CircularCityChallenge

Crearea unui concurs pentru tineri care să conducă la integrarea ideii de circularitate în curricule școlare

Durata proiectului: 30 de luni (1 martie 2022 - 31 august 2024)

Program de finanțare: https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enutc/

Lider de consorțiu: SYNYO GmbH (Austria)

Parteneri de cercetare: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Universitatea Maastricht (Olanda)

Municipalități partenere: Primăria Trofaiach (Austria), Primăria Bistrița (România), Primăria Logroño (Spania).

Website proiect: https://project.circularcitychallenge.eu

Abstract

Prin proiectul CircularCityChallenge va fi definit conceptul de oraș circular, va fi organizat și analizat un concurs internațional pentru elevi de liceu (cu vârste între 14-19 ani). Prin această competiție, propunerile tinerilor bazate pe înțelegerea ideii de oraș circular vor fi sprijinite, colectate, jurizate și premiate demonstrând astfel beneficiile introducerii acestei abordări pentru procesele de învățare. Mai mult, tinerii care vor alege să răspundă la această provocare pot contribui la dezvoltare locală durabilă prin exersarea unei atitudini pro-active, a unor abilități de a se documenta pentru validarea unor idei, de a organiza activități în echipă, de a căuta mentori din comunitatea lor.

Această abordare va avea un triplu efect:

Domeniu și areale de cercetare

Apelul ERA-NET în care a fost selectat proiectul se intitulează: Capacitate pentru transformare urbană pentru sustenabilitate, reziliență și creșterea calității vieții în orașele din Europa.

Proiectul CircularCityChallenge a fost depus la secțiunea Economii Circulare Urbane a acestui apel. (Celelalte două secțiuni au fost: Dezvoltare bazată pe comunitate și ecosisteme urbane de inovație, Mediu construit și infrastructură urbană robustă și rezilientă).

Cuvintele cheie ale aplicației de proiect:

Echipa

Etape, obiective și activități

Etapa 1 (2022) – analiză: fundamentare concurs & comunicare

Obiectivele etapei 1:

Activități:

1.1. Management: Contribuție la decizii și lucru în comun în cadrul consorțiului, participare la întâlnirile consorțiului, detalierea conceptelor și a planului de gestiune etică a datelor

1.2. Cercetare aplicată: Analiza sistemului de actori (interviuri cu actori relevanți), a unor metode și a unor bune practici în domeniul educației (în special a ESD – educație pentru dezvoltare sustenabilă), a literaturii de specialitate atât pentru educație cât și pentru conceptele asociate cu orașul circular.

1.3. Comunicare: Contribuție la realizarea planului comun de comunicare și diseminare privind acest proiect, analiza posibilităților de diseminare în România

Etapa 2 (2023) – co-creare și implementare concurs

Obiectivele etapei 2:

Activități:

2.1. Management: Contribuție la decizii și lucru în comun în cadrul consorțiului, participare la întâlnirile consorțiului internațional

2.2. Co-creare concept concurs: Organizarea de ateliere pentru pregătirea conceptului de concurs, contribuție la crearea regulamentului de concurs

2.3. Crearea platformei web: Contribuție la elaborarea regulamentului de concurs și traducere a conținutului în limba română, identificarea unor canale de diseminare a concursului

2.4. Implementarea concursului în România: Promovare în licee prin organizarea unor evenimente Q&A, oferirea de sprijin - îndrumare în licee-pilot, contribuție la procesul de selecție a câștigătorilor concursului, contribuții la elaborarea unui concept de eveniment (design) pentru festivitatea de premiere și participarea la eveniment

2.5. Comunicare: Traducerea în limba română a materialelor de comunicare ale proiectului, diseminare și prezență online, participare la conferințe și evenimente

Etapa 3 (2024) – Evaluare impact

Obiectivele etapei 3:

Activități:

3.1. Management: Contribuție la decizii și lucru în comun în cadrul consorțiului, participare la întâlnirile consorțiului internațional

3.2. Evaluare: Evaluarea participărilor la concurs, definirea conceptului, organizare și participare la festivitatea de premiere

3.3. Realizarea unui ghid de recomandări: Efectuarea unor interviuri cu experți și organizarea unor ateliere cu participanții liceeni care să sprijine elaborarea unui set de principii pentru integrarea în curriculum școlar a conținuturilor privind economia circulară în dezvoltarea sustenabilă a orașelor

3.4. Comunicare: Asigurarea unei prezențe online susținute, realizarea de materiale în limba română și postări pe diferite canale, contribuție la comunicarea rezultatelor proiectului către comunitatea științifică

Rezultate propuse prin proiect

Conceptul concursului și conținuturi pentru programe de învățământ

Proiectul va dezvolta conținuturi pentru diverse programe de studii, exemple care încorporează un mod inovator de a preda sustenabilitatea în general și circularitatea în special printr-o abordare de învățare bazată pe proiect și respectiv competiție.

Concursul va fi prezentat și sub formă de ghid permițând liceelor, altor instituții din sistemul de educație precum și municipalităților, organizațiilor societății civile să creeze propria provocare pentru educație legată de sustenabilitate și circularitate.

Platformă de concurs

Sistemul de depunere a propunerilor va fi unul flexibil și scalabil; adaptabil la organizarea de ediții viitoare ale concursului - încă din timpul dezvoltării platformei web, echipa de proiect se va concentra pe sustenabilitatea acesteia dincolo de durata de viață a proiectului.

Ghid de implementare a conținuturilor și recomandari

Lecțiile învățate, rezultatele evaluării și contribuțiile experților vor fi utilizate pentru a defini recomandări pentru implementarea conținuturilor în diferite contexte naționale.

Evenimente

Septembrie 2022 - Raport de participare la întâlnirea de consorțiu în Viena

Rezultate

Etapa 1 - 2022

În cadrul etapei 1/2022, proiectul CircularCityChallenge a fost dedicat fundamentării conceptului de concurs. Acest lucru a fost realizat printr-un demers complex de cercetare aplicată, care a inclus următoarele activități:

Pe baza rezultatelor cercetării, au fost schițate obiectivele concursului care urmărește să promoveze circularitatea într-un demers de educație pentru sustenabilitate în rândul tinerilor.

De asemenea, în 2022, activitățile de asigurare a vizibilității proiectului au inclus elaborarea unui plan de comunicare și diseminare care a fost adoptat de către toți partenerii proiectului, inclusiv în România, și au fost realizate paginile de prezentare a proiectului pe site UAUIM precum și propriul web site al proiectului.

Rezultatele etapei 1/2022:

Etapa 2 / 2023

În cadrul etapei 2/2023, proiectul CircularCityChallenge a însemnat definirea conceptului de concurs și pe construirea platformei online prin care acest concurs se derulează. În acest scop, au fost organizate ateliere de co-creare cu experți în educație, școli, municipalități și tineri. Ideile rezultate din aceste ateliere au fost transpuse în structura platformei online, care include o secțiune de resurse pentru fiecare etapă din procesul de pregătire a unei participări la concurs și un sistem intuitiv de depunere a aplicațiilor. Pilotarea concursului se poate face acum cu participanți de oriunde, cu accent pe orașele implicate ca parteneri ai proiectului. Demersul de pilotare se va derula și în 2024.

Pe parcursul etapei 2, au fost desfășurate și activități de diseminare și vizibilitate pentru a crește interesul față de proiect.

Toate aceste obiective sunt legate între ele și au contribuit la trecerea de la rezultatele cercetării la propuneri pentru conținutul care va fi pilotat prin concursul internațional. Ulterior, acest conținuti va fi oferit către actorii locali din sistemul de educație și comunitățile locale care decid să construiască acea capacitate necesară pentru circularitate în orașele lor.

Rezultatele etapei 2/2023:

Vizibilitate în mediul academic, participare la conferințe, evenimente:

Proiectul CircularCityChallenge a fost prezentat la mai multe evenimente internaționale și naționale, inclusiv la conferința Green Cities din Malmö, întâlnirea ENUTC din Delft, Sesiunea de comunicări științifice Argument 2023. Cele mai reprezentative evenimente sunt următoarele: