Titlul proiectului: Schimbări Climatice: explOrare metode analitice pentru procese de proiectare Urbană și planificare Teritorială

Acronim: SCOUT

Cod proiect: UAUIM-FFCSU-2021-008

Scopul proiectului: Într-un context de creștere a vulnerabilității teritoriilor din pricina schimbărilor climatice, scopul proiectului este identificarea unor legături mai strânse între practicile de planificare și proiectare, bazate pe procese complexe de analiză și decizie, și cercetarea științifică din domeniul urbanismului și rezilienței climatice.

Domeniu vizat: H. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării în UAUIM

Perioada de implementare: 10 septembrie - 10 decembrie 2021

Echipa proiectului:

Management: Asist. dr. urb. Matei Cocheci

Implementare: Lect. dr. arh. Vera Marin, Asist. dr. urb. Alexandra Dulvăr, Asist. dr. urb. Laura Tucan, Dr. urb. Serin Geambazu, Drd. urb. Miruna Drăghia.

Obiectivele proiectului:

O1. Două instrumente de lucru dezvoltate pentru identificarea rapidă a informațiilor relevante din cercetările realizate în domeniile planificării spațiale și rezilienței climatice.

O2. O metodologie preliminară de evaluare a planificării spațiale în zonele susceptibile la riscuri naturale, vizând o zonă de studiu din municipiul Sibiu.

O3. O rețea de potențiali parteneri naționali și internaționali consolidată în urma evaluării gradului de interes al problematicii proiectului.

Activitățile proiectului:

A1. Consultarea literaturii de specialitate internațională și dezbateri organizate în echipă pentru a analiza proiectele selectate;

A2. Analiza documentelor relevante privind reziliența climatică la nivel național;

A3. Selecție preliminară indicatori pentru analiza planificării spațiale și a expansiunii urbane în zonele susceptibile la riscuri naturale;

A4. Construirea metodologiei preliminare de evaluare a planificării spațiale în zone susceptibile la riscuri naturale;

A5. Realizarea de interviuri cu două categorii de potențiali parteneri: instituții cu experiență relevantă de cercetare și reprezentanți ai administrației publice;

A6. Organizarea unui eveniment online de diseminare în luna 3;

A7. Diseminarea rezultatelor proiectului printr-o publicație și prin canale de social media.

Rezultatele proiectului:

R1. O bază de date cu proiecte și documente internaționale;
Baza de date poate fi consultată la linkul: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OjaoRSzC-nYwnD5PTwg7Eb2KP2dhVzZoKe1HWozUPkw/edit?usp=sharing

R2. Sinteză a analizei documentelor de planificare spațială la nivel național;

R3. Raport: Metodologie preliminară de evaluare a planificării teritoriale și proiectării urbane în zone susceptibile la riscuri naturale. Studiu de caz: zona municipiului Sibiu;

R4. Raport de sinteză a interviurilor realizate;

R5. Un eveniment online cu minimum 2 participanți din afara țării;
Evenimentul a avut loc pe 25 noiembrie 2021. Mai multe detalii pe pagina evenimentului: Conferința SCOUT

R6. O publicație a proiectului în limba engleză.
Publicația include toate rezultatele proiectului și este disponbilă mai jos:
SCOUT.pdf