibric
Editor/Autor Lorin Constantin Niculae
Grafică Elvira Coțac, Anca Vendrami
Fonduri FDI 2023
ISBN 978-606-638-339-4
suport media: online

Volumul IV reprezintă un ghid amplu cu tipuri sau metode de comunicare, funcții, elemente și etape de negociere, noțiuni despre limbaj, strategii, stiluri și tehnici utile pentru creșterea competențelor antreprenoriale.

A4. Activități antreprenoriale practice și de mentorat. Vor avea de-a lungul desfășurării proiectului, răspund OS1-3, GT 100 participanți (R9)

A4a. Organizare 5 activități de susținere a antreprenoriatului studențesc (R8): workshop-uri, training-uri, vizite la companii, sesiuni formare scriere de aplicații/proiecte cu fonduri nerambursabile pentru minim 15 studenți (inclusiv doctoranzi), absolvenți sau cadre didactice (R10) formate în scriere de proiecte cu fonduri nerambursabile, startup, antreprenoriat cultural, mentorat, întâlniri tip incubator de afaceri cu experiențe, bune practici, idei de afaceri pe subiecte specifice/conexe domeniilor, asistență pentru optimizare idei participanți)

A4b. Redactare și publicare online, eveniment diseminare GT Ghid finanțări nerambursabile (R4)

A5. Activități de dotare cu echiapmente a spațului hub (R11), cheltuieli achizitie echipamente IT/foto-video/accesorii pentru activități HUB. Răspunde OS3, dar si OS1-2, pentru atingerea tuturor rezultatelor. Buget contribuție proprie UAUIM pentru dotarea materială a HUB

A6. Realizarea unui set de regulamente și proceduri pentru dezvoltare sas (R12)

A7. Activități de management. Nominalizare personal implementare, coordonare, monitorizare, inclusiv GT, verificare stadiu și implementare și livrabile proiect, raportare, activități resurse umane/financiare. Se desfășoară L1-9, răspunde OS1-5, cu implicare în toate rezultatele proiectului.

*Activitățile pot suferi modificări funcție de situații neprevăzute sau dacă sunt necesare prelungiri calendaristice în vederea completării GT, durata de implementare apr-dec 2023.