Reducerea riscului de abandon și creșterea calității rezultatelor studenților urbaniști din anul I din UAUIM (STUdURB++)

Ghid pentru studenti STUdURB.pdf (34 MB)


Prezentare proiect: start ROSE STUdURB++.pdf (11 MB)

Formular înscriere studenți: https://forms.gle/wfNTR3nMazBHqGfd8

Pliant STUdURB++ 2021.pdf

Începând cu anul universitar 2020 – 2021 (AG 380/SGU/SS/III / 15.09.2020), pentru o perioadă de 36 luni Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București, prin Facultatea de Urbanism derulează subproiectul Reducerea riscului de abandon și creșterea calității rezultatelor studenților urbaniști din anul I din UAUIM [STUdURB++] finanțat prin Schema de Granturi SGCU – SS, Proiectul privind Învățământul Secundar [ROSE]

Proiectul își propune să vină în ajutorul studenților urbaniști și peisagiști din anul 1 universitar, principalul obiectiv ale proiectului vizeazând înlesnirea procesului de tranziție de la viața de elev la cea de student și de Așadar, obiectivele acestui proiect urmăresc [1] facilitarea integrării; [2] dezvoltarea personală a noilor studenți; [3] dobândirea unei înțelegeri mai nuanțate a profesiei; [4] creșterea capacității de îndrumare și consiliere din partea cadrelor didactice și [5] crearea unei baze de informații utile, digitalizate, mai bine adaptate generațiilor tinere.

Pentru a atinge obiectivele mai sus menționate proiectul își propune realizarea de acțiuni și activități constând în consilierea și ghidarea studenților proaspăt sosiți în mediul universitar. Nu în ultimul rând, proiectul are o importantă componentă de mediere a relației dintre teorie și practică, un factor esențial al profilului studentului urbanist. Astfel, sunt prevăzute activități de Activități de conștientizare (A.I), de orientare în funcție de aptitudini, tutorat, mentorat, dezvoltare personală, programe remediale, dezvoltarea competențelor socio-emoționale (A.II), activități de lucru în echipă, excursii de studiu și ateliere creative (A.III) în care se exersează capacitatea de reprezentare prin desen și machete.

Echipa de management & implementare a STUdURB++:

Echipa va fi completată la nevoie de alte persoane în funcție de necesitățile de resurse umane și nevoile studenților.

Pentru detalii ne puteți găsi la:
E-mail: uauim.stud.urb@gmail.com
Grup Facebook: ROSE STUdURB++ https://www.facebook.com/groups/755929258366495

Facultatea de Urbanism social media:
Facebook Facultatea de Urbanism
Instagram

Calendar activități studenți an universitar 2021-2022

Calendar activități studenți an universitar 2020-2021

sep-dec 2021

Prin intermediul proiectului STUdURB++, în perioada septembrie – decembrie 2021, cadrele didactice și studenții au acces la patforma Jstor Sustainability Collection + Arts & Sciences XI
Link de acces: https://www.jstor.org/open/
Ghid Enformation.pdf