InstruLab 2

Creșterea calității resursei umane apte să genereze cercetare științifică prin INSTRUirea pentru folosirea echipamentelor din dotarea LABoratoarelor Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” , ediția 2

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2022-011

Titlu proiect: Creșterea calității resursei umane apte să genereze cercetare științifică prin INSTRUirea pentru folosirea echipamentelor din dotarea LABoratoarelor Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” , ediția 2

Acronim: INSTRULAB 2

Domeniu: G. Training laboratoare UAUIM

Perioada: 01.08.2022 – 29.11.2022

Vezi și InstruLab Mincu (2021)

Scopul proiectului

Scopul proiectului este creșterea calității resursei umane din instituție, prin oferirea a șase module de instruire a membrilor comunității academice, cu accent pe optimizarea folosirii resurselor de înalt nivel tehnologic din laboratoarele UAUIM.

Obiectivele proiectului

O1 Asigurarea exploatării eficiente a infrastructurii de cercetare prin instruirea unor membri ai comunității academice a UAUIM în folosirea instrumentelor hardware și software ale laboratoarelor, cu accent pe noile echipamente ce vor fi disponibile prin finanțarea PNRR.

Am propus 6 module de pregătire, oferite pentru un număr de total de 150 participanti (40+20+20+30+20+20).

Am efectuat toate cele 6 module, la care au participat un număr de 193 cursanti (45+24+18+34+36+36)

O2 Creșterea accesibilității la informație prin dezvoltarea unor livrabile ce vor fi postate în domeniul public, pentru înregistrarea și diseminarea instruirii

Am propus 6 kituri de invățare și 1 mini-site web

Am realizat toate cele 6 kituri si le-am postat pe pagina dedicata proiectului de pe site-ul Atelierului Experimental Mac Popescu: https://ateliermacpopescu.wixsite.com/uauim/instrulab.

O3 Facilizarea cercetării de tip experimental prin asigurarea de consultanță și/sau supervizare pentru cursanți, după încheierea cursului, în limita a 1 oră / săptămână timp de 4 luni

Am asigurat accesul la studiu individual în Atelier Experimental „Mac Popescu” în mod regulat, în zilele de luni si joi, pe toată durata semestrului 1 (calendarul este public si se poate consulta aici). În cazurile în care au existat nelămuriri ulterioare modulelor de pregătire, tutorii au răspuns online întrebărilor adresate de cursanți.

O4 Creșterea calității actului didactic în conformitate cu cerințele profesionale emergente, prin adaptarea curriculei de către personalul nou instruit:

Am propus actualizarea a 4 cursuri și modernizarea a 5 ateliere de proiectare / practică în anul universitar 2022-2023

Am obținut actualizarea a 5 cursuri de la FA si FAI, plus introducerea unui nr de 2 cursuri-pilot. De asemenea, membrii echipei de proiect au implementat metodele si materialele pe care le-au realizat in proiect pentru modernizarea activitatii a 3 ateliere de proiectare si 2 ateliere de practica.

O5 Creșterea calității resursei umane prin formarea echipelor interdepartamentale cu orizonturi diferite si abilități comune în utilizarea noilor tehnologii digitale

Fiecare dintre cele 6 activități de instruire a pus în legătură membri ai comunității academice cu interese profesionale comune, formându-se astfel premisele unor colaborări viitoare.

In plus, prezenta trainerilor invitati din rândurile studenților a asigurat un flux bidirecțional al schimbului de informații, mai mult decat benefic in contextul exploziei actuale din domeniul IT care obligă la hiperspecializare individuală.

Nu în ultimul rând, trebuie menționată echipa acestui proiect, între membrii căreia există afinități și interese profesionale care fac naturală desfășurarea unor viitoare proiecte de cercetare comune.

Activitățile proiectului

Domeniul proiectului (G – Training laboratoare UAUIM), a fost ales deoarece tehnologiile digitale ne oferă șansa de a duce învățământul românesc de arhitectură la un nou nivel - atât didactic cât și de cercetare – cu condiția să ne familiarizăm cu ele și să le integrăm în activitatea profesională. Proiectul de anul acesta este urmarea celui din 2021, gandit ca suport pentru tehnologia din @MAC (Atelier Experimental Mac Popescu). Acum, suportul a fost extins si pentru sustinerea viitoarelor laboratoare BIM-lab, FAB-lab, precum si MOBI-lab (laboratorul mobil pentru digitizarea patrimoniului) toate aprobate pentru implementatr prin PNRR in cursul urmatorilor 3 ani.

Calendarul rezultat a fost următorul:

19-21 sept 2022 Digital paintings in VR (9 ore)

22-24 sept 2022 Revit Architecture & BIM (18 ore)

7-15 oct 2022 Replici digitale pt patrimoniu (28 ore)

29 oct-13 2022 nov Visual Storytelling (24 ore)

14-18 nov 2022 Fabricație digitală (10 ore)

21-23 nov 2022 Video-mapping (9 ore)

Activitățile proiectului pot fi evaluate punctual, astfel:

A1 Curs Revit Architecture & BIM (18 ore): https://ateliermacpopescu.wixsite.com/uauim/events/revit-architecture-incepatori-si-introducere-in-bim-1

S-a desfășurat în 3 ședințe a câte 6 ore. Cursul a fost evaluat ca foarte bun, iar suportul de curs este exemplar. Au participat 44 de cursanti, dintre care 6 cadre didactice si doctoranzi. În rândul studentilor, cererea a fost de 109 locuri (fata de cele 38 disponibile), asa ca trainerii au recurs la un proces de selectie aleatoare. Materialele didactice rezultate vor contribui la actualizarea activitatii atelierelor de proiectare de la arhitectura, cel putin la grupele care au avut traineri sau cursanti (doctoranzi) implicati.

A2 Curs cu workshop Fabricația digitală: https://ateliermacpopescu.wixsite.com/uauim/events/introducere-in-modelarea-3d-pentru-fabricatia-substractiva-cnc

S-a desfășurat pe parcursul unei săptămâni (5 ședințe x 2 ore), iar ulterior trainerii au lucrat individual cu cursantii care au dorit sa dezvolte proiectele de fabricatie; s-au inscris si au finalizat workshopul un număr de 24 de cursanți, dintre care 4 cadre didactice si 20 studenți FA. Desi participarea a depasit numarul de locuri propus, cursul nu a atins indicatorul pentru categoria cadre didactice (pentru care am oferit 10 locuri) In schimb, a jucat un rol major in actualizarea activitatii de atelier a grupei 25, de unde provine o parte a studentilor participanti.

A3 Curs cu workshop Pictura în VR: https://ateliermacpopescu.wixsite.com/uauim/events/digital-paintings-in-vr

S-a desfășurat pe parcursul a 3 ședințe de câte 3 ore si a avut 17 cursanti , din care 7 cadre didactice PID, 3 de la alte departamente si restul studenti. Feedback-ul primit a fost pozitiv In urma acestui curs au fost actualizate disciplinele PID-51 si PID-52 de la FAI. In plus, trainerul a fost solicitat de catre Facultatea de Urbanism să țină un curs-pilot cu o tematica similara pentru anul 1.

A4 Curs cu workshop Replici digitale pentru patrimoniu: https://ateliermacpopescu.wixsite.com/uauim/events/replici-digitale-pentru-patrimoniu

S-a desfășurat pe parcursul a 28 de ore derulate in 5 ședințe si a avut 34 de cursanți (29 studenti si 5 cadre didactice/personal auxiliar)

La acest curs a fost cea mai mare cerere, inscriindu-se 78 de studenti din care au fost alesi cei 29, prioritar din anul 5. Pentru cei care nu au avut loc mentionam ca vom relua benevol trainingul in cursul semestrului urmator. In urma acestui succes cursul va echivala practica de releveu a anului 5 FA (CP-7).

A5 Curs cu workshop Visual Storytelling through Environment Design: https://ateliermacpopescu.wixsite.com/uauim/events/visual-storytelling-through-environment-design

S-a desfășurat pe parcursul a 3 săptamani in care am avut 24 ore-contact cu cursantii; in paralel, trainerul invitat Antonio Cristea a oferit si o activitate sustinuta de consultanta online. Nivelul a fost unul extrem de ridicat, cursul adresandu-se celor cu nivel mediu spre avansat de cunostinte in domeniul CGI. Din aceasta cauza am permis inscrierea unui numar de 35 de cursanti (fata de cele 20 de locuri oferite initial); dintre acestia, au finalizat cursul 15 studenti și 4 cadre didactice/doctoranzi.

Cursul a avut un impact imediat, deoarece 7 dintre cursanti au dorit sa aprofundeze cunostintele dobândite prin înscrierea la primul concurs national de game-development pentru studențihttps://rgda.ro/learn-build-play/ (organizat de RGDA in perioada ianuarie-mai 2023) Pregatirea lor va fi asigurată benevol de traineri și cursanți INSTRULAB (ambele editii).

A6 Workshop Video-mapping: https://ateliermacpopescu.wixsite.com/uauim/events/workshop-video-mapping

S-a desfășurat pe parcursul a 3 sedințe a câte 3 ore și a avut 36 de participanti, dintre care 8 cadre didactice si doctoranzi. Această activitate urmează să aibă impact asupra programei școlare numai după achizitionarea video-proiectului pentru fațade și a software-ului aferent (itemi aprobati pentru finantare PNRR). Tot atunci preconizăm implicarea cursanților în realizarea unor evenimente video-mapping pentru promovarea UAUIM la nivelul orașului.

A7 Activitatea de management, de evaluare și monitorizare a implementării proiectului. S-a desfășurat în mod continuu pe toată durata de implementare a proiectului și a constituit o experiență de învățare nouă și extrem de valoroasă pentru mine ca manager de proiect.

Livrabile

R1 – Un număr de 6 video-tutoriale aferente activitaților A1-A6

Playlist-urile activitătilor:

R2 – Un număr de 6 suporturi de curs aferente activitaților A1-A6

Fisierele de lucru, prezentările PDF și linkurile la documentația externă constituie materiale-suport și pot fi descărcate de pe pagina de prezentare a fiecărei activități.

R3 – Actualizarea curriculei pentru 5 cursuri si 5 ateliere:

Cursuri:

R3−A2. Fabricație digitală – SFA-25, disciplină optională FAI anul 3 – care începând din acest an este oferită tuturor celor trei secții FAI.

R3−A4. Fotografie – SFA-35, disciplină optională FAI anul 4 – care începând din acest an va include o prelegere dedicată fotogrametriei și una fotoeditării pentru comunicari vizuale)

R3−A2. Modelare Virtuală – SFA-23, disciplină obligatorie FAI anul 2 – la care am adaugat un modul de modelare SubD, larg uzitat în domeniul fabricației digitale.

R3−A4. Imagistica proiectării – SFA-34 disciplină obligatorie FAI an 3 Interior si an 4 Design – care a fost extinsă cu modulul de fotogrametrie în VR

R3−A4. Vizualizări Interactive – SFA-134 disciplina optionala an 4 FA – care anul acesta va opera pe un model replicat prin fotogrametrie în VR

R3−A3. In afara cursurilor deja existente, în urma derulării activității A3 lui Roland Vasiliu i s-a solicitat susținerea unui curs-pilot de reprezentări în VR la Urbanism anul 1.

R3−A5. Tot în afara programei, cursul de la A5 va continua sub forma indrumării pentru echipele participante la concursul de game-development initiat de RGDA.

Ateliere de proiectare / practica:

R3−A3. A fost modernizată metoda de corectură la atelierul anului 1 Design (PID-51), îndrumător Roland Vasiliu. Studentii fac machete virtuale pe care le încarcă în Tiltbrush pentru corecturi în VR. Va fi net îmbunătățită de achiziționarea unui număr suficient de headseturi

R3−A3. A fost schimbată programa de practică pentru anul 1 design (PID-52) prin folosirea picturii în VR pentru reinterpretarea unor tablouri celebre.

R3−A4. De acum inainte oferim și o alternativă bazată pe fotogrametrie pentru practica de releveu a anului 5 FA (CP-7). (care până acum se făcea doar pentru scanarea 3D, cu suportul firmei Graphein)

R3−A2. A fost modernizata metoda de corectură și predare de la atelierul de proiectare din anul 2 (BP-2) pentru grupa 25 (îndrumători Liviu Neaga, Sorina Dumitru), în sensul introducerii machetei fizice de studiu, realizată la CNC după modelele studenților

R3−A1. A fost modernizată metoda de lucru la atelierul de proiectare din anul 3 (BP-3) pentru grupele 32 (îndrumător Andra Panait) și 34 (îndrumător Ionut Anton), în sensul incurajării folosirii de software BIM pentru abordarea holistică a proiectului.

R4 – Miniexpoziție online cu rezultatele practice ale cursanților

Evenimentul a avut loc in data de 10 decembrie la Atelier Experimental Mac Popescu. Vizitatorii au putut vedea machete realizate la cursul de Fabricatie Digitala, Replici Digitale in VR ale unor obiecte de tehnica populara si cateva povești vizuale care s-au infiripat la cursul de Visual Storytelling .

R5 – Machete

R5-A2 Workshopul de fabricație digitala a generat machete fizice care vor putea fi expuse în anumite evenimente de prezentare ale UAUIM, precum Noaptea Muzeelor 2023.

R6 – Personal instruit

Dintre angajații școlii, au beneficiat de seriile de pregătire INSTRULAB următorii colegi:

R6-A1 „Revit Architecture & BIM”

R6-A2 „Fabricația digitală”

R6-A3 „Pictura în VR”

R6-A4 „Replici digitale pentru patrimoniu”

R6-A5 „Visual Storytelling through Environment Design”

R6-A6 „Video-mapping”

R6-A1, A2, A3, A4, A5, A6 Eficiența seriilor de traininguri INSTRULAB se reflecta în numărul de inițiative didactice și de cercetare care vor decurge ulterior încheierii acestui proiect. Până acum doi dintre cursanți au revenit în @MAC cu grupuri de studenți pentru a transmite mai departe cunoștințele dobândite:

Carmen Dumitrescu (SFA), care a susținut în @MAC prelegerea de curs “De ce, cum si când e nevoie de design?” destinata anului 4 FAI.

Maria Popa (drd, PID) care in primavara 2023 va acorda consultanță în domeniul CGI studenților înscriși la concursul de game development inițiat de RGDA.

R7 – A7 Raport final de cercetare

Rezultatele proiectului sunt publicate pe pagina dedicată de pe site-ul Atelierului Experimental „Mac Popescu”, ca și pe pagina dedicată de pe site-ul UAUIM: "https://ateliermacpopescu.wixsite.com/uauim/instrulab"

Echipa

Management

Andreea Ivanciof, lect. dr. dsg. Are o bogată experiență managerială, datorită căreia a asigurat o organizare fluidă și o coordonare permanentă între activitățîle și membrii echipei de implementare. Dincolo de aceste atribuții specifice de management, ea a întocmit toate documentele necesare, a realizat si diseminat anunturile publice, a colectat materialele rezultate din activitățile A1-A7, a realizat calendarului proiectului si a procesat materialul video rezultat în urma activităților A2, A3 si A6.

Implementare

Andreea Iosif, conf. dr. arh. Este specializată în zona de confluență a patrimoniului și manufacturii cu tehnologiile digitale de vizualizare si fabricație. A fost, totodata, directorul de proiect al editiei 2021. Beneficiind de toata aceasta experientă, a contribuit activ la buna desfășurare a tuturor activităților INSTRULAB și a îndrumat trainerii studenti de la A4 si A5 in rolul didactic pe care acestia si l-au asumat ca voluntari. De asemenea, tot ea a realizat un site pentru publicarea rezultatelor proiectului si a procesat materialele video aferente activitatilor A1, A4 si A5.

Ionuț Anton, conf. dr. arh. Este expert în proiectarea cu componentă digitală, precum interoperabilitatea mediului digital de proiectare și utilizarea tehnologiilor de VR/AR in arhitectura. Aportul sau in acest proiect a depășit cu mult sarcinile asumate la A1, fiind consultant științific principal și totodată implicându-se voluntar în rezolvarea problemelor de IT ale @Mac.

Ana Daniela Anton, asist. dr. arh. Are experiență în cercetare în domeniul uneltelor digitale, expertiză dovedită în studiul doctoral dar și prin coordonarea unui proiect de cercetare în domeniul fabricației digitale. In cadrul proiectului a asigurat încă din vară pregatirea materialelor necesare activitătii A1, care a fost sustinuta ulterior de Ionut Anton.

Dan Adrian Ionescu, asist. dr. arh. int. Este un artist new-media care a pregătit activitatea A6, rezultand un workshop deosebit de atractiv prin componenta artistica si subiectul inedit. Tot el a realizat materialul de prezentare, stabilind tema-cadru si culegând exemple si studii de caz.

Sorina Dumitru, drd. arh. Este doctorand la UAUIM, făcând cercetare despre flexibilitate și adaptabilitate în arhitectură. Are o bogata experientă în tehnologii de fabricație substractivă, fapt care, coroborat cu excelenta cooperare cu studentii si cu consultanta oferită pentru achizitiile activității A2, o recomanda ca expert tehnic al viitorului FAB-lab.

Cristian Andronic, tehnician IT. Se ocupa de retelistica întregii instituții, poziție din care cunoaste toate problemele de conectivitate apărute în Atelier Experimental Mac Popescu la scurt timp după recepție. In cadrul INSTRULAB 2 el a asigurat consultanța tehnică pentru achizițiile din categoria retelistica , a refăcut rețeaua intranet pentru a lega cele trei laboratoare MAC, BIM si FAB la un server comun si a asigurat bunul mers al infrastructurii pe întreaga perioadă de derulare a proiectului.

Zegheanu Constanta Camelia a asigurat administrarea resurselor umane in cadrul proiectului (intocmire contracte, pontaj, alocari salariale)

Iorga Petre a gestionat achizitiile materiale aferente proiectului, in deplina concordanță cu solicitările directorului de proiect.

Marin Lavinia Mihaela a fost administratorul financiar însărcinat cu contabilitatea proiectului.

Invitați

Roland Vasiliu, lect. dr. dsg., a cărui experiență în domeniul picturii virtuale a fost dobândită printr-o intensă activitate autodidactă în cursul anului 2021-2022, s-a oferit să împărtășească noile cunoștințe colegilor de la PID, ceea ce a si reușit în cadrul activității A3.

Matei Popovici, stud. an 6 FA, este pilot autorizat de dronă, cu ajutorul căreia realizează fotogrametrii aeriene. El a acționat ca voluntar în @MAC pe tot parcursul anului 2021-2022 și a contribuit activ la activități similare cu A4, motiv pentru care acum a fost invitat în proiect. Reușita activitătii A4, coordonată de A. Iosif, i se datorează în mare măsură.

Antonio Cristea, stud. an 5 FAI, are o excelentă formare autodidactă în domeniul CGI și totodată a acționat ca voluntar în @MAC pe tot parcursul anului 2021-2022. El a propus și tematica, și structura activității A5, care a fost un real succes. Nu este la prima sa activitate didactică; în cursul anului trecut a susținut un training de fotografie care a fost înregistrat și postat pe canalul @mac în același regim open-source ca și tutorialele din seria INSTRULAB.