RIBA_DA

Acreditarea RIBA a programului de studii Doctorale în Arhitectură din cadrul IOSUD-UAUIM

Proiect finanțat UAUIM-FFSCU-2022-005

Proiectul Acreditarea RIBA a programului de studii Doctorale în Arhitectură din cadrul IOSUD-UAUIM, aconim RIBA_DA, finantat prin finanțat din Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2022, din bugetul Ministerului Educației, Domeniul I: Creșterea capacității de cercetare a UAUIM, în mod prioritar pentru școlile doctorale își propune ca obiectiv central pregătirea materialelor și demararea procesului de aplicare în vederea evaluării și validării programului de studii doctorale în Arhitectură din cadrul Școlii Doctorale de Arhitectură a UAUIM de catre Royal Institute of British Architects (RIBA).

Perioada de implementare: 1 august – 10 decembrie 2022

Contact: doctorat.uauim@gmail.com

Despre proiect

RIBA_DA își propune să fundamenteze procesul de validare a Școlii Doctorale de Arhitectură a UAUIM de catre Royal Institute of British Architects (RIBA), urmând procedurile și rigorile specifice. Proiectul se întemeiază pe nevoia reală a raportării activității complexe a școlii doctorale de arhitectură a UAUIM la standardele naționale, dar mai ales la cele internaționale în continuă dinamică, luând în considerare și experiența dobândită în evaluarea curentă de către RIBA, a programului de licență cu master intergrat al Facultății de Arhitectură a UAIUM.

Școala Doctorală de Arhitectură, ca ciclu III al programului de studii în arhitectură, vizează în principal, formarea compețentelor de cercetare științifică în domeniul arhitecturii, precum și transferul acestor competențe în practica profesională și în mediul academic. RIBA_DA urmărește completarea portofoliului UAUIM cu un element important atât pentru recunoașterea activității didactice și profesionale a corpului profesoral al SDA, cât și pentru deschiderea profesională amplă oferită doctoranzilor în arhitectură, în racordarea activității lor la harta programelor doctorale relevante în plan european.

Cerințele de acreditare RIBA fac referire la ”competențe obligatorii” și ”niveluri de rol” în carieră și creează căi de specializare și recunoaștere a profesiei, bazate pe un set solid de nuclee de competențe pe care arhitecții le pot urma pe o varietate de rute de carieră diferite.

Acreditarea RIBA a SDA este și o oportunitate de a lansa membrilor comunității profesionale a conducătorilor de doctorate și doctoranzilor un apel la performanță și exigență, în cadrul unei viziuni a cercetarii doctorale ce potențează „arcul carierei profesionale în arhitectură” și care presupune transferul de cunoaștere și corelarea cu temele și cerințele relevante pe plan nivel internațional.

Echipa

Argumentare

Cadrul de dezvoltare profesională a educației RIBA mizează in mod fundamental pe atenția egală acordată tutoror ciclurilor de studiu- licență, master și doctorat si pe relatiile dintre acestea.

Din 2018, RIBA a dezvoltat un nou cadru de dezvoltare bazat pe 6 concepte-cheie:

1: Un singur standard ce acoperă educația pre și post înregistrare si dezvoltare profesionala;

2: Teme și valori ale educației pentru nivelul licență (RIBA partea 1) și nivelul master (RIBA partea 2);

3: Competențe obligatorii pentru dobândirea și menținerea statutului de membru

4: Niveluri de rol în carieră;

5: Dezvoltarea profesională continuă încadrata unui Curriculum de bază;

6: Studii avansate care conduc la specializări și acreditarea de specialitate RIBA

Cadrul RIBA face referire la elemente precum ”competențe obligatorii” și ”niveluri de rol” în carieră și creează căi de specializare și recunoaștere a profesiei, bazate pe un set solid de nuclee partajate de competențe pe care arhitecții le pot urma pe o varietate de rute de carieră diferite.

Activitatea constantă depusă de corpul didactic și studenți UAUIM în vederea îndeplinirii standardelor RIBA constituie un pas important în recunoașterea activitătii didactice și profesionale și așezarea UAUIM pe harta universităților relevante în plan european și nu numai.

Pe lângă problema recunoașterii este totodată nevoie de informarea membrilor comunității profesionale a arhitecților și a studenților cu privire la domeniile de cercetare ce ar putea potența „arcul carierei profesionale în arhitectură” , implicarea lor pro-activă în activitățile care presupun interacțiunea și transferul de cunoaștere cu echipa de evaluatori RIBA.

Obiective

O1: Demararea și susținerea unui dialog preliminar cu echipa RIBA in vederea demararii procedurii de acreditare;

O2: Definirea indicatorilor critici si a altor aspecte din organizarea programelor de studii ale SDA in vederea acreditarii RIBA; Sprijinirea activității de cristalizare a indicatorilor relevanți în acreditarea RIBA în corelație cu atributele activității SDA.

O3: Realizarea dosarului de acreditare RIBA pentru SDA; Editarea, prezentarea materialului în acord cu exigentele solicitate.

O4: Traducerea profesională în limba engleză a dosarului de acreditare

O5: Stabilirea calendarului vizitiei RIBA în IOSUD- UAUIM în vederea acreditării SDA.

Activități

A1: Activități de comunicare și prezentare a structurii și conținutului programelor de studii ale SDA în vederea demararii procedurii de acreditare RIBA (Obiectiv O1);

A2: Organizarea unei mese rotunde extinse în cadrul UAUIM (cu invitarea studenților și a cadrelor didactice implicate in SDA) în vederea prezentarii cerintelor RIBA, transferului de cunostințe necesare procedurii de acreditare (Obiectiv O1);

A3: Organizarea unui atelier comun de lucru (SDA-RIBA) în vederea definirii indicatorilor critici și a altor aspecte din organizarea SDA în vederea acreditării RIBA (Obiectiv O2);

A4: Pregătirea documentelor necesare alcătuirii dosarului preliminar de acreditare RIBA pe baza unui training al echipei de implementare (Obiectiv O3);

A5. Organizarea unui atelier comun de lucru (SDA-RIBA) în vederea definitivării dosarului preliminar de acreditare (Obiectiv O3);

A6: Traducerea profesională în limba engleză a dosarului de acreditare în forma sa finala, dupa concluziile din A4. (Obiectiv O1- O3);

A7: Organizarea unui atelier comun de lucru online in vederea stabilirii calendarului vizitiei RIBA in IOSUD- UAUIM in vederea acreditarii SDA. (Obiectiv O1-O4);