nZEB-SOL nZEB

21 februarie 2019

Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul locuirii durabile, prin promovarea de solutii care sa conduca la cresterea accesibilitatii cladirilor de locuit de tip nZEB-SOL nZEB

www.poca.ro

UAUIM in calitate de Partener al Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România implementeaza in perioada 27.09.2018-26.01.2020 proiectul POCA 263/27.09.2018. Cod SIPOCA 302/SMIS2014:110058 "Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul locuirii durabile, prin promovarea de solutii care sa conduca la cresterea accesibilitatii cladirilor de locuit de tip n ZEB_SOL n ZEB" proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea unor propuneri alternative la Politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creașterea accesibilitații clădirilor de locuit de tip nZeb și combaterii săraciei energetice, în special pentru populația din mediul rural aparținând categoriilor de venituri sub medie.

Scopul proiectului îl reprezintă pregătirea profesională a angajaților, membrilor și voluntarilor APMCR și a ONG-urilor partenere în domenii cheie, care vor sprijini îmbunătățirea capacității proprii a acestora de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile.

Rezultate preconizate reprezinta capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern precum si elaborarea unor propuneri alternative la politicile publice, venite din partea ONG-urilor.

Perioada de implementare: 27.09.2018-26.01.2020
Valoarea totală a proiectului: 971.247,26 lei
Valoarea totala UAUIM: 267.705,72 lei