VRMAP

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare din cadrul UAUIM prin introducerea noilor medii digitale în expunerea rezultatelor inovative ale cercetării prin proiect din Departamentele de Proiectare

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU2023-002

Domeniul vizat: Realitate virtuală, inteligență artificială, fabricație aditivă, tehnologii noi și digitalizare.

Durata Proiectului: 5 luni

Scopul proiectului

Scopul proiectului este dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin valorificarea și accesibilizarea online a rezultatelor inovative ale cercetării prin proiect, dezvoltand o harta online a ariilor de studiu asociate problematicilor abordate de curricula departamentelor de proiectare, pentru început cu aplicare pe curricula anilor 2,3, și o ilustrare reprezentativă a rezultatelor cercetărilor din ateliere, urmând a fi extinsă în timp pentru ceilalți ani de studiu.

Platforma VRMAP are rolul de a mări gradul de coerență în timp a curriculei prin vizualizarea facilă a tipurilor de amplasamente asociate proiectelor, de a crește vizibilitatea activității de cercetare prin proiect, precum și de a crește calitatea resursei umane în relația cu noile medii digitale.

Echipa proiectului

Director proiect: conf. dr. arh. Melania Dulămea

Echipa implementare

Obiectivele proiectului

O.01. Crearea unei hărți virtuale a proiectelor și amplasamentelor din cadrul departamentului Bazele Proiectării pe 2 ani de studii.

O.02. Furnizarea unei descrieri a zonelor de studiu, inclusiv informații despre reglementările de urbanism și caracteristicile istorice și fizice ale acestora.

O.03. Creșterea vizibilității în plan intern și internațional a cercetării prin proiect și a rezultatelor cu componentă inovativă a acestora prin crearea unei galerii de proiecte asociate acestei hărți, care să ilustreze soluții eficiente la provocările ridicate de fiecare sit, prezentând astfel expertiza și capacitățile Facultății de Arhitectură.

O.04. Punerea la dispoziția comunității academice a unei resurse valoroase pentru studenți, membri ai facultății și alți profesioniști din domeniul arhitecturii, al planificării urbane și al disciplinelor conexe.

O.05. Avansarea înțelegerii planificării și proiectării urbane prin analize comparative ce țin de specificul fiecărui tip de amplasament, ce vor fi exemplificate prin soluții particulare adaptate fiecărui tip de context.

O.06. Alinierea UAUIM la domeniile de interes emergente, de cercetare avansată, în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii digitale prin expunerea cadrelor didactice, a doctoranzilor, dar și a studenților la metode contemporane de explorare și cercetare a spațiului.

O.07. Creșterea calității resursei umane prin consolidarea unei echipe de cercetare formată din 4 membri ce va asigura implementarea proiectului

Descrierea activităților

A.01. Pregătirea și dezvoltarea platformei BPMAP, crearea hărții de bază

A.02. Cercetarea și colectarea informațiilor istorice

A.03. Colectarea și editarea reglementărilor urbanistice

A.04. Colectarea, selectarea, prelucrarea, editarea galeriilor de proiecte asociate amplasamentelor

A.05. Trasarea/delimitarea zonelor mai largi de studiu pentru fiecare amplasament

A.06. Cartarea/maparea siturilor

A.07. Completarea cu informații text și foto pentru fiecare amplasament

A.08. Completarea cu galerii de proiecte asociate fiecărui sit, respectiv fiecărui pin de pe hartă.

A.09. Lansarea online a hărții pilot

A.10. Activitatea de management, de evaluare și monitorizare a implementării proiectului.

Harta BP