CircularCityChallenge

Crearea unui concurs pentru tineri care să conducă la integrarea ideii de circularitate în curricule școlare

Durata proiectului: 30 de luni (1 martie 2022 - 31 august 2024)

Program de finanțare: https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enutc/

Lider de consorțiu: SYNYO GmbH (Austria)

Parteneri de cercetare: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Universitatea Maastricht (Olanda)

Municipalități partenere: Primăria Trofaiach (Austria), Primăria Bistrița (România), Primăria Logroño (Spania).

Website proiect: https://project.circularcitychallenge.eu

Abstract

Prin proiectul CircularCityChallenge va fi definit conceptul de oraș circular, va fi organizat și analizat un concurs internațional pentru elevi de liceu (cu vârste între 14-19 ani). Prin această competiție, propunerile tinerilor bazate pe înțelegerea ideii de oraș circular vor fi sprijinite, colectate, jurizate și premiate demonstrând astfel beneficiile introducerii acestei abordări pentru procesele de învățare. Mai mult, tinerii care vor alege să răspundă la această provocare pot contribui la dezvoltare locală durabilă prin exersarea unei atitudini pro-active, a unor abilități de a se documenta pentru validarea unor idei, de a organiza activități în echipă, de a căuta mentori din comunitatea lor.

Această abordare va avea un triplu efect:

 • proiectul va îmbunătăți educația pentru dezvoltare durabilă printr-o abordare bazată pe competiție și pe învățare aplicată prin oferirea unui cadru în care ideile elevilor să fie puse în evidență și ajutate să crească - project-based-learning, participatory approach
 • proiectul va crește gradul de conștientizare a legăturilor dintre alegerile de fiecare zi din jurul nostru și principiile dezvoltării sustenabile - în special aspecte care țin de circularitate, utilizarea eficientă a resurselor - nature based solutions for circular cities,
 • proiectul va ajuta la construirea unor conexiuni în plan local între administrație publică, mediul de afaceri și sistemul de educație - prin cerințele competiției de a prezenta propuneri care aduc împreună mai multe categorii de actori - local stakeholders’ engagement

Domeniu și areale de cercetare

Apelul ERA-NET în care a fost selectat proiectul se intitulează: Capacitate pentru transformare urbană pentru sustenabilitate, reziliență și creșterea calității vieții în orașele din Europa.

Proiectul CircularCityChallenge a fost depus la secțiunea Economii Circulare Urbane a acestui apel. (Celelalte două secțiuni au fost: Dezvoltare bazată pe comunitate și ecosisteme urbane de inovație, Mediu construit și infrastructură urbană robustă și rezilientă).

Cuvintele cheie ale aplicației de proiect:

 • educație pentru circularitate,
 • învățare prin proiect / provocare / concurs,
 • transformare urbană pentru sustenabilitate

Echipa

 • director de proiect – lect. dr. arh. Vera Marin
 • cercetator senior – lect. dr. arh. Monica Mureșanu
 • cercetator senior – asist. dr. arh. Oana Sorina Pavăl
 • cercetator postdoc – cercet. șt. dr. arh. Adrian Ibric
 • asistent cercetător - asist. drd. urb. Miruna Drăghia
 • asistent cercetător – asist. drd. urb. Natalia Măgureanu

Etape, obiective și activități

Etapa 1 (2022) – analiză: fundamentare concurs & comunicare

Obiectivele etapei 1:

 • fundamentarea conceptului de concurs prin analiza unor programe existente de învățământ, a unor metode relevante de educație, a unor bune practici, dar și a conceptului de oraș circular pentru a crea CircularCityChallenge în contextul abordării circularității în orașe
 • creșterea interesului factorilor relevanți față de proiect printr-un plan de comunicare și diseminare cu activități direcționate, cu rezultate măsurabile pentru a contura o strategie de exploatare durabilă.

Activități:

1.1. Management: Contribuție la decizii și lucru în comun în cadrul consorțiului, participare la întâlnirile consorțiului, detalierea conceptelor și a planului de gestiune etică a datelor

1.2. Cercetare aplicată: Analiza sistemului de actori (interviuri cu actori relevanți), a unor metode și a unor bune practici în domeniul educației (în special a ESD – educație pentru dezvoltare sustenabilă), a literaturii de specialitate atât pentru educație cât și pentru conceptele asociate cu orașul circular.

1.3. Comunicare: Contribuție la realizarea planului comun de comunicare și diseminare privind acest proiect, analiza posibilităților de diseminare în România

Etapa 2 (2023) – co-creare și implementare concurs

Obiectivele etapei 2:

 • definirea unui concept inovator de concurs, selectarea subiectelor relevante și detalierea categoriilor de concurs, a formatelor de prezentare în ateliere de co-creare cu experți în educație, cu reprezentanți ai municipalităților și cu tineri.
 • crearea unei platforme interactive de concurs cu module multifuncționale, inclusiv un centru de informații deschis cu resurse, un sistem intuitiv de depunere a aplicațiilor și canale de conștientizare.

Activități:

2.1. Management: Contribuție la decizii și lucru în comun în cadrul consorțiului, participare la întâlnirile consorțiului internațional

2.2. Co-creare concept concurs: Organizarea de ateliere pentru pregătirea conceptului de concurs, contribuție la crearea regulamentului de concurs

2.3. Crearea platformei web: Contribuție la elaborarea regulamentului de concurs și traducere a conținutului în limba română, identificarea unor canale de diseminare a concursului

2.4. Implementarea concursului în România: Promovare în licee prin organizarea unor evenimente Q&A, oferirea de sprijin - îndrumare în licee-pilot, contribuție la procesul de selecție a câștigătorilor concursului, contribuții la elaborarea unui concept de eveniment (design) pentru festivitatea de premiere și participarea la eveniment

2.5. Comunicare: Traducerea în limba română a materialelor de comunicare ale proiectului, diseminare și prezență online, participare la conferințe și evenimente

Etapa 3 (2024) – Evaluare impact

Obiectivele etapei 3:

 • dezvoltarea unor obiective de curriculum/program de învățământ și a unor materiale de sprijin pentru educație în licee care să conducă la înțelegerea ideii de circularitate în orașe și a abordării participative pe baza experienței de implementare a concursului
 • creșterea gradului de conștientizare a acestei teme înspre sistemul de învățământ prin comunicare și diseminare

Activități:

3.1. Management: Contribuție la decizii și lucru în comun în cadrul consorțiului, participare la întâlnirile consorțiului internațional

3.2. Evaluare: Evaluarea participărilor la concurs, definirea conceptului, organizare și participare la festivitatea de premiere

3.3. Realizarea unui ghid de recomandări: Efectuarea unor interviuri cu experți și organizarea unor ateliere cu participanții liceeni care să sprijine elaborarea unui set de principii pentru integrarea în curriculum școlar a conținuturilor privind economia circulară în dezvoltarea sustenabilă a orașelor

3.4. Comunicare: Asigurarea unei prezențe online susținute, realizarea de materiale în limba română și postări pe diferite canale, contribuție la comunicarea rezultatelor proiectului către comunitatea științifică

Rezultate propuse prin proiect

Conceptul concursului și conținuturi pentru programe de învățământ

Proiectul va dezvolta conținuturi pentru diverse programe de studii, exemple care încorporează un mod inovator de a preda sustenabilitatea în general și circularitatea în special printr-o abordare de învățare bazată pe proiect și respectiv competiție.

Concursul va fi prezentat și sub formă de ghid permițând liceelor, altor instituții din sistemul de educație precum și municipalităților, organizațiilor societății civile să creeze propria provocare pentru educație legată de sustenabilitate și circularitate.

Platformă de concurs

Sistemul de depunere a propunerilor va fi unul flexibil și scalabil; adaptabil la organizarea de ediții viitoare ale concursului - încă din timpul dezvoltării platformei web, echipa de proiect se va concentra pe sustenabilitatea acesteia dincolo de durata de viață a proiectului.

Ghid de implementare a conținuturilor și recomandari

Lecțiile învățate, rezultatele evaluării și contribuțiile experților vor fi utilizate pentru a defini recomandări pentru implementarea conținuturilor în diferite contexte naționale.

Evenimente

Septembrie 2022 - Raport de participare la întâlnirea de consorțiu în Viena