IMUAU Summer School. Schönberg 2022

Școala de vară “IMUAU Summer School. Schönberg 2022” este un proiect realizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prin Centrul Expozițional Documentar - Muzeul Școlii de Arhitectură, prin Secția „Conservare și Restaurare de Arhitectură” a Facultății de Arhitectură - Sibiu și prin Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară de la Dealu Frumos, în parteneriat cu Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România, finanțat din Fondul Timbrul de Arhitectură gestionat de Ordinul Arhitecților din România.

DespreIMUAU Summer School. Schönberg 2022

Proiectul își propune să răspundă la nevoia profesională de instruire practică a studenților UAUIM, precum și să promoveze bunele practici în conservarea și restaurarea patrimoniului arhitectural vernacular local, a folosirii tehnicilor și a materialelor naturale locale, pentru a nu altera specificul peisajul cultural și spiritul locului.

Experiența anului trecut ne-a confirmat necesitatea îmbinării studiului teoretic cu cel practic, studenții alături de arhitecți - stagiari au beneficiat de un cadru organizat în care să interacționeze direct cu materialele, cu tehnicile și cu meșterii tradiționali, să participe la organizarea unui șantier, documentând, proiectând și experimentând viața satului transilvănean. Acest demers a fost apreciat în mod deosebit de conducerea UAUIM, participanții beneficiind de recunoașterea activităților desfășurate ca practică studențească.

Prin continuarea școlii de vară începută în 2021 ne-am propus aprofundarea tehnicilor tradiționale de prelucrare a lemnului, explorarea posibilităților de modelare ale fierului și o apropiere de comunitate, prin interogarea specificului local. Cadrul acestei școli de vară îndeplinește și nevoi umane, reluând legătura cu natura, cu atemporalitatea rurală, socializarea în aer liber și schimbul efervescent de idei între specialiști și studenți.

Echipa

Perioada de implementare a proiectului: 28 iulie - 10 august 2022

Contact: centru.expozitional@uauim.ro

Informații suplimentare:

https://www.facebook.com/Schonberg.summer.school

https://www.instagram.com/schonberg_live_studio/

https://www.uauim.ro/evenimente/imuau-summer-school-schoenberg-2022/

https://www.uauim.ro/evenimente/expozitie-dealu-frumos-protejarea-patrimoniului/

https://www.anuala.ro/proiecte/2022/132/

Parteneri

Institutul Național al Patrimoniului, Centrul de dialog și cultură Friedrich Teutsch al Bisericii Evanghelice C.A. din România, Complexul Muzeal Astra Sibiu, Primăria Comunei Merghindeal, jud. Sibiu, Revista Zeppelin, Agenția Națională de presă AGERPRES, Sponsori Iconic Wood și Rubio Monocoat România.

Activități

A1. Management de proiect, monitorizare și evaluare

A2. Selectarea participanților și a invitațiilor.

A3. Coordonarea științifică, pregătirea tematicii prelegerilor, a activităților atelierelor practice.

A4. Desfășurarea propriu-zisă a școlii de vară (28 iulie - 10 august 2022)

A4.1. Susținerea prelegerilor realizate de lectorii invitați:

A4.2. Organizarea atelierelor:

- tâmplărie Sebastian Bethge: Uși pentru grajduri, poarta și băncuța din curte;

- fierărie Zaharia Păcală: Feronerie tradițională pentru uși și poartă.

A4.3. Organizarea vizitelor:

A4.5. Expoziția „Dealu Frumos - protejarea patrimoniului între tradiție și contemporaneitate” Sibiu și București

A5. Participarea la Anuala de Arhitectură 2022 – Secțiunea Cercetare prin arhitectură / Arhitectură și experiment:

https://www.anuala.ro/proiecte/2022/132/