ARCH TECH LAB EDU – Laborator de tehnologie arhitecturală în aplicațiile practice destinate studenților

CNFIS-FDI-2020-0649


Proiect finanțat prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior

Domeniul Strategic de Finanțare – Domeniul 3 - asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare1 , a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților;

Acord/Contract de finanțare/Fișa de execuție/ CNFIS-FDI-2020-0649

Proiectul are ca principal scop creșterea calității procesului didactic prin susținerea parcursului teoretic al disciplinelor Departamentului de Științe Tehnice cu aplicații practice specifice domeniului tehnologiei arhitecturale, precum și asigurarea accesului la informații din domeniu și la un important fond de materiale și sisteme pentru construcții permanent actualizate

Obiective

 1. Dezvoltarea laboratorului de materiale de construcții existent în cadrul universității și transformarea acestuia într-un laborator de tehnologie arhitecturală având un domeniu mai larg de utilizare și acoperind mai multe activități practice specifice Departamentului de Științe Tehnice.
 2. Reorganizarea bibliotecii de materiale de construcții existente și dezvoltarea acesteia (inclusiv în format digital) în acord cu noile tehnologii utilizate în arhitectură și construcții
 3. Dotarea laboratorului cu instrumente, unelte, mașini, scule și echipament de protecție pentru activități practice și ateliere organizate în cadrul laboratorului.
 4. Dezvoltarea unui nucleu de cercetare ce se va putea constitui în viitor într-un laborator de cercetare destinat studenților și doctoranzilor.

Activități

 1. Organizarea unor aplicații practice privind diverse teme de tehnologie, adaptate secțiilor și anilor de studiu, cu participarea firmelor partenere.
 2. Organizarea unor grupuri de lucru pentru ateliere și cercetare sub coordonarea cadrelor didactice titulare.
 3. Desfășurarea activităților didactice practice din cadrul Departamentului de Științe Tehnice.
 4. Achiziționarea unor materiale consumabile, unelte și instrumente, echipamente de protecție pentru activitățile practice și atelierele organizate în cadrul laboratorului.
 5. Achiziționare de aparatură IT pentru susținerea activităților organizate, pentru stocarea datelor și conectarea la platformele naționale de cercetare.
 6. Continuarea indexării materialelor în format digital pentru materialele intrate în bibliotecă și actualizarea periodică prin implicarea studenților din anii I – III.
 7. Achiziționarea unor elemenete suplimentare de mobilier în vederea creșterii capacității sălii și punerea în siguranță a materialelor, instrumentelor și echipamentelor cu valoare de inventar mare.
 8. Evaluarea impactului proiectului asupra nivelului de pregătire a studenților prin urmărirea rezultatelor obținute pe parcursul evaluarilor la disciplinele din cadrul Departamenului de Științe Tehnice.

Echipa proiectului:

Durata proiectului

mai 2020 – decembrie 2020

Contact