Read in english: About | Questionnaire

Baza de date imagini

Cărți

Informații proiect

Competiție:Proiecte de cercetare postdoctorală – tip PD – Competiția 2010
Cod CNCSIS:PD-73
Titlu proiect:Moduri contemporane de anvelopare a spațiului
Cod domeniu:2
Cod subdomeniu:26
Cod direcție de cercetare:265
Director proiect:Dr. Arh. Daniel Comșa
Instituție:Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București
Facultatea de Arhitectură
Departamentul Sinteza Proiectării
Informații:
made by studio bit