DigitArh

Digitalizarea arhivei UAUIM – Proiecte de an și schițe de schiță (anii ’50-’70)

UAUIM-FFCSU2023-007

Acronim proiect: DigitArh

Domeniu vizat: F (digitalizare), H (cercetare strategică, dezvoltarea cercetării în UAUIM)

Constantin Ion Marin, Ordine și aplicații ordine. Ordinul Ionic Grec și Roman (1959-1960), îndrumător: Nicolae Lupu

Echipa de implementare

Scopul proiectului

Digitalizarea arhivei UAUIM (scanare proiecte/schițe de schiță istorice și arhivare online)

Obiectivele proiectului (SMART)

O1. Proiectul își propune să identifice părți ale arhivei UAUIM care, datorită relevanței lor istorice și arhitecturale, să fie apoi accesibilizate publicului de specialitate local și internațional, printr-o platformă online/site UAUIM (digitalizarea documentelor). De asemenea, proiectul urmărește creșterea performanței și vizibilității cercetării românești pe plan internațional (Obiectiv Specific).

O2. Calitățile proiectului: promovarea și deschiderea unor resurse importante pentru domeniu (educația de arhitectură, patrimoniu academic, istoria Școlii) către breaslă și universitate, la nivel local și internațional, conservarea documentelor pentru generațiile următoare (relevanța arhivării online), accesibilitate către toate mediile interesate, disponibilitate într-un format inovator (dezvoltarea infrastructurii de cercetare - dezvoltare de inovare). (Obiectiv Măsurabil).

O3. Intenția de digitalizare a arhivei Școlii face parte dintr-un proces mai amplu, în cadrul căruia au fost deja scanate multe dintre proiectele de diplomă din perioada comunistă. În consecință, completarea acestei resurse de cercetare și cu proiectele de specialitate și schițe de schiță din anii 50-70 va îmbogăți arhiva online, continuând firesc un demers necesar și oportun. De asemenea, formarea unei echipe specializate de studiu va influența favorabil calitatea resursei umane de cercetare academică (Obiectiv Accesibil, realist).

O4. Digitalizarea proiectelor istorice va include și: catalogare și indexare, mic aparat critic de referință (bilingv), analiză de specialitate comparată cu datele de context respective (vezi și “Cutia cu diplome”, UAUIM, 2021), publicație online (Obiectiv Relevant).

O5. Desfășurătorul de timp al proiectului: scanare filme fotografice (2 luni), indexare și analiză (1-2 luni), implementare platforma online/site UAUIM (1 lună), publicație online (grafică, paginare, machetare – 1-2 luni) – activitățile prevăzute se înscriu într-un interval de 5 luni. (Obiectiv realizabil într-un Termen de timp stabilit).

Justificarea necesității implementării

Necesitatea stringentă de adaptare/transformare a arhivelor tradiționale în arhive digitale este resimțită și în cazul arhivelor de specialitate: pentru Școala de arhitectură, digitalizarea documentelor ar facilita semnificativ cercetarea științifică în domeniu, ar accesibiliza studiile specifice către resurse valoroase de analiză, ar participa activ la conservarea unui patrimoniu academic local unic și ar asigura perpetuarea informației/bazelor de date către viitoarele generații de arhitecți.

Serviciile IT sunt esențiale proiectului de digitalizare a arhivei clasice, asigurând transformarea documentelor din format tradițional (hârtie, film fotografic, diapozitive) în format electronic, digital, proces ce va permite implicit conservarea pe termen lung a datelor, accesibilizare și disponibilitate la nivelul breslei și Școlii, deschidere către mediul academic local și internațional etc.

Descrierea activităților

Rezultate / indicatori