OPTIMINCU-UAUIM 2021

Optimizare Proceduri, Tehnologie și IMagine INstituțională pentru Cercetarea Universitară la UAUIM în 2021.

În cadrul acestui proiect finanțat din Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2021, din bugetul Ministerului Educației propunem realizarea infrastructurii necesare diseminării rezultatelor cercetării (proiecte, articole,comunicări etc.) membrilor comunității UAUIM, pentru o mai bună comunicare și vizibilitate a expertizei UAUIM ca o comunitate științifică, precum și realizarea unui ghid cadru de îndrumare pentru aplicare la proiecte de cercetare, cu implicarea departamentelor auxiliare (financiar, achiziții, resurse umane, juridic etc.) și a departamentului pentru managementul cercetării.

Proiect: Optimizare Proceduri, Tehnologie și IMagine INstituțională pentru Cercetarea Universitară la UAUIM în 2021.

Acronim: OPTIMINCU-UAUIM 2021

Perioada de implementare a proiectului: noiembrie-decembrie 2021

Contact: cercetare@uauim.ro

Proiect finanțat prin Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2021, din bugetul Ministerului Educației

Obiectiv vizat - din Ordinul nr. 3747/28.04.2021, Art.1 (1):

  1. creșterea calității resursei umane specializate în cercetarea științifică universitară;
  2. dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat;
  3. creșterea performanței și vizibilității cercetării românești în plan internațional.

Acord/Contract de finanțare/Fișa de execuție/UAUIM-DMC-2021-001

Despre OPTIMINCU-UAUIM 2021

Acest proiect are ca scop: Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, a Procedurilor de stocare, gestiune și management privind datele de cercetare și Creșterea vizibilității rezultatelor cercetării UAUIM în plan național și internațional în anul 2021.

Activitatea de cercetare în cadrul UAUIM are un istoric activ, bazat pe competențele distinctive ale membrilor comunității academice pe disciplinele arhitectură/urbanism și pe subdomeniile care derivă din aceste două ramuri principale.

Proiectele de cercetare din ultima decadă au venit atât din zona de expertiză, pe proiecte de urbanism (prin CCPEC) sau prin inițiative proprii ale unor profesori cu o bogată activitate proprie individuală. Recent, echipe mai tinere au depus proiecte și au accesat granturi prin Fondurile de Dezvoltare Instituțională, crescând din nou interesul pentru acest pilon universitar.

Prin crearea unui Departament de Management al Cercetării în 2020 și extinderea echipei de cercetători în 2021, UAUIM are învedere creșterea sprijinului instituțional pentru activitatea de CDI. Tot în anul 2021 s-a format o rețea de Puncte de Contact per Departament care să faciliteze în ambele sensuri comunicarea și managementul departamental privind rezultatele, baza de documentare și suport științific, alte informații sau arhive legate de cercetare. Rețeaua nu are încă un suport logistic, funcționând prin resursele proprii ale persoanelor desemnate ca puncte de contact; se propune asigurarea suportul logistic prin acest proiect.

În același timp, rezultatele cercetării (proiecte, articole,comunicări etc.) sunt foarte puțin vizibile din punct de vedere instituțional, fiind necesare instrumente online pe uauim.ro pentru o mai buna diseminare și vizibilitate a expertizei UAUIM ca o comunitate științifică. În acest moment, cercetătorii și cadrele didactice cu activitate CDI nu au propria lor pagină instituțională, doar o parte dintre aceștia asigurându-și promovarea rezultatelor de cercetare prin canale proprii, conturi individuale pe alte platforme online; se propune prin acest proiect crearea unui set de minim 40 de pagini individuale pilot care să remedieze această deficiență de vizibilitate.

Echipa

Director proiect: conf. dr. arh. Simona Munteanu

Asistent de proiect: cerc. șt.dr. arh. Mara Popescu

Responsabil A1. Achiziția de seturi de echipamente: ing. Ion Radulescu

Responsabil A2. Realizarea și publicarea de pagini individuale instituționale pe site-ul uauim.ro: dr. arte viz. Claudia Popescu

Responsabil A3. Realizarea unui ghid cadru de îndrumare pentru aplicare la proiecte de cercetare dr. urb. Serin Geambazu

Activități

A1. Achiziția de seturi de echipamente (per departament):pentru crearea unei rețele transdepartamentale de echipamente pentru stocarea, gestiunea și managementul datelor privind CDI în lunile noiembrie-decembrie, ca măsură de dezvoltare a infrastructurii de cercetare, dezvoltare și inovare din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu în 2021.

Se vor achiziționa 15 de seturi de echipamente pentru toate departamentele relevante ale universității, câte un echipament per departament, după cum urmează:

A2. Realizarea și publicarea de pagini individuale instituționale pe site-ul UAUIM.ro, cu selecții din rezultatele cercetării din ultimii 10 ani pentru minim 40 de membrii ai comunității academice a UAUIM, în lunile noiembrie-decembrie, pentru creșterea vizibilității rezultatelor cercetării UAUIM în plan național și internațional în anul 2021.

A3. Realizarea unui ghid cadru de îndrumare pentru aplicare la proiecte de cercetare, destinat comunității academice de la UAUIM, în vederea creșterii calității resursei umane specializate în cercetarea științifică universitară, în vederea optimizării procedurilor instituționale privind cercetarea.

Obiective

OS.1 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu în 2021 prin crearea unei rețele transdepartamentale de echipamente pentru stocarea, gestiunea și managementul datelor privind CDI în lunile noiembrie-decembrie, pentru toate departamentele universității.

OS.2 Creșterea vizibilității rezultatelor cercetării UAUIM în plan național și internațional în anul 2021 prin publicarea de pagini instituționale pe site-ul UAUIM.ro, cu selecții din rezultatele cercetării din ultimii 10 ani pentru minim 40 de membrii ai comunității academice a UAUIM, în lunile noiembrie-decembrie.

OS.3 Optimizarea procedurilor instituționale privind cercetareaprin realizarea unui ghid cadru de îndrumare pentru aplicare la proiecte de cercetare, destinat comunității academice de la UAUIM, în vederea creșterii calității resursei umane specializate în cercetarea științifică universitară.

Rezultate/indicatori

R1. Set de 15 echipamente achiziționate – A1

R2. Minim 40 de pagini individuale instituționale cu diseminarea rezultatelor de cercetare, realizate - A2

R3. Ghid de îndrumare pentru aplicații pe proiecte de cercetare și dezvoltare instituțională, realizat și diseminat - A3