Laborator lacurile Colentina

Componentă a proiectului Water Areas Vision for Europe (WAVE) - 2020-1-RO01-KA203-080122

Despre noi

Laboratorul Colentina este inițiat în 2021, este primul laborator de acest tip, și este o componentă a Proiectului Water Areas Vision for Europe (WAVE) - Integrated knowledge and visions for sustainable water landscapes in Europe cu nr. referință 2020-1-RO01-KA203-080122, aprobat pentru finanțare din fondurile programului ERASMUS+ 2020, componenta „Parteneriate strategice în domeniul educației, formării și sprijinirii tinerilor”, KEY ACTION (KA) 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

Perioada de derulare a proiectului este decembrie 2020- iulie 2023. Mai multe detalii la adresa: https://www.wave-project.org/.

Echipa proiectului WAVE UAUIM

Proiectul WAVE este realizat de consorțiul condus de Universitatea Ovidius din Constanța cu parteneri EESTI MAAULIKOOL Estonia, HOCHSCHULE FUER WIRTSCHAFT UND UMWELT NUERTINGENGEISLINGEN Germania, HOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN-TRIESDORF Germania, UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES Belgia, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Italia, STICHTING LE:NOTRE INSTITUTE Regatul Țărilor de Jos, STICHTING ISOCARP INSTITUTE CENTER OF URBAN EXCELLENCE Regatul Țărilor de Jos, Romanian Association of Urban Planners, Romania, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București, România.

Rezultate

Rezultatele proiectului WAVE pentru participanții UAUIM:

WAVE Living Labs - Integrated knowledge and visions for sustainable water landscapes in Europe. A methodological framework – în lucru în consorțiul proiectului WAVE

* Programe intensive de studiu în combinație cu cursurile online derulate de consorțiul proiectului

Cursurile online derulate de consorțiu – participarea UAUIM

În perioada martie – mai 2021 și martie – mai 2022 s- au derulat cursul și seminarul online WAVE în cadrul proiectului Water Areas Vision for Europe (WAVE) – Integrated knowledge and visions for sustainable water landscapes in Europe cu nr. referință 2020-1-RO01-KA203-080122, aprobat pentru finanțare din fondurile programului ERASMUS+ 2020, componenta „Parteneriate strategice în domeniul educației, formării și sprijinirii tinerilor”, KEY ACTION (KA) 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices. În fiecare an, cursul și seminarul includ sesiuni online și 2 prezentări realizate de studenți, activități evaluate de o echipă internațională de profesori. Aceste activități au alocate 5 credite conform proiectului aprobat.

WAVE Living Lab Projects 2021 - Colentina Waterscapes:
https://wave.hfwu.de/index.php?title=WAVE_Online_Seminar_Working_Groups_2021#Working_Groups_in_Bucharest.2C_Romania

WAVE Living Lab Projects 2022 - Colentina Waterscapes:
https://wave.hfwu.de/index.php?title=Lacul_Grivita_Living_Lab_2022

Programele intensive derulate de consorțiu – participarea UAUIM

Proiecte de reînnoire urbană în zonele adiacente lacurilor Tei, Plumbuita, Fundeni 1 și Fundeni 2, realizate de studenții programului de masterat Management pentru Orașe Competitive (MOC) UAUIM, Echipa de îndrumare Conf. Dr.arh. Monica Rădulescu – Coordonator, Asist.dr.urb. Irina Cioangher, dr.urb. Sabina Leopa, drd. Urb. Alina Ioana Cârciumărescu, drd.urb. Ana-Maria Huțu, drd.urb. Mihaela Al-Bashtawi

Volumul STUDII DE CAZ - Proiecte de regenerare urbană – Orașul și apa, Monica Rădulescu – Coordonator, Irina Cioangher, Urb. Alina Ioana Cârciumărescu, Ana-Maria Huțu, Mihaela Al-Bashtawi, Editura Ion Micu București, 2022, (CD) ISBN 978-606-638-245-8

Laboratorul Colentina / Colentina Living Lab

Despre Laboratorul Colentina

Lanțul Lacurilor Colentina, conceput în urmă cu aproximativ 80 de ani, este un element fundamental al Bucureștiului, care leagă orașul de regiunea sa metropolitană urbană. Proiectul de amenajare a râului Colentina a fost realizat și implementat cu scopul de a contribui la sănătatea și bunăstarea tuturor cetățenilor.

Transformarea zonei Colentina prin drenarea mlaștinilor și înființarea lacurilor a fost concepută inițial ca parte a centurii verzi a Bucureștiului, iar zona a fost parțial amenajată ca o serie de parcuri urbane, având ca scop principal îmbunătățirea condițiilor sanitare și structurarea expansiunii urbană spre nord. Ulterior au fost adăugate funcții recreative. Suprafața lacurilor este, în medie, de aproximativ 90,5 hectare. Lacurile ocupă 3,25% din suprafața orașului București și au un potențial ridicat de recreere, reglare a climei, oferă oportunități economice la scară mică și îmbunătățirea generală a calității mediului.

Colentina este o resursă teritorială și strategică pentru capitală și regiunea înconjurătoare, creând valori sociale, ecologice și economice, pentru acum și în mare parte pentru generațiile viitoare. Valoarea lacurilor este puternic amenințată de schimbările recente în utilizarea terenurilor care duc la o creștere a suprafețelor construite și la reactivitate naturală redusă. Rezultatul este fragmentarea, degradarea, segregarea și poluarea de-a lungul Colentinei. Acesta este un proces sensibil la evoluția în timp, deoarece transformările au loc continuu, integritatea ecologică a lacurilor fiind un pericol iminent.

Scopul Laboratorului Colentina este realizarea schimbului de cunoștințe, construirea unei rețele de actori interesați și facilitarea activităților de planificare și proiectare legate de apă.

Obiectivele Laboratorului Colentina

Resurse

Seminar online WAVE 2021 - Grupuri de lucru (EN) https://wave.hfwu.de/index.php?title=WAVE_Online_Seminar_Working_Groups_2021

Seminar online WAVE 2022 - Grupuri de lucru (EN) https://wave.hfwu.de/index.php?title=WAVE_Online_Seminar_Working_Groups_2022

În cadrul proiectului, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), în colaborare cu Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR), dezvoltă un „Living Lab” pe zona Lacului Băneasa (LLLB) din nordul capitalei. Începând cu luna iulie 2022 au fost realizate vizite pe teren, întâlniri și discuții cu reprezentanți ai mai multor instituții publice sau de interes public, cu membri ai unor ONG-uri / asociații locale, comunitare sau profesionale. În decembrie 2022, a fost realizat un sondaj de opinie, în rândul rezidenților și utilizatorilor zonei, ale cărui rezultate pot fi vizualizate la adresa https://drive.google.com/file/d/1IXeUBJY384h96vYeEZ_syaBGGQQx_qNk/view

În toamna-iarna 2022 studenții Facultății de Urbanism au realizat o serie de analize și cercetări de teren pe zona Lacului Băneasa și au dezvoltat propuneri de intervenție și amenajare / reamenajare a zonei de front la apă pe malurile lacului și în vecinătatea acestora. O prezentare a primelor rezultate – în data de 03.03.2023 - ale acestui demers, poate fi urmărită prin accesarea link-ului https://urbaplan.sharepoint.com/:v:/g/ETbRa6dPpHFEgfKSJo7Cd0IBqzXqAAg8sSuKYUZESl-MGw?e=feYsKE

Alte resurse utile:

Contact

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
Facultatea de Urbanism - Departamentul Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
str. Academiei nr. 18-20,
010014, București,
România