CHEIA

Competiție Holistică, Expertiză Integrată Academic

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2021-025. Vezi și CHEIA-T (2021)

Logo CHEIA

Scop: Crearea unui nucleu colaborativ generator de expertiză în direcția sustenabilității, prin integrarea strategică a competiției design & build Solar Decathlon în abordările de cercetare și în curricula academică, explorând impactul provocat de acest model de învățare transdisciplinară și oportunitățile pragmatice de evoluție și inovație oferite de organizarea ediției europene în 2023 la București.

Domeniu vizat: H. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării în UAUIM

Cod: UAUIM-FFCSU-2021-025

Perioada de implementare: 20.09.2021 – 10.12.2021

Contact: cheia.uauim@gmail.com

Obiective

O1. Extragerea unor cerințe specifice din normativele românești în vederea transpunerii în secțiunea Building Code din regulamentul competiției Solar Decathlon Europe 2023 (SDE 2023), prin analiza legislației referitoare la proiectarea incluzivă a locuințelor eficiente energetic, în vederea autorizării pentru construire a unor prototipuri de locuințe prefabricate care să funcționeze temporar ca pavilioane expoziționale.

O2. Investigarea situației actuale a prototipurilor participante la cele 4 ediții anterioare ale competiției Solar Decathlon Europe: SDE 2010 și SDE 2012 în Madrid, Spania, SDE 2014 în Versailles, Franța și SDE 2019 în Szentendre, Ungaria.

O3. Antrenarea a 5 cadre didactice titulare și asociate din UAUIM pentru a oferi un feedback unitar pe documentațiile tehnice care vor fi predate pe parcursul celor aproape doi ani de desfășurare a competiției SDE 2023 de către echipele calificate, urmărind anumite componente specifice din cele 10 probe.

O4. Identificarea unor oportunități de implicare activă în direcția sustenabilității a studenților UAUIM, în activități creative și practice, pe parcursul desfășurării timp de doi ani a evenimentului SDE 2023 în București.

O5. Propunerea unor direcții academice pentru o posibilă implementare ulterioară într-un nou program de master pe tema sustenabilității în UAUIM, prin definirea unor competențe specifice și a unor necesități de formare și specializare.

Echipa

Descrierea proiectului

Există numeroase competiții de arhitectură pentru studenți. Unicitatea Solar Decathlon constă în potențialul transformativ al experienței unei competiții holistice de tip design & build asupra traseelor educaționale și profesionale ale studenților și profesorilor implicați.

https://www.solardecathlon.gov/

Timp de doi ani, echipele de studenți planifică, proiectează, construiesc, prefabrică, transportă, asamblează, testează, cercetează, monitorizează, prezintă și comunică prototipuri de locuințe scara 1:1.

Nivelul ridicat al ștachetei în echipele transdisciplinare și eforturile susținute în ritm alert își pun amprenta pe termen lung. Cele 5 echipe românești participante în ultimul deceniu la ediții Solar Decathlon au format rețele de specialiști motivați astăzi să inoveze și să genereze cunoaștere.

Organizarea Solar Decathlon Europe 2023 (SDE 2023) a fost câștigată de România, în urma etapei de calificare Call for Cities din noiembrie, 2020.

În perioada august–septembrie 2023, Bucureștiul ar fi trebuit să găzduiască faza finală a concursului. Timp de două săptămâni, situl competiției devine o expoziție publică de case sustenabile funcționale, operate de studenți, monitorizate în timp real și evaluate de jurii internaționale.

Organizarea SDE în 2023 la București ar reprezenta o ocazie extraordinară de “alfabetizare” în direcția sustenabilității a publicului larg, mass-mediei și autorităților publice și de educare a elevilor, meseriașilor, studenților și industriei construcțiilor din România.

Din rațiuni financiare, ediția SDE 2023 din București a fost anulată în ianuarie, 2022, după eforturi considerabile realizate de echipa de organizare pe tot parcursul anului 2021.
https://solardecathlon.eu/sde23_bucharest_closure/

Intre 10 și 26 iunie, 2022 publicul va avea access la vizitarea caselor participante la ediția SDE 2021 / 2022 în Wüppertal, Germania.
https://sde21.eu/

România are o echipă înscrisă în competiție: EFdeN VATRA.
https://efden.org/sde21/

Pentru comunitatea academică și profesională în domeniul arhitecturii, Solar Decathlon oferă o serie întreagă de oportunități: formarea unor competențe profesionale, realizarea unor schimburi de experiențe cu zeci de universități prestigioase și sute de companii, un centru pentru recrutarea forței de muncă, un laborator deschis de cercetare aplicată, un test pentru digitalizarea documentațiilor de construire în România, o paletă de modele de gestionare a proiectelor de locuire sustenabilă în comunitate și, nu în ultimul rând, un hub cultural valoros.

Alte resurse utile:

Activități:

A1 (O1) s-a desfășurat între septembrie – noiembrie, 2021 și a constat în analiza comparativă a regulamentelor competițiilor SDE și a legislației românești specifice proiectării și autorizării pentru construire a unor prototipuri de locuințe prefabricate cu rol temporar de pavilioane expoziționale.

A2 (O2) s-a desfășurat în septembrie – noiembrie, 2021 și a constat în contactarea echipelor participante la edițiile SDE 2010, SDE 2012, SDE 2014 și SDE 2019 în vederea completării unui chestionar și a realizării unei baze de date cu informații utile, descrise pe larg la R2.2.

A3.1. (O3) s-a desfășurat pe parcursul lunii noiembrie, 2021 și a constat în achiziția și analiza documentațiilor de predare pe parcurs și a feedback-urilor de evaluare primite din partea organizatorilor și a juriilor de către echipele românești participante în cadrul edițiilor anterioare ale competiției Solar Decathlon.

A3.2. (O3) a constat în două workshop-uri de măsurare a parametrilor de confort, realizate la sediul EFdeN Sustainable City:

A4.1. (O4) s-a desfășurat pe parcursul lunii noiembrie, 2021 și a constat în completarea unei baze de date care cuprinde situația echivalărilor de credite din ultimii 10 ani pentru studenții UAUIM participanți în echipele românești calificate la ediții ale competiției Solar Decathlon.

A4.2. (O4) s-a desfășurat pe tot parcursul proiectului CHEIA, în scopul definirii unei palete de activități creative și practice, în care pot fi implicați activ voluntari – studenți UAUIM, dar și de la alte facultăți de arhitectură din țară. Au avut loc discuții extinse cu cadrele didactice interesate din UAUIM, precum și cu centrele universitare de învățământ de arhitectură din Iași, Cluj și Timișoara. Pe plan european, au fost stabilite noi contacte, cu arhitecți și ingineri români activi în centre de cercetare și companii de proiectare / management în construcții. Clusterul universitar EELISA este deosebit de interesat de realizarea unor schimburi de experiență între studenți în direcția sustenabilității.

A5.1. (O4, O5) a avut loc în 8 decembrie, 2021, sub forma unui webinar public realizat în scopul diseminării rezultatelor obținute în cadrul obiectivelor 4 și 5. Activitatea a avut la bază o analiză consistentă la nivel teoretic realizată pe parcursul proiectului. Au fost identificate acele cunoștințe, abilități și competențe necesare absolvenților unui program de master în arhitectură sustenabilă. În paralel, au fost investigate nevoile de formare și specializare ale cadrelor didactice titulare și asociate din UAUIM care își doresc implicarea într-un astfel de program postuniversitar.

Webinar CHEIA 08.12.2021 prezentari.pdf

A5.2. (O1-5): Masă rotundă în format hibrid în Laboratorul de Tehnologie Arhitecturală din DST în data de 10 decembrie 2021, având ca obiective: analiza rezultatelor proiectului CHEIA, oferirea de feedback de către echipa de proiect și trasarea lecțiilor însușite și a direcțiilor viitoare de dezvoltare ale unui posibil proiect de cercetare CHEIA multianual.

Rezultate:

R1 (A1). Matrice de analiză comparativă a evoluției categoriilor de criterii din secțiunile Building Code ale regulamentelor competițiilor Solar Decathlon Europe, din 5 ediții europene: 2010 și 2012 (Madrid, Spania), 2014 (Versailles, Franța), 2019 (Szentendre, Ungaria) și 2021/2022 (Wüppertal, Germania).
O1 R1 Matrice de analiza comparativa Building Codes SDE.pdf

R2.1. Doi doctoranzi cu teme de cercetare conexe beneficiază de transfer substanțial de cunoaștere.

R2.2. Raport referitor la viața post-competiție și starea actuală a prototipurilor de la edițiile SDE 2010, 2012, 2014 și 2019.
O2 R2.2. A2 Raport viata post-competitie prototipuri SDE 2010-2019.pdf
O2 R2.2. Baza de date 65 prototipuri SDE 2010-2019.pdf

R3. Tabel de analiză a evoluției celor 10 probe ale competiției SDE în cele 6 ediții europene succesive: 2010, 2012, 2014, 2019, 2021 (amânată pe 2022), 2023 (competiție anulată).
O3 R3 Raport A3.2. wkp-uri masuratori.pdf
O3 R3 Tabel evolutie 10 probe SDE 2010-2023.pdf

R4. Planificare care structurează oportunitățile de implicare activă a studenților UAUIM în activități creative și practice în direcția sustenabilității. Detalierea unor exemple de activități.
O4 R4 Activitati cu studentii.pdf
O4 R4 Lista echivalari UAUIM 2010-2022.pdf

R5. Studiu privind strategia academică și oportunitatea implementării unui program de master de specializare în domeniul proiectării clădirilor sustenabile, în UAUIM.
O5 R5 Studiu oportunitate master sustenabilitate.pdf

R6. (A3.2, A5.1.) Rezultate și activități ale proiectului CHEIA diseminate pe website-urile uauim.ro și solardecathlon.ro. Din cauza anulării competiției SDE 2023, pe website-ul solardecathlon.ro nu au mai fost postate activitățile realizate în proiectul CHEIA.

R7. O echipă conștientă de importanța integrării experiențelor design & build, dispusă la implicare pe termen lung în educația de arhitectură și urbanism, pregătită pentru continuarea multianuală a proiectului

R8. O documentație solidă și noi perspective deschise pentru continuarea multianuală a proiectului CHEIA și în anii universitari 2022-2023 și 2023-2024, de natură să continue viziunea UAUIM în direcția sustenabilității.