Integrating Climate Resilience in EU Higher Education (InCLIMATE)

9 februarie 2021

Începând cu 1 octombrie 2020, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București este partener al proiectului Integrating Climate Resilience in EU Higher Education (InCLIMATE) finanțat prin programul Erasmus+, Key Action 2 – Strategic Partnerships (cod 2020-1-EL01-KA203-078946).

Consorțiul internațional este condus de către Universitatea Aristotle din Salonic (Salonic, Grecia), ceilalți parteneri fiind Universitatea Pablo de Olavide (Sevilla, Spania), Universitatea Roma Tre (Roma, Italia), Universitatea Oxford Brooks (Oxford, Marea Britanie) și Agenția pentru Managementul Inteligent al Energiei din Malta.

Proiectul are ca obiectiv general diversificarea programelor educaționale existente la nivel european și identificarea unor posibile completări privind modul de abordare al problematicii schimbărilor climatice. Astfel, proiectul încurajează transferul de noi instrumente, metode și metodologii didactice inovatoare, precum și colaborarea interdisciplinară în domeniul schimbărilor climatice. Dezvoltarea educației și crearea de specialiști devin astăzi o prioritate la nivel european în vederea atingerii obiectivului de neutralitate climatică până în anul 2050.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de doi ani, până la 30 septembrie 2022. Principalele activități ale proiectului sunt:

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web oficială a proiectului: https://inclimate.eu/