VIZ_ARG2022

Creșterea vizibilității revistei Argument – publicație științifică de arhitectură și urbanism a UAUIM înființată în 2009

Domeniu vizat: Domeniul B. Dezvoltarea și indexarea publicațiilor UAUIM

Scopul proiectului

Dezvoltarea și creșterea vizibilității în plan național și internațional a revistei Argument publicată sub egida Editurii Universitare „Ion Mincu” precum și sprijinirea activității editoriale a acesteia.

Obiective

Obiectiv 1. Sprijinirea revistei Argument în activitatea editorială și continuarea demersurilor de satisfacere a cerințelor de indexare

Obiectiv 2. Continuarea demersurilor de creștere a vizibilității revistei Argument și accesului la materialele publicate în paginile acesteia pe plan național și internațional

Obiectiv 3. Promovarea pe platforme specifice (Facebook, Instagram, website) și în cadrul unor discuții online a revistei Argument și a activităților specifice acesteia

Echipa de implementare

Rezultate

• Continutul nr. 14 al Revistei Argument corect din punct de vedere lingvistic, versiune bilingvă română-engleză a articolelor. Au fost realizate corecturi și traduceri astfel: pentru revista Argument nr.14 – corectură lingvistică/ editorială pentru 18 articole scrise în limba engleză; 13 articole verificate în limba română; 5 articole traduse în limba engleză;

• Nr. 14 al Revistei Argument paginat în format draft sau final

• Minimum 2 membri noi în comitetul științific și/sau în board-ul de review-eri și/sau în echipa editorială. Au fost semnate 2 acorduri noi pentru board-ul de review-eri de la Collage of Architecture and Art, North China University of Technology, China și Faculty of Architecture, University of Ecology and Management in Warsaw

• Coduri DOI (Digital Identifier Object) obținute pentru articolele din numărul curent al revistei Argument. A fost atribuit un număr de 19 DOI-uri articolelor din nr. 14 al Revistei Argument. Codurile au fost publicate pe pagina web a revistei.

• Minimum 80 de exemplare tipărite ale revistei Argument. A fost tipărit un număr de 112 exemplare din numărul 14 al revistei Argument, ISSN (print): 2067-4252

• Minimum câte un exemplar expediat către minim 5 biblioteci, colaboratori etc, în țară și/sau străinătate. Au fost expediate în total 24 de exemplare către 5 biblioteci/universități din țară, autori și membri ai consiliului științific al revistei.

• Raport actualizat privind posibilitățile de indexare în baze de date internaționale

• Minimum o sesiune de informare/ instruire online. La evenimentul „Publishing in ARGUMENT” susținut online în data de 7 octombrie 2022 au participat studenți/ doctoranzi din UAUIM, cadre didactice etc. https://www.facebook.com/events/1045271596199997

• Tematica și descrierea acesteia pentru numărul 15 a revistei elaborate. A fost stabilită tematica pentru numărul 15 – „Concept și materialitate în arhitectură”, detalierea a fost diseminată prin canale online și prin email direct către colaboratori

• Anunț call for papers distribuit pe cel puțin 3 canale de informare (de ex. Facebook, Instagram website revista, website UAUIM, email-uri trimise direct către colaboratori)

• 1 document strategie privind vizibilitatea națională și internațională a revistei

• 1 dosar evidență contabilă, evidență achiziții, evidență resurse umane

• 1 dosar de implementare a proiectului