Scholar Architect

Scholar Architect 2022

Cercetarea și implementarea unor tendințe, inovații și experimente în învățământul de arhitectură și conex

Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2022-0075

Domeniul vizat: Domeniul 5 – îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice.

Scopul proiectului: îmbunătățirea calității activității didactice a UAUIM prin adresarea, cercetarea, valorificarea și diseminarea unor idei cheie, actuale, inovatoare, experimentale în abordarea arhitecturii, urbanismului și domeniilor conexe, într-un context deschis la nivel național și internațional.

Logo SCHOLARH

Obiective

Obiectiv 1: Dezvoltarea conectivității UAUIM la nivel național și internațional ca mod de promovare a adaptabilității și racordării la ultimele tendințe din domeniile arhitecturii, urbanismului și domeniile conexe, crescând relevanța învățământului superior predat în UAUIM prin deschiderea de 3 noi căi de dialog și colaborare cu medii academice și profesionale diverse, precum și prin accesibilizarea rezultatelor din proiectul anterior.

Obiectiv 2: Promovarea mijloacelor de învățare ce fac apel la resurse și tehnologii digitale, într-un context inovativ, dinamic, urmărind atât legătura dintre mediul academic și profesional actual marcată de complexitatea realităților sociale, economice, tehnologice, cât și modul în care acestea influențează activitățile specifice domeniilor predate în UAUIM, prin utilizarea și implementarea resurselor și tehnologiilor digitale în cadrul a cel puțin 3 activități curriculare și extracurriculare experimentale de tip atelier/workshop.

Obiectiv 3: Evaluarea și susținerea identității academice a UAUIM corelată cu viziunile, la nivel național și internațional, asupra învățământului specific de arhitectură, urbanism și conex și asupra profesiilor vizate de acesta prin elaborarea de materiale-suport, precum și prin identificarea și detalierea elementelor identitare ale UAUIM desprinse din obiectivele didactice.

Echipa

Echipa de management

Echipa de implementare

Raport implementare


Raport implementare SCHOLAR ARCHITECT 2022.pdf

Durata de implementare a proiectului: 02 mai 2022 – 30 noiembrie 2022

Contact

E-mail: scholarh@uauim.ro

Facebook: www.facebook.com/scholarhuauim

Activități:

Resurse

Volum Scholar Architect 2021, English edition https://editura.uauim.ro/pub/494

Volum Scholar Architect 2022 https://editura.uauim.ro/pub/496