UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

„Viitorul Împreună îl Proiectăm” (VIP)

Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2020-0622


Domeniul Strategic de Finanțare D1 - Echitate & Acces „Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)”

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prin proiectul „Viitorul Împreună îl Proiectăm” (VIP), cofinanțat CNFIS-FDI 2020, desfășoară activități care au drept scop descoperirea și stimularea potențialului artistic și creativ al elevilor, îmbunătățirea competențelor acestora, alături de promovarea ofertei educaționale a universității, pentru conștientizarea importanței specializării academice în domeniile arhitecturii și urbanismului. De asemenea, ne propunem sporirea accesului la învățământul superior de profil a absolvenților de liceu din mediul rural și din localități urbane cu populație de cel mult 10.000 de locuitori, alături de creșterea nivelului de incluziune socială a elevilor din clasele a X-XII-a, în vederea alegerii facultății, pentru candidații provenind din medii defavorizate.

Obiective

O1. Promovarea ofertei educaționale a UAUIM, prin desfășurarea unei campanii de marketing online în licee din învățământul preuniversitar situate în medii defavorizate, cu implicarea studenților voluntari.

O2. Dezvoltarea de parteneriate cu liceele teoretice, tehnologice și vocaționale selectate din mediile geografice defavorizate (2 licee din mediul rural și 5 licee din 5 orașe cu o populație sub 10.000 de locuitori, din Regiunea SudMuntenia și/sau Ilfov, SudEst, SudVest).

O3. Facilitarea accesului candidaților proveniți din medii defavorizate la programele de studii academice oferite de UAUIM.

O4. Creșterea nivelului de incluziune socială, prin cosilierea în orientare profesională a elevilor din clasele a X-XII-a și prin conștientizarea importanței specializării academice în domeniile arhitecturii și urbanismului.

O5. Sporirea accesului la învățământul superior de profil a absolvenților de liceu din mediul rural și din localități urbane cu populație de cel mult 10.000 de locuitori.

O6. Corelarea ofertei educaționale a UAUIM cu solicitările de pe piața muncii interne și comunitare

O7. Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor universității cu organizațiile economice publice si private, potențiali angajatori ai absolvenților proveniți din medii defavorizate

O8. Îmbunătățirea cadrului instituțional pentru servicii de calitate, în raport cu strategiile naționale și instituționale, în vederea alegerii facultății, pentru candidații provenind din medii defavorizate.

Director de Proiect: Lect.dr.urb.dr.șt.mil. Sorina-Georgiana Rusu

Echipa de implementare a proiectului:

  • Asistent Proiect - Dr.arh. Ionuț Adrian Ibric
  • Facultatea de Urbanism - Lect.dr.urb. Ana Opriș
  • Facultatea de Arhitectură - Asist.univ.drd.arh. Bogdan Guiu
  • Facultatea de Arhitectură de Interior - Asist.univ.dr.arh. Silvia Ionescu

Perioada de implementare a proiectului: 21.04.2020-27.11.2020

Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/