Creative Danube: Innovative Teaching for Inclusive Development in Small and Medium-Sized Danubian Cities

Acronim: DANUBIAN_SMCs
Program: Erasmus+
Acțiunea cheie: KA 2 – Parteneriate strategice în domeniile educației, formării și tineretului
Tip acțiune: Parteneriat strategic în învățământul universitar

Durata de implementare a proiectului: 01.10.2019 - 31.08.2022
Referință proiect: 2019-1-RO01-KA203-063878
Grant EC: 327.178 EUR

Urmare a procesului de selecție Erasmus+ Actiunea K203 - Parteneriate strategice în domeniul universitar, proiectul propus de Universitatea de Arhitecură și Urbanism ”Ion Mincu” prin Facultatea de Urbanism și intitulat: Dunărea creativă: predare inovativă pentru dezvoltare incluzivă în orașele dunărene mici și mijlocii / Creative Danube: innovative teaching for inclusive development in small and medium-sized danubian cities (acronim: DANUBIAN_SMCs) a fost declarat câștigător și își va începe în această toamnă derularea pe parcursul a 35 de luni.

Proiectul pleacă de la constatarea unui nivel crescut al discrepanțelor și divergențelor în dezvoltarea diferitelor regiuni ale Dunării, între care este pregnant dezechilibrul pe care îl cunosc orașele mici și mijlocii de pe traseul Dunării de Jos, acestea confruntându-se cu provocări legate de procesele de contracție urbană, îmbătrânirea populației, accesibilitatea deficitară, lipsa forței de muncă, pierderea identității locale și o industrie fluvială în declin. Mai mult, dezvoltarea lor spațială este caracterizată de procese de planificare incoerente și ne-participative care duc la irosirea resurselor naturale și umane și favorizează apariția problemelor de mediu.

Proiectul DANUBIAN_SMC abordează aceste provocări într-un mod creativ, inovator și trans-disciplinar, bazându-se pe schimbul de cunoștințe și experiențe între actorii și instituțiile implicate, într-un prestigios consorțiu european format din: Budapest University of Technology and Economics - Hungary, Technical University of Wien - Austria, Univesity of Novisad - Serbia, University of Belgrad – Serbia, Danube University of Krems – Austria și Technical University- Slovacia.

Proiectul DANUBIAN_SMC se concentrează pe dezvoltarea și testarea de metodologii creative în educația universitară în domeniile urbanism – arhitectură – peisagistică – ecologie urbană- sociologie – ingineria mediului și economie, utilizând instrumente noi de cercetare în abordarea problemelor de planificare spațială complexă, creând o bază de date și conexiuni necesare de co-interesare între diferite orașe mici și mijlocii cu probleme similare din regiunea Dunării.

Proiectul DANUBIAN_SMC va organiza 3 ateliere intensive de predare – învătare în Austria, Serbia și Romania, 3 întâlniri trans-naționale și 2 evenimente de multiplicare, iar principalele produse intelectuale vor fi: 1) Ghid metodologic de noi metode de predare teoretică și practică interdisciplinară pentru evaluarea orașelor mici și mijlocii (SMC) pe Dunăre; 2) Raport de colectare a datelor de bune practici și cooperări transfrontaliere de predare/învățare în orașele mici și mijlocii de pe Dunare, în vederea unui transfer de cercetare - inovare în educație continuă; 3) Modul didactic pentru evaluarea dezvoltării incluzive în orașele mici și mijlocii dunărene.

Echipa de coordonare a proiectului:
conf. dr.arh. Mihaela Hărmănescu (UAUIM) – manager proiect
conf. dr.arh. Angelica Stan (UAUIM) – manager implementare
asist.dr. urb. Sorin Manea (UAUIM) – responsabil comunicare
ec. Dan Duna (UAUIM) – responsabil financiar

Mai multe informații în curând pe website-ul proiectului: https://danubian-smcs.uauim.ro

Mai multe informații despre sursa de finanțare: https://www.erasmusplus.ro/invatamant-universitar-parteneriate

Methodological guidelines and new theoretical and practical methods of interdisciplinary teaching for assessing small and medium sized cities (SMCs) on Danube
Coordonator: Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București.
O1 DANUBIAN SMCs Methodology e-book.pdf (33 MB)


19 noiembrie 2021, Călărași
Întâlnirea partenerilor locali și ASP


8-12 noiembrie 2021, Serbia, Croația
Reuniunea partenerilor Danurb+ și vizită de studiu