Logo RAID

Proiect finanțat prin Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2023, din bugetul Ministerului Educației

Domeniul strategic de finanțare: H Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării în UAUIM (altele față de cele de mai sus)

Acord/Contract de finanțare/Fișa de execuție/ FFCSU-UAUIM-FFCSU-2022-013

Perioada de implementare: iulie-decembrie 2023

Despre proiect

În anul 2023 se împlinesc 20 de ani de la înființarea Facultății de Arhitectură de interior, din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București, singura instituție de profil din țară. Acest moment s-a dovedit oportun pentru promovarea și celebrarea comunității academice dar și profesionale a facultății.

Începând cu anul 2022 conducerea și membri FAI au urmărit continuarea colaborării cu organizația profesională OAR București în vederea obținerii dreptului de semnătură pentru absolvenții facultății.

Tot în această perioadă meseria de arhitect de interior a fost introdusă în COR.

Astfel, recunoașterea valorilor profesionale ale comunității FAI, dobândite atât pe plan național cât și internațional, înțelegerea misiunii arhitecților de interior și a importanței profesionalismului în domeniu a devenit esențială.

În acest sens a fost gândit proiectul de cercetare Retrospectiva Arhitecturii de Interior și Design, acronim RAID, proiect UAUIM-FFCSU-2023 nr. 013 finanțat din Fondul Pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare, care își propune să aducă la lumină, informații legate de istoricul apariției facultății și să celebreze comunitatea academică si alumni FAI din 2003, anul înființării acesteia, până în prezent.

Scopul proiectului

Scopul proiectului este de a investiga condițiile înființării Facultății de Arhitectură de Interior, de a identifica tabloul complet al celor care au format comunitatea academică a facultății, evoluția curriculei școlare, predecesori, studenți de marcă și alumni, acestea în contextul generat de sărbătorirea a 20 de ani de la înființarea FAI. Intenția este de a aduna mărturii grăitoare (fotografii, interviuri, amintiri etc,) care să contureze și să promoveze imaginea de ansamblu al învățământului de arhitectură de interior.

Obiective

Obiectivul general al proiectului este acela de a promova învățământul de arhitectură de interior, dascălii care au pus bazele acestuia și de a aduna informații valoroase despre întreaga comunitate academică.

OS1. Digitalizarea și arhivarea unor informații încă accesibile. OS2. Evidențierea contextului înființării facultății și a membrilor săi fondatori. CREATORI- Reflexii și mărturisiri.

OS3. Identificarea în istoria arhitecturii românești a arhitecților interioarelor, cei care au pus bazele acestei meserii.

OS4. Promovarea meseriei de arhitect de interior în contextul demersurilor pentru obținerea dreptului de semnătură. Evidențierea studenților de marcă, Alumni și arhitecților de interior consacrați- participări la bienale și anuale, proiecte realizate, etc.

OS5. Realizarea unei baze de date cu absolvenții care practică meseria și strângerea lor in jurul unui nucleu care să le ofere o voce în cadrul meseriei prin realizarea unei comunicări facile cu aceștia și implicarea lor în diverse activități care să le ofere vizibilitate.

Activități

Activitatea 1 (A1). Management Proiect - pe toată perioada

Activitatea 2 (A2). Promovare

Activitatea va fi derulată pe tot parcursul proiectului, scopul fiind promovarea proiectului și creșterea nivelului de conștientizare a comunității și a publicului larg cu privire la beneficiile și rezultatele proiectului, dar și, în general, asupra potențialului creativ al studenților și absolvenților și cadrelor didactice.

Activitatea 3 (A3). Cercetare

Activitatea presupune strângerea informațiilor necesare pentru proiect, crearea unei baze de date cu informațiile obținute. Lunile iulie- septembrie.

Activitatea 4 (A4). Achiziții proiect

Activitatea presupune definitivarea cercetării în scopul unei bune diseminări a rezultatelor, achiziționarea materialelor necesare și crearea materialelor promoționale necesare promovării activităților desfășurate în cadrul proiectului.

Activitatea 5 (A5). Centralizare date

Datele obținute de către echipa de proiect și voluntarii identificați vor fi organizate pentru a putea fi centralizate conform propunerii proiectului și diseminate conform. Lunile septembrie-octombrie.

Activitatea 6 (A6). Organizare expoziții și mese rotunde și distribuire broșuri- octombrie- noiembrie.

Activitatea 7 (A7). Diseminare rezultate

În urma demersurilor recente de implicare a arhitecților de interior în OAR un astfel de eveniment a avut deja loc și a fost un succes prin participarea unui număr important de absolvenți ai Facultății alături de conducerea OAR București și conducerea UAUIM. Astfel s-a început consolidarea legăturilor dintre organizația profesională și arhitecții de interior și s-a dovedit necesitatea și importanța continuării demersului.

Rezultate

R1. Documentarea și crearea unei arhive de informații și amintiri cu scopul de a investiga și scoate la vedere povestea înființării acestei forme de învățământ și a oamenilor care au conturat-o și dezvoltat-o ca structură independentă

R2. 30 de panouri A1 de prezentare a istoricului și comunității academice.

R3. Broșura de promovare a proiectului și a facultății de Arhitectură de Interior

R4. Realizarea expozițiilor finale- 30 panouri de expunere, min 5 filme de prezentare, interviuri, amintiri care vor derula pe monitoarele deținute de FAI (min 15 interviuri).

R5. Diseminarea rezultatelor prin publicarea unui articol într-o revistă de specialitate pentru prezentarea și promovarea Facultății de Arhitectură de Interior ca rezultat final al tuturor activităților.

R6. Promovarea Facultății de Interior în cadrul mediului de specialitate și sporirea vizibilității publice.

Echipa de proiect

Coordonator
Lect. dr. arh. Cristia CHIRA
Asistent proiect
Lect. dr. arh. int. Mihaela LAZĂR
Echipa de implementare
Conf. dr. arh. Oana DIACONESCU
Lect. dr. arh. Daniel ARMENCIU
Asist. dr. arh. Mihaela LĂCRARU
Asist. dr. arh. int. Dan Adrian IONESCU
Conf. dr. arh. Cristina PANĂ
Conf. dr. arh. Cristina ȘERBAN
Lect. dr. arh. Ioana Adina AVRAM
Lect. dr. dsg. Livia NICA-RUS