FEdAU

FEdAU 2022 – Forumul Educațional de Arhitectură și Urbanism 2022

Proiect finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională - CNFIS-FDI-2022-0655

Domeniul 2.Internaționalizarea învățământului superior din România

Scopul proiectului: de a asigura infrastructura logistică necesară promovării ofertei și activităților educaționale ale Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu precum și a evenimentelor generate cu ocazia sesiunii de Diplomă cu jurii internaționale, în țările din afara Uniunii Europene.

Obiective:

OS1. Schimbul de experiență al cadrelor didactice ale Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu cu cadre didactice din domeniul învățământului superior de arhitectură din Europa, SUA, Canada, America de Sud și Asia și din țară

OS2. Interacțiunea cadrelor didactice și a studenților cu profesioniști în domeniu, reprezentanți ai școlilor de arhitectură din Europa, SUA, Canada, America de Sud și Asia precum și cu profesioniști în domeniu din țară și din străinătate

OS3. Diseminarea rezultatelor precum și promovarea prin intermediul website-ului dedicat (www.uauim.ro – versiunile în română și engleză precum și în secțiunea special dedicată - https://architecture.uauim.ro/ ) și prin intermediul paginilor de socializare.

Echipa de implementare a proiectului:

Durata proiectului: 2 iunie 2022 – 29 noiembrie 2022

Rezultate:
Raport de implementare FEdAU 2022.pdf