Scholar Architect

Scholar Architect 2023

Promovarea raportării la tendințe, tehnologii și problematici de actualitate în învățământul de arhitectură și urbanism

Proiect finanțat CNFIS-FDI-2023-F-0436

Domeniul vizat: Domeniul 5 – îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice.

Scopul proiectului: Susținerea calității în activitatea didactică a UAUIM raportată la problematici curente, la tendințe din mediul academic și profesional național și internațional, dar și la tehnologii actuale utilizate în arhitectură, urbanism și domenii conexe.

Obiective:

Obiectiv 1: Cercetarea cerințelor, criteriilor, abordărilor specifice proiectării în mediul academic UAUIM, raportate la tendințele mediului academic și profesional internațional, în vederea dezvoltării unui plan coerent al obiectivelor didactice ale departamentelor de proiectare.

Obiectiv 2: Susținerea digitalizării și implementării de noi tehnologii în procesul didactic, inclusiv înțelegerea impactului acestora în practica academică și profesională la nivel internațional.

Obiectiv 3: Susținerea procesului didactic într-un context deschis, interdisciplinar, bazat pe acces la informații ce fac trimitere la teme și problematici importante, curente, din domeniile arhitecturii, urbanismului și domeniilor conexe.

Echipa

Echipa de management:

Echipa de implementare:

Durata de implementare a proiectului: 13 aprilie 2023 – 29 noiembrie 2023

Contact

E-mail: scholarh@uauim.ro

Facebook: www.facebook.com/scholarhuauim

Activități:

Portfolio 101.pdf – Ghid Portfolio 101 - SCHOLARH 2023

Rezultate

Raport implementare Scholar Architect 2023.pdf

Resurse

Volum Scholar Architect 2022, English edition https://editura.uauim.ro/pub/552

Volum START. Scholar Architect https://editura.uauim.ro/pub/551