METROPLAN

Impactul suburbanizării în zonele metropolitane din România – nevoia unor noi instrumente de planificare și gestiune teritorială

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2021-0030

Numărul contractului: PD 77

Titlul proiectului: Impactul suburbanizării în zonele metropolitane din România – nevoia unor noi instrumente de planificare și gestiune teritorială

Acronimul proiectului: METROPLAN

Perioada de implementare: 01.04.2022 – 31.12.2023

Valoarea totală a contractului: 214.685,00 lei

Proiectul abordează problema dezvoltării suburbane necontrolate din jurul orașelor românești, cauzată de lipsa instrumentelor adecvate de planificare, cu efecte negative semnificative asupra mediului și calității locuirii. Acesta își propune să identifice zonele metropolitane cu cea mai mare dinamică de suburbanizare din 1990, utilizând datele CORINE. Pe baza unor indicatori privind calitatea mediului, furnizarea de servicii publice sau accesul la infrastructura tehnică, ponderați ca urmare a unui chestionar Expert Opinion, propunem indicele de restrictivitate ca instrument de evaluare a efectelor negative ale suburbanizării necontrolate. Indicele va permite selectarea a 2 unități administrative locale pentru o analiză detaliată privind morfologia și furnizarea serviciilor publice.

Cercetarea va aborda trei scări de analiză (națională, metropolitană și locală), evaluarea realizată urmând să susțină propunerea unui nou instrument de planificare: planul metropolitan. Pe lângă integrarea metodelor de analiză de mediu și de planificare spațială pentru evidențierea impactului expansiunii urbane, proiectul explorează și o direcție aplicativă prin definirea cerințelor pentru un Plan Metropolitan care ar putea ajuta la atenuarea acestor efecte negative.

Indicatorii de rezultat propuși sunt 3 articole publicate în reviste Web of Science și o carte (în străinătate sau CNCS A). Rezultatele vor fi diseminate și prin intermediul unui site web și prin 3 prezentări la conferințe științifice.

Obiectivele proiectului

  • Identificarea zonelor metropolitane din România cu cea mai mare dinamică de suburbanizare din 1990.
  • Evaluarea efectelor negative ale dezvoltării urbane necontrolate în 5 zone metropolitane, cu marcarea unităților administrativ-teritoriale cu cea mai mare restrictictivitate și a efectelor asupra calității locuirii.
  • Definirea unui nou instrument de planificare la nivel metropolitan - Planul Metropolitan - și identificarea principiilor sale, a conținutului și a posibilelor proceduri.

Rezultate estimate

  • Trei articole publicate în reviste Web of Science: un articol de prezentare a analizei la nivel național (Obiectivul 1) - publicat într-o revistă Q3 / ESCI; un articol ilustrând aplicarea metodologiei pentru cuantificarea restrictivității la nivel metropolitan - publicat într-o revistă Q1 / Q2; un articol despre efectele dezvoltării suburbane necontrolate asupra calității locuirii rezidenților (nivel local) - publicat într-o revistă Q3 / ESCI.
  • O carte de sinteză a rezultatelor proiectului de cercetare, publicată în străinătate sau la o editură CNCS A (ex: Editura Universitară ”Ion Mincu”).

Echipa proiectului

  • Asist. urb. dr. geogr. Radu-Matei COCHECI – director proiect
  • Conf./CSI (biol.), CSI (geogr.) dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț PETRIȘOR – mentor.