Scholar Architect

Scholar Architect 2021

Creșterea calității științifice și didactice în învățământul de arhitectură

Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0069

Domeniul vizat: Domeniul 5 – îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice.

Scopul proiectului: Creșterea eficacității educaționale a UAUIM și îmbunătățirea managementului calității prin accesarea resurselor adecvate predării, cercetării și învățării, cu accent pe alinierea la norme de etică și deontologie academică, precum și pe rezultatele învățării ca urmare a valorificării tendințelor contemporane în educație, în învățământul de arhitectură, urbanism, design și în profesiile vizate.

Obiective:

Obiectiv 1: Facilitarea activității didactice și de cercetare academică prin asigurarea accesului la resurse digitale de documentare, cercetare, predare (inclusiv informare privind accesarea, managementul și utilizarea acestora), precum și la resurse ce asigură desfășurarea online și/sau în sistem hibrid a activităților specifice universității.

Obiectiv 2: Promovarea calității științifice, precum și a respectării deontologiei și eticii academice prin investigarea, adresarea și informarea privind riscurile de suspiciuni de conduită științifică la care se pot supune membrii UAUIM.

Obiectiv 3: Promovarea calității activității didactice și de cercetare prin valorificarea tendințelor contemporane de predare și cercetare, precum și a criteriilor contemporane de evaluare și autoevaluare la nivel național și internațional.

Obiectiv 4: Perfecționarea mijloacelor de învățare prin cercetarea, informarea despre și testarea modului în care noile tendințe și tehnologii influențează cercetarea, conceperea și construcția arhitecturii.

Obiectiv 5: Optimizarea mijloacelor de învățare specifice profesiei prin adresarea componentei de comunicare în interiorul și în afara mediului academic și/sau profesiei.

Obiectiv 6: Managementul proiectului, comunicare și diseminare rezultate.

Echipa de management a proiectului:

Echipa de implementare a proiectului:

Durata de implementare a proiectului: 18 mai 2021 – 10 decembrie 2021

Raport implementare:
Raport implementare SCHOLAR ARCHITECT 2021.pdf

Contact

E-mail: scholarh@uauim.ro
Facebook: www.facebook.com/scholarhuauim

Resurse:

Pentru a avea acces la diverse materiale elaborate în cadrul proiectului vă rugăm să urmăriți pagina dedicată din platforma internă UAUIM – https://uauim.allbim.net (secțiunea Activități extracurriculare).

Volum Scholar Architect 2021: https://editura.uauim.ro/pub/462