HUB UAUIM Business (2021)

HUB UAUIM Business este primul proiect UAUIM pentru antreprenoriat, destinat atat studenților cat si proaspetilor absolventi UAUIM și sprijinit financiar prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior – FDI 2021

Proiect: HUB UAUIM Business
Acronim: HUB
Proiect finanțat prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior - FDI 2021
Domeniul Strategic de Finanțare D4 – SAS „Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților”
Acord/Contract de finanțare/Fișa de execuție/CNIF-FDI-2021-0520

Despre HUB UAUIM Business

Proiectul isi propune dezvoltarea capacității instituționale a UAUIM de a susține inițiativele antreprenoriale ale membrilor (studenți, doctoranzi, cadre didactice, cercetători) și absolvenților (arhitecți, urbaniști, designeri, peisagiști) și inițierea unui program de instruire, asimilare și dezvoltarea de competențe antreprenoriale și creșterea experienței practice pentru aceștia.

Prin proiect se doreste evidențierea importanței dobândirii de competențe și abilități antreprenoriale complementare profesiilor absolvenților UAUIM, desfășurarea unor serii de activitati în vederea diseminarii și promovarii beneficiilor inițierii în dobândirea în competențe antreprenoriale precum conferințe, prelegeri, cursuri de antreprenoriat și prezentare practica profesională antreprenorială, sprijinirii participantilor în vederea consolidării competențelor antreprenoriale pentru a dezvolta experiență în inițierea și dezvoltarea unor afaceri prin ateliere de lucru și sesiuni de mentorat, dezvoltarea profesională prin activități practice de antreprenoriat prin organizarea unui concurs de idei și planuri de afaceri tip incubator de afaceri si asigurarea unui cadru strategic instituțional de sprijin pentru studenții/absolvenții UAUIM în vederea dobândirii de competențe/abilități antreprenoriale complementare profesiilor pe baza experienței dobândite în program.

Perioada de implementare a proiectului: 20 mai 2021 - 16 decembrie 2021

Echipa H.U.B.

Director proiect
cerc. șt. dr. arh. Adrian Ibric
Mentor principal
drd. arh. Mihriban Ocalan
Mentor principal
asist. dr. arh. Anca  Păsărin
Mentor principal
asist. dr. arh. Bogdan Mihăilă
Mentor invitat
conf. dr. arh. Lorin Niculae
Mentor invitat
sef lucr. dr. arh. Justin Baroncea
Mentor invitat
dr. urb. Cristian Moscu
Reprezentant R.U.R.
asist. dr. urb. Matei Cocheci
Reprezentant O.A.R.
arh. Mihai Munteanu

Contact: adrian.ibric@uauim.ro

Activități

1. Activități de informare și selecție grup țintă

1A. Activitate de promovare a proiectului

Avem placerea de a vă invita să luați parte la proiectul HUB UAUIM BUSINESS, dedicat sprijinirii studenților UAUIM Proiectul va oferi:

Grupul de Facebook al proiectului este la https://www.facebook.com/groups/337621184446336

Pentru a va înscrie in proiect, va rugăm să completați chestionarul: https://forms.gle/TbSfGHktEbGfZM6b6

Broșura de prezentare a proiectului:
HUB UAUIM BUSINESS prezentare proiect.pdf

2. Activități generale de creșterea competențelor

2A. Organizarea de prelegeri realizate cu participarea unor arhitecți tineri antreprenori de succes

2B. Organizare Curs de Introducere în Antreprenoriat în Servicii Creative

2C. Informare despre internship/stagiul profesional OAR/RUR in companii de profil

A3. Mentorat pentru consolidarea abilităților antreprenoriale

A4. Activități antreprenoriale practice și competitive

A5. Activități de dotare. Achizitie echipamente IT/audio

A6. Elaborare strategia de dezvoltare a competentelor antreprenoriale pentru studenții UAUIM asociată programului/proiectului HUB UAUIM-BUSINESS pe baza analizei activităților din proiect, drept cadru suport aplicații pe apeluri tip start-up și acțiuni sprijin/consolidare abilități/competențe antreprenoriale pentru studenții UAUIM
HUB UAUIM BUSINESS - Propunere Strategie dezvoltare competente antreprenoriale studenti UAUIM.pdf

A7. Activități de management a proiectului

Obiectivele proiectului

OS1. Înființarea și promovarea programului HUB-ul UAUIM-BUSINESS 2021, evidențierea importanței dobândirii de competențe și abilități antreprenoriale complementare profesiilor absolvenților UAUIM prin transmiterea unui pachet de informații pentru minim trei sute de membri ai grupului țintă și către comunitatea academică și dezvoltarea de parteneriate cu asociațiile profesionale și mediul de afaceri la inițierea și pe parcursul proiectului. 

OS2. Serie de activități desfășurate în vederea diseminarii și promovarii beneficiilor inițierii în dobândirea în competențe antreprenoriale precum conferințe, prelegeri, cursuri de antreprenoriat și prezentare practica profesională antreprenorială pentru minim 100 membri ai Grupului Tinta pe parcursul proiectului. 

OS3. Sprijin în vederea consolidării competențelor antreprenoriale pentru a dezvolta experiență în inițierea și dezvoltarea unor afaceri prin ateliere de lucru și sesiuni de mentorat pentru 50 de membri ai Grupului Tinta pe parcursul proiectului. 

OS4. Dezvoltare profesională prin activități practice de antreprenoriat sustinute pentru minim 30 de membri ai grupului tinta prin organizarea unui concurs de idei și planuri de afaceri tip incubator de afaceri, diseminarea rezultatelor obținute până la încheierea proiectului. 

OS5. Asigurarea unui cadru strategic instituțional de sprijin pentru studenții/absolvenții UAUIM în vederea dobândirii de competențe/abilități antreprenoriale complementare profesiilor pe baza experienței dobândite în programul UAUIM BUSINESS HUB 2021 la finalul proiectului.