INCEPT

Sustainability and Energy Efficiency Principles in Architectural Education: Towards Designing Climate Neutral and Inclusive Buildings, finanțat prin ERASMUS+ KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education

INCEPT Newsletter 2.pdf – octombrie 2023

INCEPT Newsletter 1.pdf – aprilie 2023


Începând cu 1 octombrie 2022, UAUIM este partener în proiectul INCEPT - Introducing Sustainability and Energy Efficiency Principles in Architectural Education: Towards Designing Climate Neutral and Inclusive Buildings, finanțat prin ERASMUS+ KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education.

Logo INCEPT Logo Erasmus+

Coordonator: New Bulgarian University (Sofia) – https://architecture.nbu.bg/bg/proekti, alături de Universitatea din Zagreb (Croația) – https://arhitekt.hr/hr/istrazivanje/istrazivacki-projekti/.

Durata proiectului: 36 de luni (2022- 2025)
Bugetul total al proiectului: 200.000 eur.
Bugetul UAUIM: 78.000 eur

Echipa de coordonare a proiectului:

În proiectul INCEPT, universitățile participante pleacă de la înțelegerea rolului fundamental pe care îl are educația în arhitectură, prin formarea viitorilor profesioniști care pot contribui prin practica lor la realizarea unui mediu construit sustenabil. Mai mult, pentru a imagina un mediu construit neutru din punct de vedere climatic, se ajunge la necesitatea înțelegerii legăturii dintre sustenabilitate, tehnologie și design. Proiectul INCEPT vizează realizarea unei actualizări orientate spre viitor a curriculei de educație la nivel de master de arhitectură / master de urbanism, bazate pe înțelegerea celei mai mari necesități de a stabili un echilibru între creativitate și abordările legate de sustenabilitate.

INCEPT se bazează pe motivația puternică a universităților participante de a alinia educația în arhitectură la obiectivele privind rolul primordial al mediului construit în economia de energie și reziliența climatică formulate atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene. În plus, proiectul este motivat să contribuie la obiectivele UE referitoare la decarbonizarea energiei pentru domeniul construcțiilor, care necesită măsuri de eficiență energetică, trecerea la sisteme de încălzire și răcire din surse regenerabile și îmbunătățirea resurselor privind eficiența termică și circularitatea în clădiri, pe parcursul întregului ciclu de viață al acestora. Proiectul are ambiția să ofere cunoștințe și competențe ecologice în conformitate cu prevederile pachetului Clean Energy Package for All Europeans, cu politicile cheie legate de clădiri și transpunerea acestora la nivel național:

Directiva privind performanța energetică a clădirilor cu minimum de cerințe de performanță pentru clădiri noi și renovări (The Energy Performance of Buildings Directive with the minimum performance requirements for new buildings and renovations), Directiva privind eficiența energetică vizând 32,5% îmbunătățiri ale eficienței energetice până în 2030 (the Energy Efficiency Directive aiming for 32.5% energy efficiency improvements by 2030) și Directiva privind atingerea nivelului de 32% energie obținută din surse regenerabile până în 2030 (the Renewable Energy Directive striving to achieve 32% renewable energy by 2030).

INCEPT se bazează pe înțelegerea naturii holistice și interdisciplinare a profesiei de arhitect și urbanist și urmărește să se alinieze la New European Bauhaus ca forță motrică pentru a da viață Pactului Ecologic European și dezvoltarea unui mediu construit estetic și incluziv, ca pilon cheie al transformării ecologice.

Proiectul INCEPT sprijină:

Obiective specifice:

În mod esențial, proiectul INCEPT sprijină accelerarea atingerii independenței energetice a acestor țări, prin formarea de profesioniști în domeniul sustanabilității și al neutralitații fondului construit din punct de vedere climatic.

Obiectiv specific 1. Dezvoltarea cunoștințelor studenților din domeniile arhitectură și urbanism privind principiile de bază ale eficienței energetice pe parcursul întregului ciclu de viață al clădirilor, care abordează atât carbonul operațional cât și cel înglobat, respectiv proiectarea clădirilor inteligente din punct de vedere climatic, eficiente din punct de vedere energetic și a celor incluzive.

În urmărirea acestui obiectiv specific, proiectul prevede următoarele rezultate intelectuale:

1) Breviar privind sustenabilitatea, tranziția către o energie curată și accesibilă în clădiri, orașe durabile și rezistență la climă, pentru studenții din domeniile arhitectură și urbanism;

2) Curs de formare online privind arhitectura sustenabilă. Un curs corelat cu breviarul, pentru studenții din domeniile arhitectură și urbanism.

Obiectiv specific 2. Instruirea studenților din domeniile arhitectură și urbanism privind proiectarea clădirilor eficiente energetic, mai puțin consumatoare de carbon și mai sustenabile în contextul urban mai larg, pluri-orientat, permițând spațiu pentru creativitate și decizii de factură estetică. În urmărirea acestui obiectiv specific, proiectul prevede ca rezultat crearea unui Atelier de Proiectare a Clădirilor Neutre din punct de vedere Climatic, pentru studenții la arhitectură / urbanism, cu scopul de a testa concepte de design eficient energetic, idei practice și instrumente, ca parte a pregătirii lor, într-un „laborator viu” ecosistemic.

Obiectiv specific 3. Validarea și implementarea curriculei educaționale produse și ale atelierului de proiectare a arhitecturii sustenabile, pentru studenții din domeniile arhitectură și urbanism.

În urmărirea acestui obiectiv specific, proiectul prevede ca rezultat validarea și implementarea următoarelor:

1) Curs de arhitectură sustenabilă pentru studenții la arhitectură și urbanism;

2) Atelier de Proiectare a Clădirilor Neutre din punct de vedere Climatic pentru studenți la arhitectură și urbanism;

3) Curs online de arhitectură sustenabilă pentru comunitatea profesională largă.

Obiectiv specific 4. Crearea unei platforme educaționale digitale pentru e-learning și schimburi inter-universitare de cunoștințe și bune practici privind proiectarea clădirilor sustenabile și eficiente din punct de vedere energetic.

În urmărirea acestui obiectiv specific, proiectul prevede ca rezultat dezvoltarea și punerea în funcțiune a unei platforme digitale pentru universități în vederea cursurilor de formare online.

UAUIM este coordonator pentru următoarele activități:

Livrabilul 2.1 - „Raport privind conceptul, metodologia și structura Compendiului educațional privind arhitectura durabilă” - va ajuta la pregătirea următoarei generații de arhitecți pentru a crea spații responsabile din punct de vedere ecologic. Livrabilul a fost pregătit în conformitate cu propunerea de proiect aprobată și discuțiile avute între parteneri în cadrul întâlnirii din Sofia, din 20-21 februarie 2023, urmând a se constitui într-un instrument sintetic de cunoaștere a celor mai actuale principii, metode, soluții și bune practici de sustenabilitate și eficiență energetică pe tot parcursul ciclului de viață al clădirilor.

Social media: