Laborator de Iluminat Arhitectural LIA - UAUIM

Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0515

Domeniul vizat: 3. Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților.

Scopul proiectului: Proiectul și-a propus transformarea unui spațiu de depozitare (cu echipamente din anul 2006) într-un laborator de iluminat contemporan, pentru a experimenta noile tehnologii din domeniu, având ca scop principal trecerea de la teorie la practică prin experimentarea efectelor luminii artificiale de ultimă oră și integrarea creativă a iluminatului în proiectarea de arhitectură și design.

Obiective

O1. Îmbunătățirea rezultatelor activității didactice prin trecerea de la teorie la practică

 • Realizarea laboratorului de iluminat prin asigurarea bazei tehnologice de ultimă oră, care să permită experimentarea efectelor de lumină și să contribuie la formarea practică a studenților Facultății de Arhitectură de Interior (FAI), a doctoranzilor UAUIM, dar și la perfecționarea cadrelor didactice
 • Colaborarea cu firme de specialitate și cu alte laboratoare din UAUIM (proiectare, modelare, biblioteca de materiale), pentru a testa efectele luminii asupra materialelor sau punerea în valoare a machetelor, instalațiilor artistice sau a obiectelor de design

O2. Crearea condițiilor pentru desfășurarea activităților

 • Crearea unui spațiu multifuncțional, cu amenajare flexibilă realizată din elemente modulare, care permit schimbarea facilă în funcție de activitățile specifice: documentare, experimentare, prezentări, expoziții
 • Dotarea cu echipament audio-video și IT, care să permită activități în sistem hibrid sau online și post-pandemie

O3. Promovarea și diseminarea activităților laboratorului de iluminat arhitectural

 • Realizarea unei arhive de imagini pentru prezentare online sau format printat (broșuri, afișe sau panouri de prezentare)
 • Organizarea și participarea la manifestări științifice, artistice sau educative cu secțiuni dedicate luminii în arhitectură, urbanism sau design

Activități propuse și realizate

 • A1. Proiectare de amenajare interioară și lighting design
 • A2. Intervenție asupra spațiului, inclusiv sortarea echipamentelor existente pentru păstrare sau reciclare
 • A3. Achiziții de mobilier modular, sisteme de iluminat, aparatură audio-video, cărți de specialitate, materiale și unelte pentru workshopuri
 • A4. Prezentări și aplicații în cadrul cursului de Iluminat arhitectural anul 3 FAI (cele 3 secții), cursuri opționale și atelier proiectare anul 3 Mobilier și anul 4 Arhitectură de interior.
 • A5. Workshopuri de mobilier & lumini – an 3 Mobilier și scenografie - an 4 Arhitectură de interior
 • A6. Realizarea unei arhive foto, prezentare în mediul online și format tipărit
 • A7. Participarea la evenimente online (organizarea evenimentelor amânată din cauza pandemiei)
 • A8. Management de proiect

Colectiv proiect FDI

 • Echipa de management
  • Director de proiect - conf. dr. arh. Cristina Pană – prodecan FAI
  • Responsabil achiziții - Elena Adina Fediuc
  • Responsabil resurse umane - Adriana Diana Nicolescu
 • Echipa de implementare
  • drd. arh. int. - lighting designer Roxana Mitarcă
  • asist. dr. arh. int. - scenograf Silvia Ionescu
  • asist. dr. arh. int. Dan Adrian Ionescu
  • lect. dr. arh. Răzvan Lăcraru
  • asist. dr. arh. Pietro Dorissa

Durata de implementare a proiectului

mai 2021 – decembrie 2021

Social media

https://www.facebook.com/groups/553172275672450