Fondul pentru finanțarea cercetării științifice universitare UAUIM FFCSU 2022

Este disponibil și în 2022 un fond din partea Ministerului Educației pentru UAUIM, adresat finanțării cercetării științifice universitare, pentru care vă invităm să consultați Pachetul de informații și Anexele din PDF-ul și arhiva atașate.

Termenul limită pentru transmiterea propunerilor pentru competiția din iulie este 11 iulie 2022, ora 9:00. Calendarul detaliat poate fi consultat mai jos

Obiectivele acestui fond, precum și domeniile pentru care se finanțează proiecte în cadrul UAUIM sunt următoarele:

  1. creșterea calității resursei umane specializate în cercetarea științifică din universități, inclusiv implicarea studenților în cercetare;
  2. dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și finanțarea activității de cercetare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat;
  3. creșterea performanței și vizibilității cercetării românești în plan internațional.

A. Acces la baze de date și dotări bibliotecă, sprijin publicare pentru personalul didactic, de cercetare, studenți, doctoranzi și absolvenți UAUIM;

B. Dezvoltarea și indexarea publicațiilor UAUIM;

C. Training laboratoare UAUIM, creșterea competențelor și perfecționarea personalului UAUIM

D. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Dezvoltare Durabilă - soluții bazate pe natură, infrastructură verde, materiale ecologice, aspecte de circularitate pentru materiale și sisteme constructive/urbane, adaptare la schimbări climatice etc.

E. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Patrimoniu cultural, material sau imaterial.

F. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Realitate virtuală, inteligență artificială, fabricație aditivă, tehnologii noi și digitalizare.

G. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Design incluziv și dezvoltarea de soluții pentru comunitățile expuse la riscuri.

H. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării în UAUIM (altele față de cele de mai sus)

I. Creșterea capacității de cercetare a UAUIM, în mod prioritar pentru școlile doctorale.

Alocarea bugetară propusă, per domeniu de finanțare, este specificată la punctul VI din pachetul de informații.

Calendar competiție cercetare FFCSU UAUIM 2022

Lansarea perioadei de depunere a proiectelor 4 iulie 2022
Termen de depunere a proiectelor 11 iulie 2022, ora 9.00 EET
Transmitere întrebări și clarificări cercetare@uauim.ro 4-7 iulie 2022
Evaluarea proiectelor și afișarea rezultatelor preliminare și a bugetelor aprobate de comisia de evaluare 12 iulie 2022
Depunerea contestațiilor 13 iulie 2022, ora 9.00 EET
Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale și a bugetelor aprobate per proiect 13 iulie 2022
Actualizarea cererilor admise la finanțare (Anexa 1a) conform bugetelor aprobate / observațiilor comisiei de evaluare și înregistrarea acestora la registratura UAUIM (= data de începere a proiectelor) / Termen de înregistrare a cererilor admise la finanțare actualizate (Anexa 1a) ** 14 iulie - 21 iulie 2022
Termen de transmitere a referatelor de angajare pentru contractele de muncă necesare desfășurării activităților*** 14-28 2022
Termen obligatoriu de finalizare al achizițiilor din proiecte 20 noiembrie 2022
Termen obligatoriu de încheiere al contractelor de muncă 29 noiembrie 2022
Finalizarea proiectelor cel târziu la 10 decembrie 2022
Transmiterea spre aprobare către Consiliul de Administrație al UAUIM, a Anexelor 3a AUTOEVALUARE / RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR și 3b FORMULAR SINTEZĂ PROIECT - COMPLETATE INTEGRAL ! 16 ianuarie 2023, ora 8.00 EET

Mai multe detalii cu privire la tipurile de cheltuieli finanțate, alocare bugetară, procedura competitivă, criterii de eligibilitate, evaluare etc. pot fi consultate în Pachetul de Informații + Anexe.

În arhiva zip se găsește informația din pdf, în format doc. editabil. Pachetul conține informații cu privire la:

Anexe pag. 9-16 din pdf + în format editabil doc/ppt în arhiva atașată:

Pentru întrebări și cereri de clarificări suplimentare față de pachetul de informații scrieți la cercetare@uauim.ro în perioada 4-7 iulie 2022.

Se va organiza și o sesiune online (zoom) de întrebări și răspunsuri, joi 7 iulie 2022, între orele 10-10.30

Rezultate