„Viitorul Împreună îl Proiectăm” (VIP)

Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2020-0622


Domeniul Strategic de Finanțare D1 - Echitate & Acces „Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)”

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prin proiectul „Viitorul Împreună îl Proiectăm” (VIP), cofinanțat CNFIS-FDI 2020, desfășoară activități care au drept scop descoperirea și stimularea potențialului artistic și creativ al elevilor, îmbunătățirea competențelor acestora, alături de promovarea ofertei educaționale a universității, pentru conștientizarea importanței specializării academice în domeniile arhitecturii și urbanismului. De asemenea, ne propunem sporirea accesului la învățământul superior de profil a absolvenților de liceu din mediul rural și din localități urbane cu populație de cel mult 10.000 de locuitori, alături de creșterea nivelului de incluziune socială a elevilor din clasele a X-XII-a, în vederea alegerii facultății, pentru candidații provenind din medii defavorizate.

Obiective

O1. Promovarea ofertei educaționale a UAUIM, prin desfășurarea unei campanii de marketing online în licee din învățământul preuniversitar situate în medii defavorizate, cu implicarea studenților voluntari.

O2. Dezvoltarea de parteneriate cu liceele teoretice, tehnologice și vocaționale selectate din mediile geografice defavorizate (2 licee din mediul rural și 5 licee din 5 orașe cu o populație sub 10.000 de locuitori, din Regiunea SudMuntenia și/sau Ilfov, SudEst, SudVest).

O3. Facilitarea accesului candidaților proveniți din medii defavorizate la programele de studii academice oferite de UAUIM.

O4. Creșterea nivelului de incluziune socială, prin cosilierea în orientare profesională a elevilor din clasele a X-XII-a și prin conștientizarea importanței specializării academice în domeniile arhitecturii și urbanismului.

O5. Sporirea accesului la învățământul superior de profil a absolvenților de liceu din mediul rural și din localități urbane cu populație de cel mult 10.000 de locuitori.

O6. Corelarea ofertei educaționale a UAUIM cu solicitările de pe piața muncii interne și comunitare

O7. Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor universității cu organizațiile economice publice si private, potențiali angajatori ai absolvenților proveniți din medii defavorizate

O8. Îmbunătățirea cadrului instituțional pentru servicii de calitate, în raport cu strategiile naționale și instituționale, în vederea alegerii facultății, pentru candidații provenind din medii defavorizate.

Director de Proiect: Lect.dr.urb.dr.șt.mil. Sorina-Georgiana Rusu

Echipa de implementare a proiectului:

Perioada de implementare a proiectului: 21.04.2020-27.11.2020

Livrabile

Livrabil 1. Strategia de promovare a ofertei educaționale a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” în mediile defavorizate, la nivel preuniversitar, pentru perioada 2021 - 2027, înregistrată cu Nr. UAUIM 7621 / 26.11.2020, aprobată prin Hotărârea de Senat Nr. 132/18.12.2020, document care cuprinde 14 pagini:
Livrabil 1 - Strategie promovare oferta educationala in mediile defavorizate.pdf

Fig. 1 Extrase din strategie:

Livrabil 2. Film de prezentare a ofertei educaționale pentru toate facultățile UAUIM

Formatul filmului este 16:9, având o durată de 4.36 minute și calitatea maximă disponibilă full HD 1920 x 1080p cu rezoluții mai mici disponibile (720p, 480p, 360p, 240p, 144p) pentru accesibilitate maximă, în funcție de performanța dispozitivului. Filmul a înregistrat un număr de 342 de vizualizări, un număr de 15 Like-uri și 10 abonați YouTube.

Materialul poate fi vizualizat la: https://www.youtube.com/watch?v=ua4923K1tqw sau mai jos:

Livrabil 3. Studiu-analiză de prezentare a competențelor/abilităților necesare elevilor pentru a candida la UAUIM și pentru a urma o carieră în domeniile arhitecturii și urbanismului, înregistrat cu Nr. UAUIM 7622 / 26.11.2020, document care cuprinde 38 pagini.

Fig.2. Extrase din Studiul-analiză:

Studiul-analiză este un document de lucru intern, necesar pregătirii și selectării candidaților la admitere, la care au acces membrii din conducerea UAUIM.

Livrabil 4. O broșură digitală realizată pentru admitere la toate facultățile UAUIM. Broșurile au fost transmise în format online către toate liceele. De asemenea au fost transmise, prin curier, un număr de 350 de broșuri către 7 licee.

Fig.3. Extrase din broșură:

Livrabil 5. Realizarea unui modul experimental de CCOC, în parteneriat cu consilierii școlari din liceele selectate

Echipa VIP a realizat un modul experimental de consiliere și orientare în carieră – „Arhitecți, Urbaniști, Peisagiști sau Designeri?” prin care elevii de la liceele partenere pot să verifice daca au vocația necesară pentru domeniile arhitecturii / urbanismului / arhitecturii de interior completând o serie de întrebări introductive referitoare la aceste discipline. Modulul are un dublu rol, de verificare dar și de introducere în universul de specialitate.

Fig.4. Extrase din formularul online de consiliere și orientare în carieră, de verificare a elevilor ce au vocația necesară pentru domeniile arhitectură/urbanism/arhitectură de interior realizat în cadrul proiectului VIP. Formularele au fost personalizate pentru fiecare liceu:

Livrabil 6. Materiale realizate, informative – 1400 pliante imprimate - prezentarea ofertei educaționale a UAUIM

Pliantele au fost transmise în format online către toate liceele. De asemenea au fost transmise prin curier, un număr de 1400 de pliante către 7 licee.

Fig.5. Pliant de prezentare a ofertei educaționale și a proiectului:

Livrabil 7. Desfășurarea a 8 diseminări online (webinarii/prezentări live/înregistrări pe platforma Zoom, materiale digitale) cu scopul prezentării specificului universității și al profesiilor pentru care aceasta asigură o calificare înaltă, recunoscută la nivelul UE, către elevii în perioada 5.06-16.06.2020:

Fig.6. Diseminări online. Capturi ecran:

Livrabil 8. Realizarea a două parteneriate cu mediul de afaceri, în vederea implicării în campania de promovare a UAUIM.

Livrabil 9. Un workshop online de simulare-admitere realizat pentru elevii de la liceele selectate.

Cursurile de pregatire (livrabil 12) au continuat cu un workshop online organizat de-a lungul a doua zile - 10 și 11 septembrie 2020, în care participanții au prezentat propriile lucrări, asupra cărora s-au facut recomandări cu privire la nivelul de pregatire care reiese din acestea, respectiv au fost date teme practice de desen specifice fiecarei discipline/facultăți.

Temele practice realizate de către liceenii din Grupul Țintă au fost analizate public, împreună, cu toți participantii, asemănător unui Atelier de Anul I. În ultima zi de workshop, temele au fost însoțite de consiliere din partea echipei de cadre didactice, cu privire la continuarea pregătirii și la pașii ce trebuie urmați.

Fig.7-8. Workshop online. Capturi ecran:

Membrii echipei au fost impresionați de materialele prezentate de elevi, constatând că participanții au deopotriva talent și imaginație, dar și cunostințe tehnice specifice, la un nivel incipient, dar neașteptat avand în vedere profilul teoretic majoritar al liceelor înscrise în proiect.

La acest workshop au participat 26 de elevi. Iată câteva testimoniale:

Livrabil 10. O bază de date realizată cu contactele de la liceele participante pentru derularea proiectului.

Realizarea unei baze de date cu contactele a 10 directori și directori adjuncți de licee și a 4 inspectori școlari, care au contribuit la buna desfășurare a proiectului, contacte utile pentru sustenabilitatea pe viitor a proiectului, menținerea legăturii cu următoarele generații de elevi.

Livrabil 11. O bază de date realizată cu contactele consilierilor/cadrelor didactice din liceele participante, în vederea asigurării continuității activității cu elevii care se vor hotărî să urmeze cursurile UAUIM.

Realizarea unei baze de date de contact care cuprinde 28 de cadre didactice implicate în desfășurarea proiectului, contacte utile pentru sustenabilitatea pe viitor a proiectului, menținerea contactului cu următoarelor generații de elevi.

Livrabil 12. Realizarea unui set gratuit de cursuri online de pregătire în vederea consilierii elevilor pentru participarea la concursul de admitere al UAUIM.

În intervalul 7-9 septembrie Echipa Proiectului UAUIM VIP a organizat o serie de cursuri de pregatire pentru admitere, precum si un workshop de testare si verificare pentru potențialii candidați, elevi de liceu din Grupul Țintă selectat în 2020.

Fig.10. Desfășurarea cursului online de pregatire pentru admitere la Facultatea de Urbanism. Capturi ecran - 8 septembrie 2020:

Livrabil 13. Înscrierea gratuită la concursul de admitere a maxim 30 de elevi provenind de la liceele selectate.

La admiterea 2020, deși proiectul era în curs de implementare, o elevă din grupul țintă a beneficiat de înscrierea gratuită la admitere. Grupul Țintă din 2020 va beneficia de această facilitate în perioada 2020-2022, deoarece în GT au fost participanți din clasele a X-a- a XII-a, aspect luat în considerare pentru o sustenabilitate crescută a proiectului într-un orizont mai mare de timp. Alegerea unui grup țintă format din elevi din clasele a X - a - a XII - a a fost motivat de faptul că efectele implementării proiectului VIP se extind dincolo de anul în care acesta s-a desfășurat. Cererea de înregistrare cu Nr. 3204/22.06.2020, cu privire la aprobarea scutirii de taxă de înscriere la admitere (2020-2022), pentru un număr de 30 de liceeni participanți la proiectul VIP, respectând criteriul de medie a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație al UAUIM din 22.06.2020.

Livrabil 14. O comunitate suport realizată (cadre didactice, studenți, parteneri, agenți economici) pentru creșterea vizibilității ofertei educaționale a UAUIM.

Menținerea legăturii cu participanții la proiectul VIP, prin adresa de e-mail creată: uauim.vip@gmail.com. Existența unei pagini dedicate pe site-ul UAUIM, crearea și menținerea online a canalului YouTube al proiectului și a conținutului acestuia, pentru o diseminare mai largă, atât pentru noi generații de elevi ale liceelor partenere cât și pentru elevii de la alte licee care nu au fost partenere în proiect. Transmiterea de informări în legătură cu admiterile la UAUIM în anii 2020, 2021, 2022. În afara elevilor selectați inițial pentru participarea la proiect, s-au alăturat și alți elevi ai liceelor respective. Aceștia au participat la diseminările live, respectiv unii elevi au participat la cursurile și workshop-ul de pregătire și au completat chestionare.

Livrabil 15. Realizarea și completarea de chestionare de satisfacție pentru elevii din liceele selectate. Emiterea de diplome de participare celor 500 de elevi înscriși pe listele de participanți.

După diseminările online, am primit în general, feed-back (iunie), prin completarea de chestionare, doar din partea elevilor interesați de activitățile următoare ale proiectului (septembrie). Pentru creșterea interesului elevilor care nu au dorit să completeze chestionare, deși informația le-a fost transmisă (confirmare prin liste), echipa de management a decis oferirea unor diplome de participare tuturor elevilor selectați să participe la proiect.

Fig.12. Extrase din chestionarele pentru feedback

Din răspunsurile completate, pe licee, reies următoarele:

1. Considerați că materialele de prezentare pe care le-ați primit vă vor fi de folos în alegerea unei cariere în viitor?

2. Înainte de această prezentare, aveați informații despre oferta educativă a Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" - București?

3. În acest moment, sunteți hotărât(ă) să urmați o facultate din țară sau străinătate?

4. Până acum, v-ați gândit vreodata la posibilitatea urmării unei facultăți de arhitectură / urbanism / arhitectură de interior?

5. Din informațiile pe care le aveți în acest moment, credeți că facultatea de arhitectură / urbanism / arhitectură de interior este una de viitor?

6. Scutirea de la plata taxei de examinare la admitere vă motivează să vă înscrieți la facultatea de arhitectură / urbanism / arhitectură de interior?

7. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" are 10 locuri la buget în anul I pentru voi. V-ar stimula această ofertă să alegeți una dintre cele 3 facultăți?

8. V-ar ajuta din punct de vedere financiar acordarea de burse (de performanță, merit, sociale) în primul semestru al anului I de studiu?

9. Credeti că o consiliere profesională în cadrul liceului v-ar fi de folos în alegerea unei facultăți si a unei profesii?

10. Având în vedere că Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" colaborează cu firme care oferă studenților posibilități de a face practică profesională, colaborare și de angajare în timpul sau după finalizarea studiilor, v-ar determina aceste oportunități să alegeți această universitate?

Tuturor participanților li s-a emis o diplomă nominală, digitală, de participare la proiect. Adițional, pentru participanții la cursuri/workshop online s-au emis diplome suplimentare.

Fig.13-14. Șabloane diplome de participare la proiectul VIP și la cursurile online și workshop-ul VIP:

Livrabil 16. Două documente-cadru conținut parteneriate instituționale/licee/parteneri economici realizate.

Aceste șabloane vor putea fi folosite pentru parteneriate similare în anii următori.

Documentul-cadru pentru parteneriatele instituționale cu liceele, cuprinde următoarele elemente: Părțile Acordului, Obiectul Acordului, Modul de lucru, Durata Acordului, Colaborare, Obligațiile părților și Dispoziții Finale. Au fost semnate 10 parteneriate cu licee din mediul mic urban și rural, după cum urmează:

Documentul-cadru pentru parteneriatele cu operatorii economici cuprinde următoarele elemente:

Părțile Acordului, Obiectul Acordului, Modul de lucru, Transferul datelor cu caracter personal între părți, Valabilitatea Acordului, Forță Majoră, Litigii și Dispoziții Finale. Au fost semnate două parteneriate, după cum urmează:

Livrabil 17. O vizită online organizată pentru minim 30 de elevi din liceele selectate Porți Deschise.

Informarea cadrelor didactice și a elevilor cu privire la desfășurarea Zilei Porților Deschise online, în data de 2 septembrie 2020. Filmul poate fi vizualizat la: https://www.youtube.com/watch?v=ua4923K1tqw

Raport

Raport de informare VIP.pdf