InstruLab Mincu

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2021-020

Titlul proiectului: Creșterea calității resursei umane apte să genereze cercetare științifică prin INSTRUirea pentru folosirea echipamentelor din dotarea LABoratoarelor Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion MINCU”

Acronim: InstruLab Mincu

Domeniu vizat: G. Training laboratoare UAUIM

Perioada de implementare: 15.09.2021 – 29.11.2021

Vezi și INSTRULAB (2022)

Scopul proiectului

Scopul proiectului este creșterea calității resursei umane din instituție, prin oferirea a cinci module de instruire a membrilor comunității academice, cu accent pe optimizarea folosirii resurselor de înalt nivel tehnologic din laboratoarele UAUIM.

Obiectivele proiectului

O1 Asigurarea exploatării eficiente a infrastructurii de cercetare prin instruirea unor membri ai comunității academice a UAUIM în folosirea instrumentelor hardware și software ale laboratoarelor (5 module x 10 cursanți în 3 luni)

O2 Creșterea accesibilității la informație prin dezvoltarea unor materiale didactice gratuite pentru diseminarea instruirii (4 tutoriale înregistrate, 5 materiale de prezentare și 1 pagină web în 3 luni)

O3 Facilizarea cercetării de tip experimental prin asigurarea de consultanță și/sau supervizare online, respectiv la orele de studiu individual disponibile în laborator (minim 4 ore / săptămână pentru 3 luni)

O4 Creșterea calității actului didactic în conformitate cu cerințele profesionale emergente, prin adaptarea curriculei de către personalul nou instruit (se va actualiza cel puțin un curs obligatoriu și vor fi introduse cel puțin două noi opționale în cursul anului universitar 2021-2022)

O5 Creșterea calității resursei umane prin formarea echipelor interdepartamentale cu orizonturi diferite si abilități comune în utilizarea noilor tehnologii digitale (5+1 echipe in 3 luni)

Justificarea necesității proiectului

În conformitate cu Strategia UAUIM, proiectul InstruLab Mincu se concentrază asupra direcțiilor de evoluție a proiectării contemporane, puternic asistată de instrumentele digitale. Potențialul lor științific și tehnologic în transformarea practicii de arhitectură este deja notoriu, în marile universități de arhitectură existând numeroase proiecte de cercetare care explorează acest potențial prin tehnologii de realitate virtuală și augmentată, fabricație digitală, capturi de date 3D etc.

Prin centrul hi-tech cu care ne-a dotat Fundația Globalworth, la care se adaugă alte dotări precum mașinile cu control numeric achiziționate prin finanțare MEN în 2007, în momentul de față universitatea noastră dispune de resurse tehnologice valoroase care, folosite eficient, ne oferă șansa de a pune UAUIM pe harta cercetării de înalt nivel academic. Pentru că baza materială nu poate funcționa în absența resurselor umane, este imperios necesară pregătirea corespunzătoare a membrilor comunității academice.

Proiectul InstruLAB MINCU are menirea de a susține financiar și profesional acest demers. Astfel, urmărim să satisfacem necesitatea alinierii la cerințele internaționale de utilizare a tehnologiilor emergente în practica de arhitectură și recunoașterea UAUIM ca universitate de cercetare avansată. Aceasta nu se poate realiza decât prin îmbunătățirea formării profesionale a membrilor comunității academice și prin coagularea unor echipe de lucru formate din specialiști cu orizonturi diferite si abilități comune în utilizarea noilor tehnologii digitale. Instruirea propusă aici se adresează atât cadrelor didactice din toate departamentele cât și doctoranzilor, studenților și personalului auxiliar. Grupurile de lucru formate acum pot deveni echipe de cercetare sustenabile, care pună bazele unor cercetări viitoare, prin colaborare, co-design și schimb de experiență în interiorul echipei.

Descrierea activităților

A1 Curs cu workshop “Studiul Formei prin CGI”

Activitatea a constat într-un curs de instruire în domeniul vizualizărilor de arhitectură pentru cadrele didactice de la SFA și PID care doresc să facă tranziția către o curriculă actualizată.

Număr participanți: 11 cadre didactice și doctoranzi

Instructor: Mihai Chisărău.

Loc de desfășurare: prelegeri online, lucrări practice în Atelierul Experimental.

Orar: săptămânal din 22 oct in 26 nov. (6 ședințe x 3 ore)

A2 Workshop de videostreaming

Activitatea s-a orientat spre instruirea membrilor comunității academice care doresc să își prezinte cursurile sau conferințele în timp real și adresându-se unei audiențe crescute.

Număr participanți: 7 angajati UAUIM

Instructori: Mihai Chisărău, Claudia Pipoș.

Loc de desfășurare: Atelier Experimental

Orar: 9 și 16 noiembrie (2 ședințe x 3 ore)

A3 Curs cu workshop “AR@UAUIM”

Activitatea s-a adresat cadrelor didactice, doctoranzilor și studenților care vor să stăpânească prezentările de proiect în realitatea augmentată.

Număr participanți: 12 studenți și cadre didactice

Instructori: arh. Ciprian Făcăeru (UNATC) în colaborare cu Augmented Space Agency.

Loc de desfășurare: Atelier Experimental

Orar: 27-28 noiembrie (2 ședințe x 4 ore)

A4 Workshop: O instalație-joc

Activitatea s-a adresat studenților, colegilor și doctoranzilor interesați de cercetarea prin fabricație. A constat în proiectarea unui spațiu de joacă tip escape-room în instalația “Turnul Speranței”.

Număr participanți: 40

Organizatori: Andreea Iosif, Dan Ionescu, Andreea Ivanciof

Instructor: arh. Mihai Irimescu (Fun Lab), Irina Iosif (UB)

Orar: 29 noiembrie

Loc de desfășurare: online

OBS: Din cauza restricțiilor sanitare activitatea a suferit modificări față de planificarea inițială: s-a desfășurat exclusiv online, s-a limitat doar la proiectare nu și la execuție, a fost oferita unui nr de 40 studenți în loc de 10. Urmează ca intr-o etapă viitoare cel mai bun proiect să fie asamblat în curtea școlii.

A5 Workshop Printare 3D

Activitatea s-a adresat cadrelor didactice si doctoranzilor interesati de cercetarea prin fabricatie aditivă.

Număr participanți: 12 (cadre didactice si doctoranzi)

Instructori: Daniela Anton, Ionut Anton.

Loc de desfășurare: Atelier Experimental

Orar: 20-21 noiembrie (2 zile x 3 ore)

A6 Activitatea de management, de evaluare și monitorizare a implementării proiectului

Echipa de proiect

Management

Implementare

Livrabile

R1 – Un număr de 4 video-tutoriale

Tutorialele realizate prin înregistrarea activităților INSTRULAB sunt disponibile in format electronic și pot fi puse la dispoziția tuturor membrilor comunității academice care solicită acest lucru. Ele nu au fost puse în domeniul public exclusiv din cauza rigorilor GDPR.

R1-A1 Tutorialele cursului de Studiul Formei prin CGI sunt nelistate pe canalul youtube al trainerului (Mihai Chisărău).

R1-A2 Inregistrarea workshopului de Videostreaming este nelistata pe canalul youtube al Atelierului Experimental:

R1-A3 Tutorialele workshopului AR@UAUIM sunt nelistate pe canalul youtube al Atelierului Experimental:

R1-A5 Inregistrarea workshopului de Printare 3D este nelistată pe canalul youtube al Atelierului Experimental:

R2 – Un număr de 5 materiale suport și de prezentare:

R2-A1 Pagina de prezentare pentru cursul de Studiul Formei prin CGI.

R2-A2 Pagina de prezentare pentru workshopul de Videostreaming.

R2-A3 Pagina de prezentare pentru workshopul AR@UAUIM.

R2-A4 Pagina de prezentare pentru workshopul O instalație-joc.

R2-A5 Pagina de prezentare pentru workshopul de Printare 3D.

(*) Fisierele de lucru, prezentările tutorilor în format video sau PDF, precum și linkurile la documentația externă constituie materiale-suport și pot fi descărcate de pe pagina de prezentare a activității.

R3 – Actualizarea curriculei (două opționale noi la anul 4 FA + actualizarea Stufo An 2 FA):

R3-A1 Actualizarea curriculei școlare la disciplina Studiul Formei (an 2 FA) a fost una din motivațiile pentru care am inclus acest curs în seriile INSTRULAB. În urma încheierii activității A1, am analizat împreună cu cursanții în ce măsură propunerea este aplicabilă începând cu semestrul 2 al anului universitar în curs. Am ajuns la concluzia că sunt mulți factori de risc, precum: insuficiența nr de PC-uri, lipsa de experiență a cadrelor didactice recent pregătite, și nu în ultimul rând lipsa de interes a 3/4 dintre studenții anului 2 pentru această schimbare. La toate acestea se adaugă incertitudinile legate de evoluția pandemiei. În consecință am decis, de comun acord cu titularul de curs (Codina Dușoiu) să organizăm un atelier-pilot pentru 2-3 grupe ca alternativă a programei tradiționale.

R3-A3 Pentru opționalul de Vizualizări interactive oferit anului 4 FA cu incepere din acest an, workshopul AR@UAUIM a jucat rolul unui pivot: am adus laolaltă studenți și cadre didactice interesate de subiectul vizualizarilor interactive și al experiențelor imersive, și putem vorbi deja de o echipă studenti-profesori care organizează cot la cot cursul cel nou (conf Andreea Iosif, asist Mihai Chisărău, stud Madălina Stanășel). Mai multe detalii in fișa disciplinei și concursul studențesc asociat.

R3-A5 Pentru opționalul de Fabricație digitală oferit anului 4 FA cu incepere din acest an, workshopul de printare 3D a pus în evidență necesitatea unor „bune practici” de modelare înaintea oricărei tentative de fabricație. Suportul de curs realizat acum va constitui un fond documentar valoros pentru studenții care participă la opțional (colectiv Ionuț și Dana Anton; mai multe detalii în fișa de disciplină).

R4 – Miniaplicație de realitate augmentată pentru mobil

R4-A3 In cadrul workshopului de Realitate Augmentată fiecare cursant a realizat câte o miniaplicație pentru mobil, care se află pe spațiul de stocare din @MAC și a fost, deasemenea, instalată pe telefoanele personale. Proiectul editabil care poate fi folosit ca template pentru a genera oricate astfel de aplicatii, precum si un exemplu gata generat, se pot descărca din materialele suport ale A3 (arhiva ZIP, 301 MB).

R5 – Machete

R5-A5 In cadrul workshopului de Printare 3D s-au realizat două printuri in răsină (SLA) și cel puțin 7 machete de plastic (PLA). Printările s-au desfășurat în toată săptămâna premergătoare workshopului, ca și în timpul acestuia. Experimentele ulterioare ale drd. Adonis Lemnaru (cursant) au mai produs 3 machete PLA, care au fost folosite pentru studiul spațiului central la grupa de Atelier 16.

R6 – Personal instruit

Dintre angajații școlii, au beneficiat de seriile de pregătire Instrulab următorii colegi:

R6-A1 (Studiul Formei prin CGI)

1

Andreea Neacsu

SFA

2

Oana Avram

SFA

3

Teodora Geru

SFA, drd

4

Mihaela Schiopu

SFA

5

Claudiu Tudoran

SFA

6

Andreea Ivanciof

SFA

7

Valerica Potenchi

SFA

8

Ana Mohonea

SFA

9

Nadina Parvu

SFA

10

Marilena Negulescu

PID

12

Valentin Cristian

PID

R6-A2 (Videostreaming)

1

Florin Otelea

IT

2

Oana Mihaescu

ST

3

Claudia Popescu

DID

4

Adrian Ibric

MC

5

Sorina Rusu

RP

6

Alexandra Teodor

ITA

7

Marilena Negulescu

PID

R6-A3 (AR@UAUIM)

1

Ionuț Anton

BPA

2

Dana Anton

BPA

3

Andreea Iosif

SFA

R6-A5 (Printarea 3D)

1

Andreea Ivanciof

SFA

2

Livia Rus

PID

3

Alexandra Anghelache

PID

4

Roland Vasiliu

PID

5

Melania Dulamea

BPA

6

Adonis Lemnaru

BPA, drd

7

Sorina Dumitru

BPA, drd

8

Magda Stanculescu

SPA

9

Dragos Popescu

SPA

10

Justin Baroncea

SPA

11

Andreea Prelipcean

ST

12

Sorin Manea

PUP

R6-A1, A2, A3, A4, A5, A6 Eficiența seriilor de traininguri INSTRULAB se va reflecta în numărul de inițiative didactice și de cercetare care vor decurge ulterior încheierii acestui proiect. Până acum trei dintre cursanți au revenit în @MAC cu grupuri de studenți pentru a transmite mai departe cunoștințele dobândite:

Roland Vasiliu (PID), care a organizat prima corectură de atelier in VR din istoria UAUIM!

Andreea Ivanciof (SFA), care a organizat un workshop de Compoziție Plastică.

Adonis Lemnaru (BPA), care a organizat o demonstratie de Printare 3D pentru grupa 16.

R7 – A7 Raport final de cercetare

Rezultatele proiectului sunt publicate aici precum și pe site-ul Atelierului Experimental „Mac Popescu” https://ateliermacpopescu.wixsite.com/uauim/instrulab