PhD KIT

Promovarea studiilor doctorale de arhitectură și urbanism din UAUIM
Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2021-025

Scopul proiectului

Creșterea vizibilității și promovarea activității desfașurate în cadrul celor două școli doctorale ale UAUIM (Școala Doctorală de Arhitectură și Școala Doctorala de Urbanism) cu punerea în valoare a rezultatelor de succes și evidențierea direcțiilor de cercetare doctorală viitoare, promovarea în cadrul targurilor internationale (RIUF, POLIFEST etc) în vederea atragerii studenților români și străini;

PhD KIT.pdf (22 MB)

Obiectivele proiectului

O1. Prezentarea succintă și atractivă, în cadrul unui kit de promovare în română și engleză, a IOSUD-UAUIM, cuprinzând principalele puncte tari ale activității acesteia;

O2. Includerea în cadrul PhD_KIT a unei sinteze a celor mai bune exemple de teze doctorale desfașurate în cadrul Școlii Doctorale de Arhitectură a UAUIM;

O3. Includerea în cadrul PhD_KIT a unei sinteze a celor mai bune exemple de teze doctorale desfașurate în cadrul Școlii Doctorale de Urbanism a UAUIM;

O4. Prezentarea sub forma unui videoclip de cca. 5 min. a viziunii și misiunii SD-UAUIM

Justificarea necesității proiectului

Studiile doctorale de arhitectură și urbanism desfașurate în UAUIM, prin cele 2 școli doctorale acreditate, au nevoie de o prezență publică mai consistentă și de recunoașterea rezultatelor activității lor trecute și curente, acest lucru fiind esențial pentru atragerea în viitor a celor mai buni specialiști care să își desfășoare activitatea de cercetare doctorală în cadrul I.O.S.U.D.-UAUIM. De asemenea, viziunea de dezvoltare ale acestui domeniu are nevoie de o mai bună prezență în mediul profesional, corelată celor mai inovatoare direcții de cercetare, contribuind la consolidarea poziției de lider al domeniului arhitecturii și urbanismului în România și la afirmarea cercetării noastre în plan internațional.

Descrierea activităților

A1. Colectarea datelor pentru promovarea activității I.O.S.U.D.- UAUIM (Obiectiv: O1, O2, O3)

A2. Prelucrarea și traducerea în Engleză a datelor pentru publicare (Obiectiv: O1, O2, O3)

A3. Realizarea/ colectarea materialului video pentru prezentare (Obiectiv: O4)

A4. Concepție grafică și machetarea broșurii, pliantului și flyerelor (Obiectiv: O1, O2, O3)

A5. Concepție și realizare videoclip de prezentare a I.O.S.U.D.- UAUIM. (Obiectiv: O4)

A6. Includerea pe site-ul UAUIM a kitului de promovare în format electronic

A7. Tipărirea broșurii, pliant, flyer în cca. 50 exemplare

Rezultate/indicatori

R1. Broșura, pliant, flyer, poster SD - format electronic (A1, A2, A4, A6)

R2. Broșura pliant, flyer, poster SD SD - format hârtie (A1, A2, A4, A7)

R3. Videoclip de promovare SD- UAUIM (A1, A2, A3, A5, A6)

Echipa de management

1. Manager de proiect - rol în gestiunea și coordonarea întregii activități de colectare date, concepție și producție (conf.dr.arh. Angelica I. Stan)

2. Referent: rol de asistență si colectare date (fil. Argentina Uță)

3. Responsabil achizitii- rol in asistenta tehnica legata de serviciile si materialel necesar de achizitionat (Neagoe Cristina)

4. Responsabil resurse umane - rol in gestiunea resursei umane (Pălăngeanu Ioana Lavinia)

Echipa de implementare

1. Cercetator: rol în coordonarea activității de prelucrare grafică a materialului colectat, machetare, prelucrare foto, colaborarea cu echipa (externă) de prelucrare și producție video (conf.dr.arh. Andra Panait)

2. Doctoranz - asts.drd - rol în în prelucrarea materialului colectat, tehnoredactare