Reducerea riscului de abandon și creșterea calității rezultatelor studenților urbaniști din anul I din UAUIM (STUdURB++)

Începând cu anul univeristar 2020 – 2021 (AG 380/SGU/SS/III / 15.09.2020), pentru o perioadă de 24 luni Universitatea de Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București, prin Facultatea de Urbanism derulează subproiectul Reducerea riscului de abandon și creșterea calității rezultatelor studenților urbaniști din anul I din UAUIM [STUdURB++] finanțat prin Schema de Granturi SGCU – SS, Proiectul privind Învățământul Secundar [ROSE]

Proiectul își propune să vină în ajutorul studenților urbaniști și peisagiști din anul 1 universitar, principalul obiectiv ale proiectului vizeazând înlesnirea procesului de tranziție de la viața de elev la cea de student și de Așadar, obiectivele acestui proiect urmăresc [1] facilitarea integrării; [2] dezvoltarea personală a noilor studenți; [3] dobândirea unei înțelegeri mai nuanțate a profesiei; [4] creșterea capacității de îndrumare și consiliere din partea cadrelor didactice și [5] crearea unei baze de informații utile, digitalizate, mai bine adaptate generațiilor tinere.

Pentru a atinge obiectivele mai sus menționate proiectul își propune realizarea de acțiuni și activități constând în consilierea și ghidarea studenților proaspăt sosiți în mediul universitar. Nu în ultimul rând, proiectul are o importantă componentă de mediere a relației dintre teorie și practică, un factor esențial al profilului studentului urbanist. Astfel, sunt prevăzute activități de Activități de conștientizare (A.I), de orientare în funcție de aptitudini, tutorat, mentorat, dezvoltare personală, programe remediale, dezvoltarea competențelor socio-emoționale (A.II), activități de lucru în echipă, excursii de studiu și ateliere creative (A.III) în care se exersează capacitatea de reprezentare prin desen și machete.

Echipa de management & implementare a STUdURB++:

  • Director de grant: conf.dr.arh. Mihaela HĂRMĂNESCU
  • Asistent de proiect: asist.dr.urb. Andreea ACASANDRE
  • Responsabil financiar: Dan Florin Duna
  • Expert achiziții: Elena Fediuc
  • Mentori: lect.dr.arh. Vera MARIN, lect.dr.urb.peis. Ana Opris, asist.dr.urb.arh. Sorin MANEA, asist.dr.urb.peis. Irina CIOANGHER, lect.dr.urb. Adrian CIOANGHER, asist.dr.urb.peis. Raluca DUICĂ, asist.dr.durb.peis. Mara NICOLAESCU, asist.dr.urb. DANA MILEA

Echipa va fi completată la nevoie de alte persoane în funcție de necesitățile de resurse umane și nevoile studenților.

Mai multe informații vor fi disponibile pe parcursul derulării proiectului.
Pentru detalii ne puteți găsi la adresa uauim.stud.urb@gmail.com

Facultatea de Urbanism social media:
Facebook Facultatea de Urbanism
Instagram

Calendar activități studenți an universitar 2020-2021