Laborator Brăila

Abordări alternative ale periferiilor urbane în cadrul unui oraș cu creșterea stagnată (B-LAB)

Contract nr. LP41/07.04.2015

10 iunie 2015

B-LAB.pdf

Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, prin Facultatea de Urbanism (UAUIM-FU), în parteneriat cu Bergen School of Architecture (BAS) și cu sprijnul Primariei Brăila, este câștigătoarea unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului „LABORATOR BRĂILA - Abordări alternative ale periferiilor urbane în cadrul unui oraș cu creșterea stagnată (B-LAB)”, contract nr. LP41/07.04.2015, din cadrul programului PA17RO13 - Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE - 2009-2014.

Proiectul abordează interdisciplinar o problemă importantă astăzi pentru orașele europene și se bazează pe înțelegerea contextului local și pe creativitatea locuitorilor ca având potențial de îmbunătățire a vieții în oraș. Brăila, oraș care, în ciuda unor procese ce indică un declin economic și demografic, este posesorul unui capital difuz de urbanitate, meritând a fi descoperit și pus de valoare.

În procesul de creștere urbană, stagnat la ora actuală pentru multe orașe din România și din Europa, se pune problema completării actului de planificare top-down cu o abordare bottom-up, inclusivă și cu deschidere culturală. Proiectul comun al celor două instituții de învățământ abordează orașul Brăila ca un laborator urban în care, explorând și testând noi tactici, micro-strategii, acțiuni de catalizare, intervenții punctuale, descoperim valoarea cultural-urbanistică a acelor ”mărci” de potențial local, camuflate adesea în banalitate și ignoranță, care nu fac obiectul planificării dar care pot deveni factori de dezvoltare locală.

Proiectul conține activități afiliate cursurilor celor două instituții de învățământ completându-le, consolidându-le reciproc și care, mizând pe antrenarea comunităților locale în probleme legate de soarta orașului și mai cu seamă a periferiilor sale, cele mai defavorizate dintre zonele unui oraș în declin, conturează o atitudine și un mod de abordare alternative, critice și extrem de necesare, acum, orașelor.

Activități: (1) scurtă cercetare (2) atelier de vară condus de BAS (3) ateliere de toamnă conduse de UAUIM, (4) masă rotundă internațională și expoziție, (5) publicația proiectului. Atelierele sunt deschise studenților UAUIM de la urbanism, peisagistică și arhitectură și vor implica experți recunoscuți în domeniu.

Obiectiv general: Dezvoltarea de metodologii alternative de educație și schimb de experiență în ceea ce privește diversitatea culturală a periferiilor urbane într-un oraș în scădere.

Proiect finanțat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

Echipa de management al proiectului:

Angelica Stan, UAUIM – conf. univ. dr.arh. Titular al cursurilor „Dinamica periferiilor urbane” si „Morfologie urbana” - Facultatea de urbanism a UAUIM, manager de proiect

Andreea Acasandre, UAUIM – urbanist dr. sociolog interesat de investigarea comunităților locale și dezvoltarea metodelor de cunoaștere științifică prin intermediul locuitorilor, asistent manager proiect

(†Cătălina Ioniță, UAUIM – dr. arh. interesat de procese organice de evoluție urbană)

Cristian Ștefănescu, BAS – coordonator Master BAS, asistent manager proiect (Norvegia)

Irina Pața, UAUIM – dr. peisag interesat de investigarea peisajului prin mijloace video, secretar de proiect

Afrodita Someșan, UAUIM – ing., responsabil tehnic

Durata de implementare a proiectului: 30 aprilie 2015 - 30 aprilie 2016

Mai multe informații în curând pe website-ul proiectului: www.urbanmarkers.ro

Mai multe informații despre sursa de finanțare: www.fonduri-diversitate.ro/ctg_14_proiecte-mari_pg_0.htm

21-22 iulie 2016: Expoziție și masă rotundă internațională

29-29 mai 2016: Revitalizarea stației de tramvai Albina din Brăila

26-28 mai 2016: Eveniment urban: Brăila ACT&REACT

3 august 2015: Expoziția “This place is pretty good” – 9 abordări arhitecturale

27 octombrie 2015: Înscriere la atelierele B-LAB

3-4 decembrie 2015: Expoziție și seminar deschis la UAUIM

Summary:

The joint project of the Ion Mincu University of Architecture and Urbanism – Faculty of Urban Planning (UAUIM-FUP) and the Bergen School of Architecture (BAS) in cooperation with Braila Municipality in Romania is devoted to an educational collaboration that looks to engage with the city of Braila as an urban laboratory to explore and develop alternative and critical positions to urban peripheries within the shrinking city.

The project activities will in large part plug-in to planned educational courses at both educational institutions that work with the same themes found in the project where each part (courses and project activities) will symbiotically complement and strengthen each other.

The project consists of (1) preparatory research (2) summer workshop (3) fall workshops (4) international round table and exhibition (5) publication

Publication

Urban Markers Explorations Tactics Actions.pdf (17 MB)