Integrating Climate Resilience in EU Higher Education (InCLIMATE)

9 februarie 2021

Începând cu 1 octombrie 2020, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București este partener al proiectului Integrating Climate Resilience in EU Higher Education (InCLIMATE) finanțat prin programul Erasmus+, Key Action 2 – Strategic Partnerships (cod 2020-1-EL01-KA203-078946).

Consorțiul internațional este condus de către Universitatea Aristotle din Salonic (Salonic, Grecia), ceilalți parteneri fiind Universitatea Pablo de Olavide (Sevilla, Spania), Universitatea Roma Tre (Roma, Italia), Universitatea Oxford Brooks (Oxford, Marea Britanie) și Agenția pentru Managementul Inteligent al Energiei din Malta.

Proiectul are ca obiectiv general diversificarea programelor educaționale existente la nivel european și identificarea unor posibile completări privind modul de abordare al problematicii schimbărilor climatice. Astfel, proiectul încurajează transferul de noi instrumente, metode și metodologii didactice inovatoare, precum și colaborarea interdisciplinară în domeniul schimbărilor climatice. Dezvoltarea educației și crearea de specialiști devin astăzi o prioritate la nivel european în vederea atingerii obiectivului de neutralitate climatică până în anul 2050.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de doi ani, până la 30 septembrie 2022. Principalele activități ale proiectului sunt:

  • Realizarea unui workshop de formare profesională a cadrelor didactice, cu scopul de a transfera cunoștințe despre reziliența climatică.
  • Dezvoltarea de resurse educaționale deschise în domeniul schimbărilor climatice.
  • Integrarea, în cadrul activităților didactice ale fiecărei universități partenere, a unor elemente privind schimbările climatice, pe baza resurselor educaționale dezvoltate.
  • Un workshop intensiv cu participarea studenților din universitățile partenere, pentru testarea resurselor educaționale dezvoltate.
  • Un eveniment final al proiectului, sub forma unei conferințe internaționale pentru diseminarea activităților și rezultatelor proiectului.

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web oficială a proiectului: https://inclimate.eu/