Acronim: VRtransFORm
Denumire: Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare din cadrul UAUIM prin introducerea noilor media de Realitate Virtuală în expunerea rezultatelor inovative a cercetării prin proiect din Departamentele Bazele Proiectării de Arhitectură și Sinteza Proiectării de Arhitectură a UAUIM
Domeniu vizat: H. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării în UAUIM
Perioada de implementare: 1 septembrie - 29 noiembrie 2021

În contextul economic, social și educațional actual a apărut necesitatea implementării unei componente puternice de digitalizare, accelerată și de pandemia COVID19. În acest sens am identificat nevoia de dezvoltare a infrastructurii de cercetare în UAUIM printr-o platformă de expunere în realitatea virtuală. Această inițiativă urmărește să fie completată și dezvoltată și după finalizarea proiectului, rezultatele propuse fiind punctul de plecare și pentru cercetări viitoare.

Acces platforma VR (690 MB)

Ghid VR TransFORM.pdf (11 MB)

Scopul proiectului

Scopul proiectului este dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin valorificarea și accesibilizarea online a rezultatelor inovative a cercetării prin proiect desfășurate în departamentele de proiectare a UAUIM dezvoltând o platformă online de expunere în realitatea virtuală (VR).

Platforma are rolul de a crește vizibilitatea activității de cercetare a UAUIM, pe plan intern și internațional, precum și la creșterea calității resursei umane în relația cu noile media.

Obiectivele proiectului

O1. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare printr-un proces inovativ de expunere online, folosind noile media, ce se concretizează într-o platformă de expunere în realitate virtuală (VR) - dezvoltată în termen de 2 luni.

O2. Colectarea, curatorierea și valorificarea rezultatelor decercetare prin proiect și expunerea a minimum 8 proiecte aferente a 4 ani de studii din cadrul Facultății de Arhitectură aUAUIM concretizată într-o expoziție online pilot în realitatea virtuală (VR) cu conținut original - dezvoltată în termen de 3 luni.

O3. Creșterea calității resursei umane prin consolidarea unei echipe de cercetare interdepartamentală cu noi abilități și cunoștințe în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii digitale în cercetarea de arhitectură rezultând o echipă cu 7 membri ce va asigura implementarea proiectului în termen de 3 luni.

O4. Creșterea vizibilității în plan intern și internațional a cercetării prin proiect și a rezultatelor cu componentă inovativă a acestora prin realizarea unei expoziții virtuale, a unui eveniment de lansare și a unui ghid de bune practici - dezvoltate în termen de 3 luni.

O5. Alinierea UAUIM la domeniile de interes emergente, de cercetare avansată, în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii digitale prin expunerea cadrelor didactice, a doctoranzilor, dar și a studenților la metode contemporane de explorare și cercetare a spațiului prin prezentarea și ghidul debune practici rezultând selecția de materiale proprii expunerii în VR în termen de 2,5 luni.

Justificarea necesității proiectului

În conformitate cu Strategia UAUIM, cercetarea proiectului VRtransFORM se concentrază în direcțiile de evoluție a arhitecturii in sec. XXI, unde noile unelte digitale încep să fie explorate. În prezent, din punct de vedere științific și tehnologic, este recunoscut potențialul pe care aceste tehnologii digitale îl au în transformarea practicii de arhitectură. Există numeroase proiecte de cercetare în cadrul universităților de arhitectură de prestigiu care explorează domeniul digital, realitatea virtuală, realitatea augmentată, fabricația digitală etc. Astfel prin VRtransFORM urmărim să satisfacem necesitatea alinierii la cerințele internaționale de utilizare a tehnologiilor emergente în practica de arhitectură și recunoașterea UAUIM ca universitate de cercetare avansată.

Descrierea activităților

A1. Pregătirea și dezvoltarea platformei de expunere în realitatea virtuală (VR)

A2. Conceperea spațiului virtual de expunere

A3. Pregătirea și selecția curatorială a rezultatelor cercetări prin proiect

A4. Realizarea unui ghid de bune practici pentru dezvoltarea materialelor ce vor fi expuse

A5. Realizarea expoziției pilot în VR prin includerea în mediul virtual de expunere a proiectelor selectate, planse și modele 3d.

A6. Activitatea de management, de evaluare și monitorizare a implementării proiectului.

Rezultate/indicatori

R1-A1. o platformă online de expunere în realitate virtuală (VR).

R2-A2. un spațiu de expunere în VR

R3-A3. selecția a minimum 8 proiecte cu componentă inovativă puternică - câte 2 din 4 ateliere din 4 ani de studii.

R4-A4. un ghid de bune practici

R5-A2, A3, A5. o expoziție online pilot în VR

R6-A6. raport final de cercetare al proiectului

R7-A1, A2, A3, A4, A5. completarea cu noi abilități și consolidarea cunoștințelor echipei de proiect în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii digitale în cercetarea de arhitectură

Echipa de management

Conf. dr. arh. Melania Dulămea - Director de proiect

Asist. dr. arh. Ana Daniela Anton - Asistent manager proiect, contribuie cu experiența din proiecte de cercetare implementate cu succes în calitate de Director de proiect.

Violeta Angelica Bratu - Responsabil resurse umane

Responsabil Contabilitate

Echipa de implementare