Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară – Dealu Frumos - Schönberg (CSAV)

Școala noastră și-a îmbogățit activitatea cu Centrul Universitar de Studii în Arhitectura Vernaculară de la Dealu Frumos, lângă Agnita - Făgăraș. Fortificația este dată în comodat Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” pentru a o proteja și a realiza un centru universitar de studii în arhitectura vernaculară. Sediul acestui nou înființat organism este găzduit de o Bazilică romanică și fortificațiile acesteia de secol XIII, într-un peisaj transilvănean autentic. Ansamblul, concesionat pe o perioadă de 30 ani Universității noastre, va fi teatrul evenimentelor ce se vor desfășura aici cu tema Arhitectura Vernaculară, și în același timp scena de aplicare a metodelor de conservare și restaurare învățate sau propuse spre aplicare.

Director CSAV si editor al revistei CSAV Journal: prof.dr.arh. Sergiu NISTOR
Coordonator CSAV și CSAV Journal: asist.dr.arh. Ioana Zacharias-Vultur

Regulament de organizare și funcționare CSAV:
CSAV Regulament.pdf

https://csav.ro/index.php/csav-centre/
https://csav.ro/index.php/echipa-editoriala/
https://csav.ro/index.php/research-workshops/
https://csav.ro/

CSAV Journal

2021: CSAV Journal demarează prin Proiectul VIZ-UAUIM procesul de indexare

2019: CSAV Journal primește acreditare din partea Bibliotecii Naționale și dreptul de a fi publicată și în format complet digital pe site-ul www.csav.ro și își îmbogățește Board-ul științific cu și mai multe personalități recunoscute în domeniu

2017: Publicația își simplifică numele în CSAV Journal și primește ISSN digital.

2016: Publicația devine bilingvă, în limba română și engleză integral, ceea ce aduce primii autori internaționali, profesioniști în domeniul patrimoniului și a educației de arhitectură din Europa și America Latină, cu cercetări în situri de pe teritoriul României

2014: Conținutul este structurat atât pe promovarea proiectelor de atelier din UAUIM pe tema patrimoniului vernacular sau din situri rurale, din toți anii de studiu și facultăți, inclusiv extrase din disertații și diplome, alături de articolele profesioniștilor în domeniu, autori autohtoni și internaționali recunoscuți

2010 - 2017: Publicația poartă numele de Anuarul Centrului de Studii de Arhitectură Vernaculară UAUIM - Dealu-Frumos

2012: Publicația este coordonată de asist.dr.arh.Ioana ZACHARIAS VULTUR și se creează site-ul CSAV pe care poate fi consultată activitatea Centrului și toate edițiile publicației începând din 2012 - www.csav.ro

2010 - 2011: Apariția primelor două ediții a publicației ce poartă numele de Anuarul Centrului de Studii de Arhitectură Vernaculară UAUIM - Dealu-Frumos, sub coordonarea lect.dr.arh. Gabriel PANASIU

Centrul de cercetare CSAV

mai-dec 2021: Inițierea proiectului de școală de vară-pilot prin Proiectul cultural Schönberg Live Studio 2021

2010 - 2019: Ateliere anuale organizate de diverse departamente ale UAUIM și teme, precum și workshop-uri internaționale și tabere de pictură (liceu)

aug-nov 2010: Proiectul cultural Patrimoniu vernacular rural și identitate locală - cu finanțarea Administratiei Fondului Cultural National (AFCN)

Istoric

1321 Prima atestare documentara a Schonberg (Dealu Frumos de azi): "de Pulcro monte"

Biserica Evanghelica C.A.

Secolul XIII Ridicată intițial ca o bazilică romanică cu trei nave cu stâlpi și arcade din piatră brută, fără turn clopotniță, cu un spațiu al corului pătrat și absida semicirculară, biserica păstrează același amplasament până astăzi. Din structura romanică se mai pastrează două arce împreună cu stâlpii de sprijin din partea de sud de sub turnul clopotniței și câteva mici ferestre rotunde în podul construcției, ce asigurau luminarea navei principale.

cca. 1500 Bazilica romanică este împrejmuită cu fortificații, navele laterale sunt înălțate în maniera bisericilor gotice de tip hală, iar absida altarului este demolată. Navele laterale păstrează bolțile cilindrice încrucișate, îmbogățite cu rețele de nervuri ornamentale. Nervurile celor cinci bolți ale navei principale sunt făcute din argilă. Pe latura de nord a corului va fi construită o sacristie. În nava centrală va fi construit turnul clopotniță ca un turn de aparare, cu pereți de până la 2m grosime și o înalțime de aproape 23m, prevăzut cu goluri de tragere (metereze). Un turn de apărare similar va fi ridicat peste cor, dar cu un etaj mai mic. Ambele turnuri au galerie de strajă tip fachwerk si acoperiș piramidal.

Fortificația

1500 Curtea bisericii a fost înconjurată de un zid de fortificație înalt de 4,5 metri, care închide astfel o suprafață dreptunghiulară, păstrat pe părțile de est si vest, zid împrejmuitor echipat cu un rând de locuri de tragere. La cele patru colțuri ale zidului de fortificație sunt construite turnuri de apărare ieșite în exterior, prevăzute cu locuri de tragere și acoperite într-o singură pantă (pupitru). Turnurile sunt echipate cu jgheaburi (mașiculi, pechnase) ieșite în consolă, de unde se turna smoală clocotită.

1520-1522 Zidul împrejmuitor de sud va fi dărâmat, pentru a fi ridicate mai la sud cu 10 metri noi ziduri de fortificație pentru a mări curtea cetății. În colțul de sud-est al curții mărite va fi construit un turn de apărare pentagonal. Alături de turnul de nord-est a fost făcut un turnuleț de intrare pe două etaje, intrare care azi există și este închisă cu o ușă din feronerie.

1647 Zidul de fortificație de nord va fi mutat cu 5 metri în afară. Pe această parte va fi prevazută o construcție rectangulară de apărare, prevăzută cu doua rânduri de locuri de tragere și care era încălzită, lucru dovedit de existența unui coș de fum. Acestei clădiri îi va fi adăugat pe nord un turn pătrat.

1914 În turnul pentagonal este construită o casă a comunității bisericii.

2003 Fortificația este dată in comodat Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti pentru a o proteja și a realiza un centru universitar de studii in arhitectura vernaculară.

Contact

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
str. Academiei 18-20, Bucuresti 70109 Romania
Tel.:0213155482, Fax: 0213123954