Laborator de Iluminat Arhitectural LIA - UAUIM

Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0515

Domeniul vizat: 3. Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților.

Scopul proiectului: Proiectul și-a propus transformarea unui spațiu de depozitare (cu echipamente din anul 2006) într-un laborator de iluminat contemporan, pentru a experimenta noile tehnologii din domeniu, având ca scop principal trecerea de la teorie la practică prin experimentarea efectelor luminii artificiale de ultimă oră și integrarea creativă a iluminatului în proiectarea de arhitectură și design.

Obiective

O1. Îmbunătățirea rezultatelor activității didactice prin trecerea de la teorie la practică

O2. Crearea condițiilor pentru desfășurarea activităților

O3. Promovarea și diseminarea activităților laboratorului de iluminat arhitectural

Activități propuse și realizate

Colectiv proiect FDI

Durata de implementare a proiectului

mai 2021 – decembrie 2021

Social media

https://www.facebook.com/groups/553172275672450