Schönberg live-studio 2021

Școala de vară „Schönberg live-studio 2021” este un proiect realizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prin Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară de la Dealu Frumos, prin Secția „Conservare și Restaurare de Arhitectură” a Facultății de Arhitectură - Sibiu și prin Centrul Expozițional Documentar - Muzeul Școlii de Arhitectură, în parteneriat cu Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, finanțat din Fondul Timbrul de Arhitectură gestionat de Ordinul Arhitecților din România.

Despre IMUAU Summer School. Schönberg live-studio 2021

Proiectul își propune să răspundă la nevoia profesională de instruire practică a studenților UAUIM, precum și să promoveze bunele practici în conservarea și restaurarea patrimoniului arhitectural vernacular local, a folosirii tehnicilor și a materialelor naturale locale, pentru a nu altera specificul peisajul cultural și spiritul locului.

Schönberg Live Studio 2021 este o școală de vară - pilot bazată pe conceptul de „atelier live în aer liber” și principiile de „learning by doing” și „hands on”. Ideea pornește de la rolul esențial al învățării practice în îmbinare cu teoria, prin puterea de întipărire în memorie și înțelegerea logică a unor principii complexe de construcție.

Concret s-a realizat intervenția practică asupra unei șuri într-o gospodărie specific săsească, din satul Dealu Frumos (în limba germană, Schönberg) aflat în centrul geografic al țării, în județul Sibiu, în imediata apropiere a Centrului CSAV din Biserica Fortificată Dealu Frumos. Este vorba despre o cooperare între mediul universitar de arhitectură, organizații de specialitate și invitați deosebiți, care vine în sprijinul unei nevoi reale de experiență practică și de intervenție pe patrimoniu, prin formarea de abilități și competențe esențiale. Participanții pot deveni astfel mai buni cunoscători ai unor specialități cu care se vor întâlni în parcursul lor profesional. Participanții la școala de vară au fost studenți la toate facultățile de profil din țară, din toți anii de studiu, inclusiv de nivel master și doctorat, precum și arhitecți stagiari înscriși la filialele OAR. Alături de transmiterea de cunoaștere, formarea de relații între specialiști și participanți, precum și dezvoltarea unei rețele de viitori profesioniști ai patrimoniului, împărtășirea de valori și preocupări comune a avut și un puternic rol coagulant de socializare pe principiul „Heritage & Wellbeing”. În completarea activităților practice, participanții au avut parte de prelegeri ale invitaților speciali, de discuții libere și apropierea de meșteri locali, vizite la șantiere din vecinătate și alte bogate experiențe culturale locale.

Organizată în două serii pe perioada a două săptămâni 16 - 29 august, Schönberg Live Studio 2021 a cultivat continuitatea între cele două părți și buna colaborare între diferitele echipe pe specialități.

Activitățile desfășurate în cadrul Schönberg Live Studio 2021 au permis contactul cu aspecte difierite ale arhitecturii și construirii, punând accentul pe cea de-a doua. Astfel, în atelierul de dulgherie coordonat de Sebastian Bethge (restaurator dulgher) a fost refăcută o parte a structurii uneia dintre șurile din gospodărie, atelierul de zidărie și detaliere tehnică coordonat de Liviu Gligor (arhitect specialist în restaurare) a permis înțelegerea „pe viu” a materialelor și lucrul concret asupra unor porțiuni de zid, iar atelierul de proiectare condus de Cristina Constantin (arhitect și scenograf) și-a propus cercetarea in situ, atât prin explorarea directă a satului, a istoriei gospodăriei și etapelor de construire, înțelegerea valorilor și caracteristicilor spațiale ale diferitelor corpuri de clădire, precum și discutarea unor scenarii funcționale în acord cu acestea. La finalul fiecăreia dintre cele două serii a fost organizată o expoziție eveniment de tip „porți deschise” care a permis atât interacțiunea cu oameni din sat sau specialiști și diseminarea rezultatelor școlii de vară, cât și o reflecție critică asupra parcursului și posibilităților de îmbunătățire a activității. În viziunea noastră, Schönberg Live Studio este un concept flexibil, care poate fi dezvoltat în fiecare an pentru a răspunde cât mai bine nevoilor de formare și intervenție, temelor de actualitate și chiar „exportat” în viitor și în alte situri rurale din rețeaua satelor săsești.

Echipa

Perioada de implementare a proiectului: 18 mai – 30 noiembrie 2021

Contact: schonberg2021@gmail.com

Informații suplimentare:

Parteneri

Activități

A1. Management de proiect, monitorizare și evaluare

A2. Selectarea participanților și a invitațiilor.

A3. Coordonarea științifică, pregătirea tematicii prelegerilor, a activităților atelierelor practice.

A4. Atelier preliminar pentru stabilirea planului de cercetare (mai 2021)

A4.1. Realizarea releveului Gospodăriei Casa Verde;

A4.2. Vizite și discuții: Cosmin IGNAT – Complexul Național Muzeal Astra, Alina Chiciudean – Asociația ARCHÉ, Cristina Constantin, Cosmin Pavel și Liviu Gligor – Secția Conservare și restaurare Sibiu a UAUIM

A4.3. Realizarea machetelor șurilor.

A5. Desfășurarea propriu-zisă a școlii de vară (16-29 august 2021)

A5.1. Susținerea prelegerilor realizate de lectorii invitați:

A5.2. Realizarea unui material video despre conceptul de live-studio și importanța activităților practice în formarea viitorilor arhitecți (Cristina Constantin, Ioana Zacharias-Vultur, Liviu Gligor și Sebastian Bethge, foto-video: Ștefan Stoica)

A5.3. Organizarea atelierelor:

A5.4. Organizarea vizitelor:

A5.5. Expoziția de parcurs al proiectului cu activitățile și rezultatele acestuia în cadrul Gospodăriei Casa Verde

A6. Participarea la Bienala Națională de Arhitectură 2021 – Secțiunea 14. Școli de vară de arhitectură, tabere de creație: www.uar-bna.ro/2021/proiecte/s14/

A7. Lansarea CSAV Journal 2021 – număr dedicat proiectului IMUAU Summer School. Schönberg live-studio 2021

https://csav.ro/2021/csav-journal-2021_full-digital-version/