Future On The Past

De la colecția de fotografie de arhitectură 1900-1940 la baza de date: științe umaniste digitale pentru cultura locală la seism, inundație, incendiu

https://future-on-the-past.eu/

Proiect finanțat de UEFISCDI în urma competiției PCE - Proiecte de Cercetare Exploratorie 2021, prin PNCDI III, sub-programul P4 Cercetare fundamentala si de frontiera, Acord de grant nr. PN-III-P4-PCE-2021-0609.

Durata proiectului: 30 de luni: 2 iunie 2022 - 31 decembrie 2024

Director de proiect: Cercetător științific dr. arhitect Maria Boștenaru-Dan

Abstract

Proiectul propune să transforme colecția de fotografii de clădiri din prima jumătate a secolului al XXlea (Art Nouveau și Modernism în Europa), care s-a format în urma a peste 30 de ani de călătorii de studiu, într-o bază de date, răspunzând la ipoteza de cercetare privind cum se răspunde la hazardurile de cutremur, inundație și incendiu tinând loc de cultura locală a diferitelor țări Europene, pentru clădiri dintr-o perioadă când stilurile de arhitectură erau deja mondiale. În acest scop se vor aplica metode ale științelor umaniste digitale precum analiza de imagine (inclusiv analiză volumetrică arhitecturală) și cartare. În afară de cartarea care ia forma și a story maps, fiind astfel în dialog cu metode literare de analiză a relației dintre tradițional și modern în perioade de criză, se vor crea expoziții online. Subiectul este inovativ întrucât numai recent rolul științelor umaniste în domeniul istoriei și istoriei artei a început să trateze problema catastrofelor, urmând științelor sociale care au pătruns în acest domeniu al ingineriei și științelor naturii. În acest scop se vor lua în considerare criterii de evaluare dezvoltate ținând cont de deciziile care se pot lua pentru a prioritiza intervenții de consolidare în funcție de poziția geografică a clădirilor. Astfel, sunt importante metodele de analiză filozofică a materialelor și istoria tehnicii acestor obiecte de arhitectură, a teoriei formei din perioada respectivă, dar și fenomenologia și filozofia lui Deleuze.

Domeniu și areale de cercetare

Domeniul principal
SH. ȘTIINȚE SOCIALE ȘI UMANISTE
Subdomeniu
SH5. Culturi și producție culturală: literatură, filologie, studii culturale, studiul artelor, filozofie
Areale de cercetare
SH5_12. Modelare computațională și digitalizare în sfera culturală
SH5_6. Istoria artei și arhitecturii, cercetarea bazată pe arte
SH5_8. Studii culturale, identități și amintiri culturale, moștenire culturală

Echipa

Etape, obiective și activități

Etapa 1 (2022)

Obiectiv 1: Îmbunătățirea rezilienței la dezastre, inclusiv schimbările climatice, prin îmbunătățirea înțelegerii impactului măsurilor luate; prin dezvoltarea unor metode adecvate cadrului geografic în care clădirile curentelor internaționale, precum clădirile Art Nouveau și moderniste, ar fi putut adopta o abordare arhitecturală similară, nesocotind astfel propriul context sau nevoi.

Act 1.1 - Lansarea proiectului și realizarea și lansarea sitului în calitate de milestones.

Act 1.2 - Documentare: Cercetare de bibliografie cu privire la bazele de date digitale de umaniste existente în domeniul hazardelor naturale.

Act 1.3 - Documentare pe teren

Act 1.4 - Documentare: Acces la infrastructură (arhive pentru a investiga planurile de construcție atunci când este posibil la nivel internațional)

Etapa 2 (2023)

Obiectiv 1 continuat: Îmbunătățirea rezilienței la dezastre, inclusiv schimbările climatice, prin promovarea a 4 măsuri diferite de consolidare pentru fiecare tip de dezastru (cutremur, inundație, incendiu) adecvate zonei geografice respective.

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei baze de date cu modele de consolidare durabilă care pot fi implementate diferit în 23 de țări/50 de orașe din Europa: AT (Viena), BE (Anvers/Bruxelles), BG (Baltchik), HR (Zagreb), CZ (Brno/Praga) , DK (Copenhaga), EE (Tallinn), FIN (Helsinki), FR (Paris), DE (Berlin/Darmstadt/Dessau/Hamburg/ Karlsruhe/Postdam), GR (Atena), HU (Budapesta), IR (Dublin), IT (Cernobbio/Como/ Genova/Milano/Napoli/Roma/San Pellegrino Terme/Stresa), LV (Riga), NL (Amster-dam/Utrecht), PL (Varșovia/Wroclaw), PT (Faro/Lisabona/Porto), RO(București/ Cluj Napoca/Corbeni/Oradea/Sf.Gheorghe/ Sinaia/Suceava/Tg.Mureș), SI (Ljubljana), ES (Barcelona/Madrid/Sevilla), SE (Stockholm), Marea Britanie (Londra).

Obiectiv 4: Dezvoltarea unui prototip (inclusiv ontologie, taxonomie) pentru o bază de date privind clădirile de la începutul secolului XX (Art Nouveau și Modernism) din Europa, prin încorporarea fotografiilor din colecțiile acumulate de directorul de proiect în peste 20 de ani de cercetare. Acesta va fi un instrument de comparare a diferențelor dintre variațiile acestor stiluri internaționale, în locațiile menționate mai sus. Baza de date va fi potrivită și pentru metodele de analiză de științe umaniste digitale, cum ar fi cartografierea și adnotarea imaginilor.

Act 2.1 - Documentare continuată + Outreach + Diseminare Elaborarea de check lists pentru sistematizarea cunoștințelor.

Act 2.2 - Legătura dintre viziunea umaniste și viziunea tehnică: cum se traduce filosofia în formă în cazul arhitecturii. Adnotare imaginii utilizată pentru investigarea arhitecturii clădirilor: crearea unui model spațial tipic al clădirilor vremii în diferite locații europene. Clădirile sunt subdivizate în macro-elemente conform metodei Lagomarsino și Giovinazzi (2006) pentru a determina posibilele mecanisme de prăbușire în cazul cutremurelor. Podestà și Romano (2014) au continuat cercetarea directorului de proiect din proiectul CA’REDIVUS, printr-un doctorat, folosind această metodă la subiectul lor. Mai demult, vulnerabilitatea clădirilor era evaluată în România conform unui scor legat de anumite caracteristici. Modelul spațial poate fi tradus într-un model 3D simplificat pentru adnotare (ex. pentru clădirile moderniste din București Marcel Iancu și alfabetul său formal, vezi Ioan, 2012). Adnotarea imaginilor și hărțile din activitatea următoare pot fi utilizate într-un mod combinat, folosind linii temporale (instrumente: ImagePlot, Netline, Palladio).

Act 2.3 - Studiu de ontologie: Analiza fondului filosofic (ontologie) ca metodă de cercetare în arhitectură. Filozofia lui Deleuze (1988) despre neted și striat cu referire la trama stradală pentru dezastre. „Limbajul modelului” - Pattern language - al lui Christopher Alexander (1977) despre aplicarea fenomenologiei arhitecturii și modul în care aceasta se traduce prin organizarea hyperlinkurilor în științe umaniste digitale tehnicile mai complexe precum ontologia.

Act 2.4 - Definirea structurii de cartare pentru definiția bazei de date Investigarea hărților elaborate de Nolli (secolul al XVIII-lea), Lynch (1960), psihogeografia (Debord, 1955), Caniggia (1963) și Muratori (1960, 1963) (Cataldi, 2002) va fi o condiție prealabilă pentru elaborarea hărților în proiect cu mijloace digitale (zoom de la repere la planul general al clădirilor comune posibil în diferite niveluri de detaliu).

Crearea hărților: Story maps vor fi create în sinergie cu grupuri de lucru COST pe studii de caz (de ex. pentru arh. Marcel Iancu). Dar, prin acest proiect, vor fi create story maps pentru toți arhitecții și/sau orașele care urmează să facă parte din prototip, depășind cu mult cadrul acțiunii COST pentru studiile de caz selectate. Metodele de investigare menționate mai sus servesc modului în care este spusă o poveste cu o hartă. Analiza rețelelor (sintaxa spațială Hillier și Hanson, 1984) va fi o metodă adoptată pentru a analiza poziția corectă a clădirilor în interiorul orașelor. ORA (A Toolkit for Dynamic Network Analysis and Visualization) (Carley, 2014) și Gephi vor fi folosite pentru a conecta influențele dintre arhitectura din diferite țări după efectuarea unei analize comparative, deoarece permit vizualizarea rețelei independent de an, așa cum de obicei în rețeaua socială istorică. analiză. Dar având în vedere perioada în care au fost construite clădirile, va fi explorată și metoda cronologiei.

Etapa 3 (2024)

Obiectiv 2: Diversificarea domeniilor de aplicare ale bazelor de date din științe umaniste digitale în istoria artei prin includerea tipului de arhitectură din secolul XX din beton armat, care este adesea neglijat și lipsit protecție; prin includerea acestei tipologii de construcții, contribuția din perspectiva științelor umaniste, inclusiv istoria arhitecturii, ar acționa și în sinergie cu științele naturale și inginerești, și cu științele sociale recent implicate.

Obiectiv 5: Investigarea aplicabilității celor 4 măsuri de consolidare selectate la etapa 2 în locațiile specificate din Europa, în funcție de cultura locală de rezistență la dezastre (ex. cultura seismică locală) și de vulnerabilitatea la pericolele de cutremur, inundație și incendiu.

Act 4.1 - Adnotarea imaginilor va ajuta la generarea de exponate online, altele decât story maps classic arcGIS, cum ar fi neatline cu software-ul de expoziție online Omeka. Un prototip pentru expoziția online este opera arhitectului Richard Bordenache, cu o privire în conținutul mai larg al bazei de date. Fotografiile vor fi analizate pentru a identifica caracteristicile clădirilor similare cu pregătirea hărților cu metoda Lynch (1960) și psiho-geografie și rezultatele adnotate cu ImagePlot.

Act 4.2 - Metode de utilizare a bazei de date: Analiza computerizată în conformitate cu metodele de științe umaniste digitale a fotografiilor din baza de date (cartare, adnotare imagini etc.) Pentru baza de date pentru fiecare clădire informațiile vor include cel puțin locația, arhitectul, anul construcției, durata de viață a arhitectului. Acestea se vor regăsi și în metadatele în XML. Pentru hărți vor fi folosite atât hărți de locație, cât și story maps arcGIS. Atât locația geografică, cât și rețeaua de arhitecți vor fi vizualizate cu metode de rețea (ORA și Gephy) generând diverse grafice pentru a arăta interdependențele din orașul în care se află clădirile, precum și între orașe și țări. Pentru aceasta este de ajutor întrebarea de cercetare privind rezistența la dezastre. Pentru hărți se vor elabora modul de zoom între diferite scări de la oraș, zonă și clădire în hărți digitale în comparație cu hărțile inovatoare din anii 1960 (Lynch, psiho-geografie, Muratori și Cannigia) și pentru aceasta: fie prezentări Prezi, fie arcGIS. va fi folosită ediția nouă a story maps.

Act 4.3 - Investigarea diferențelor dintre cerințele privind metodele de consolidare în diferite țări bazate pe performanța anterioară în caz de dezastre. Lecțiile construcțiilor rezistente vor duce la soluții durabile pentru cele vulnerabile. Fotografiile vor fi analizate pentru a identifica caracteristicile clădirilor similar pregătirii hărților cu metoda Lynch (1960) și psiho-geografie și rezultatele adnotate cu ImagePlot. Pentru aceasta este importantă identificarea reperelor între elementele clădirii, cele care dau caracterul în limbajul arhitecturii, precum detaliul. Detaliul este important în Art Deco și Art Nouveau, iar lipsa ornamentului în Modernism. În modernism însă, proporțiile capătă importanță. Aceste proporții sunt, de asemenea, importante pentru reziliența clădirii în conformitate cu întrebarea de cercetare și un sondaj cantitativ va fi efectuat suplimentar la screening-ul vizual rapid pentru analiză pe calculator a unor date culese în teren.

Evenimente

2022-06-10/15
Ziua Art Nouveau; Participare la Concurs Foto și Lansare Proiect – Eveniment online

2022-07-04
Webinar Firelinks Prezentare

2022-10-06/08
ILP și al 7-lea simpozion de geoștiință, 6-7 octombrie 2022

2022-11-11/14

Cercetare pe teren Berlin: Muzeul de fotografie, Art Deco&Art Nouveau, arhiva Bauhaus, campus TU Berlin Charlottenburg - director de proiect Maria Bostenaru Dan

2022-11-13
Lansare de carte, Triennale der Moderne Berlin

2022-12-09
Poster la Research Networking Day

2023-02-03
Concurs Science is wonderful, Bruxelles

2023-02-24
Lightning talk: Retrofit of early 20th century heritage buildings based on local culture against earthquake, flood & fire disasters
Marie Curie Alumni Association Annual Conference

2023-03-01
Scoala altfel
Maria Bostenaru Dan & Corina Rusz/ Scoala George Cosbuc din Mediesu Aurit

2023-03-03
Sumo Science (notte dei ricercatori SHARPER Italia)

2023-03-31 / 2023-04-05
Cercetare pe teren la Roma și vizită la expoziții: MAXXI Technoscapes & Sergio Musmeci - director de proiect Maria Bostenaru Dan și cercetător senior Cerasella Crăciun

2023-04-23/28
Conveneverii sesiunii EGU 2023
Adunarea Generală 2023 a Uniunii Europene pentru Geoștiințe (EGU), Viena, Austria și Online | 23-28 aprilie 2023
Sesiune organizată pe 27 aprilie 2023 NH9.10 "Natural hazards’ impact on natural and built heritage and infrastructure in urban and rural zones" Convener: Maria Bostenaru Dan | Co-conveners: Adrian IbricECS, Margherita D AyalaECS, Orsolya Kegyes-Brassai, Mara PopescuECS
Prezentare poster virtual Maria Bostenaru Dan, Adrian Ibric, and Mara Popescu "Strategic decisions for retrofit of heritage buildings in different geographic areas of Europe"
Media Highlight a proiectului Future on The Past Project "Working to protect Europe’s heritage one building at a time"

2023-05-12
1st Ybl Conference on Built Environment - The Potential of Challenge, Value in Change
Prezentare Mara Popescu, Maria Bostenaru Dan, Adrian Ibric: Art Nouveau Heritage in Transylvania: Knowledge and Protection

2023-05-19
Prezentare la Conferința de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială Ediția a XXIII-a
INCD URBAN INCERC București
Maria Bostenaru Dan, Mirela Adriana Anghelache, Cerasella Crăciun, Anca Cezarina Fulger, Mara Popescu - Acvivele carstice și băile termale subiect al hazardurilor – studii de caz

2023-05-25
Sesiunea internațională de comunicări științifice - Argument 15/2023
Prezentare Maria Bostenaru Dan & Adrian Ibric: Mapping perception

2023-06-10
Art Nouveau Day 2023
Participare la concurs foto Maria Bostenaru-Dan and Mara Popescu

2023-06-15/16Prezentare la conferința EDERA Negocierile româno-americane în educație, știință, cultură și artă
Maria Boștenaru Dan: Rudolf Fraenkel, un arhitect (evreu) german activ în Berlin, București, Marea Britanie și SUA în perioada interbelică, fugind de regimul Nazist. Lucrările din București

2023-06-15/16
Prezentare la conferința EDERA Negocierile româno-americane în educație, știință, cultură și artă
Maria Boștenaru Dan: Rudolf Fraenkel, un arhitect (evreu) german activ în Berlin, București, Marea Britanie și SUA în perioada interbelică, fugind de regimul Nazist. Lucrările din București

2023-06-23/26
Cercetare pe teren la Lisabona - director de proiect Maria Bostenaru Dan

2023-06-27/30
The second International Conference on Construction, Energy, Environment and Sustainability - CEES 2023 - Funchal (Madeira Island), Portugal, organized by Itecons in collaboration with CONST-NRC (Canada).

Prezentări și participare Maria Bostenaru Dan și Adrian Ibric, vezi publicații.

2023-09-07
1st International Lectures Cycle Day “Visualising and Defending Values in Architectural Changes” - online
Invited speaker: Maria Bostenaru Dan: Digital Humanities for increasing disaster resilience on Art Nouveau and Modernist buildings
https://www.facebook.com/watch/?v=1075653233604314

2023-09-11
ICOMOS ISCARSAH Annual General Meeting hybrid meeting, virtual and Kyoto, Japan
Maria Bostenaru Dan, Adrian Ibric, Mara Popescu, Cerasella Crăciun: Future on the Past project

2023-10-23
Bienala Națională de Arhitectură - Târgoviște

2023-11-07
Research Networking Day
Maria Bostenaru Dan, Cerasella Crăciun, Adrian Ibric, Mara Popescu: De la colecția de fotografie de arhitectură 1900-1940 la baza de date: științe umaniste digitale pentru cultura locală la seism, inundație, incendiu (Acronim: FUTURE_ON_THE_PAST)

2023-11-16
Cea de-a XXIV-a ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială Cercetări inovative în domeniul construcțiilor, arhitecturii și urbanismului ca răspuns la provocările societale și tehnologice URBAN INCERC
Maria Bostenaru Dan, Albert Fekete: Cercetarea desenelor grădinilor istorice ale familiei conților Károlyi din arhivele orașului Budapesta: istorie și geografie

Anuala de Arhitectură București
Maria Bostenaru Dan - carte: Modelarea digitală a impactului cutremurului din Lisabona din 1755 / Ediția a 2-a revizuită

2024-04-14/19
European Geosciences Union General Assembly, Viena, Austria
NH9.6 Natural hazards’ impact on natural and built heritage and infrastructure in urban and rural zones. Convener: Maria Bostenaru Dan | Co-conveners: Adrian Ibric, Orsolya Kegyes-Brassai, Margherita D'Ayala, Nurullah Bektaș
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU24/session/48709

Publicații

Publicate:

Număr special în revistă:

Număr special ISI Q2: Bostenaru Dan, Maria, and Elena Petrova. 2022. "Preface to the Special Issue “Natural and Human-Made Hazards Impacts on Urban Areas and Infrastructure”" Sustainability 14, no. 21: 14307.

Număr special în revistă indexată SCOPUS: Natural hazard impacts on technological systems and infrastructures (EGU2022 NH9.5 session) 01 Jul 2022–30 Apr 2023 | Elena Petrova, Maria Bostenaru Dan, Orsolya Kegyes-Brassai, and Margherita D Ayala, In Advances in Geosciences (ADGEO) - 1 articol

Articole in reviste indexate BDI:

Ibric, Adrian: Innovative materials and systems for the built environment funded by EU programs, Argument 14/2022 https://doi.org/https://doi.org/10.54508/Argument.14.18

Maria Bostenaru Dan, Adrian Ibric: Mapping perception. Innovative digital mapping approaches as urban investigation methods, Argument 15/2023, p. 209-232, https://doi.org/10.54508/Argument.15.12

Mirela-Adriana Anghelache, Maria Bostenaru-Dan: Elisa Leonida-Zamfirescu – Deschizătoare de drumuri pentru femeile din România în inginerie și știință, revista Academiei Române/Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii/Divizia de Istoria Științei și Tehnici - -Studii și comunicări/DIS, vol. XVI/2023, p. 293-311

Recenzie Maria Bostenaru Dan: Book review: Wieczorek, A., Schenk, G. J., Juneja, M., Lind, Ch. (Eds.) (2014) Mensch. Natur. Katastrophe. Von Atlantis bis heute [Human. Nature. Disaster. From Atlantis till Today], Schnell und Steiner, Regensburg, Germany. Urbanism. Architecture. Constructions. Vol. 14, nr. 3 / 2023, p. 259-260.

Carte la editura indexata CNCS A:

Maria Boștenaru Dan, Thomas Panagopoulos: Digital modeling of the impact of the 1755 Lisbon Earthquake / Ediția a 2-a revizuită, 2023, Editura Universitară “Ion Mincu”, ISBN 978-606-638-295-3
https://editura.uauim.ro/pub/545

Capitole de carte:

Maria Boștenaru Dan: Escaping the NS Regime. Rudolf Fränkel, a (Jewish) German Speaking Architect Active in Berlin, Bucharest, the UK, and the USA in the Interwar Era. His Works in Bucharest. In: Cornel Sigmirean, Sonia D. Andraș, Roxana Mihaly (Editors): Romanian-American Negotiations in Education, Science, Culture, and Arts, Presa universitară clujeană, Cluj-Napoca, 2023, ISBN 978-606-37-1916-5 (tipar), ISBN 978-606-37-1984-4 (ebook), pp. 165-177.

Bostenaru Dan, Maria, Jianu, Octaviana: Totalitarianism and the emigration of a Romanian architect of the interwar time to the USA. In: Roxana Mihaly, Sonia D. Andraș (Editors): Creative negotiations - Romania-America 1920-1940, Presa universitară clujeană, Cluj-Napoca, 2023, ISBN 978-606-37-1915-8 (tipar), ISBN 978-606-37-1983-7 (ebook).

Maria Boștenaru Dan: 4 eseuri despre muzee la Lisabona, Roma, Berlin în Constantin Hostiuc (Editor): Honoris Causa Doctors of I.M.U.A.U., Bucharest, Romania, Editura Universitară “Ion Mincu”, ISBN 978-606-638-288-5, pp. 110, 152, 174.
https://editura.uauim.ro/pub/538

Maria Bostenaru Dan, Cerasella Crăciun, Adrian Ibric, Mara Popescu: Future On The Past – From early 20th century architecture photography collection to database: digital humanities applied to investigate local seismic, flood, fire culture In: RND Research Networking Day UAUIM 2023, Editura universitară „Ion Mincu”, București, ISBN 978-606-638-321-9.

Articole de conferință:

Maria Bostenaru Dan, Mirela Adriana Anghelache, Cerasella Crăciun, Anca Cezarina Fulger, Mara Popescu - Karst aquifers and thermal baths prone to hazards – case studies, Lucrările conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului, vol. 23/2023

In: Itecons - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade (ed.): CEES 2023 - International Conference on Construction, Energy, Environment and Sustainability, ISBN: 978-989-54499-3-4

Rezumate

In: Chitea, Florina, Munteanu, Ioan, Matenco, Liviu, Dinescu, Raluca, Stanciu, Irina (eds.): ILP & Geoscience 2022 Book of Abstracts, ISBN e-book.pdf – 978-606-537-578-9, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2022

Bostenaru Dan, M., Ibric, A., and Popescu, M.: Strategic decisions for retrofit of heritage buildings in different geographic areas of Europe, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-6703, 2023.

Maria Bostenaru Dan, Mirela Adriana Anghelache, Cerasella Crăciun, Anca Cezarina Fulger, Mara Popescu - Karst aquifers and thermal baths prone to hazards – case studies, Conferința de cercetare în construcții, economia construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor, ISSN 2343-7537, Vol. 23/2023, p. 23

Maria Bostenaru Dan, Mirela Adriana Anghelache, Cerasella Crăciun, Anca Cezarina Fulger, Mara Popescu - Acvivele carstice și băile termale subiect al hazardurilor – studii de caz, Conferința de cercetare în construcții, economia construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor, ISSN 2343-7537, Vol. 23/2023, p. 77

Maria Bostenaru Dan, Albert Fekete - Investigating the drawings of historical gardens of the Károlyi counts family in the Budapest city archives: History and geography, Conferința de cercetare în construcții, economia construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor, ISSN 2343-7537, Vol. 24/2023, p. 11-12

Maria Bostenaru Dan, Albert Fekete - Cercetarea desenelor grădinilor istorice ale familiei conțiilor Károlyi din arhivele orașului Budapesta: Istorie și geografie, Conferința de cercetare în construcții, economia construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor, ISSN 2343-7537, Vol. 24/2023, p. 71-72

În curs

Numere speciale în reviste

Acceptate

Articole în reviste

Maria Bostenaru Dan: On Disaster Ruins: Review Of Le Roy, F., Wynants, N., Hoens, D., Vanderbeeken, R. (Eds.) (2011) Tickle Your Catastrophe!: Imagining Catastrophe in Art, Architecture and Philosophy (Studies in Performing Arts and Media), Academia. Urbanism.Architecture.Constructions, 2/2024

Capitol carte

Maria Bostenaru Dan, Cerasella Crăciun, Adrian Ibric: Decision systems in disaster management with application to fire. In: Jesús Rodrigo-Comino, Luca Salvati: Fire Hazards: Socio-economic and regional issues, Springer, Cham (Switzerland), 2024, ISBN 978-3-0-3150445-7.

In review

Articol în revistă indexată BDI
Mara Popescu, Maria Bostenaru Dan, Adrian Ibric: Art Nouveau Heritage in Transylvania: Knowledge and Protection, Ybl Journal on the Built Environment

Articole în reviste indexate ISI
Maria Bostenaru Dan, Adrian Ibric, Cerasella Crăciun: Adapting Street Profile Design by Using Nature Based Solutions in New Neighbourhoods and the Retrofit of Buildings, Buildings, Special Issue “Challenges Posed by Climate Changes to the Building Industry”

Maria Bostenaru Dan, Adrian Ibric, Mara Popescu, Cerasella Crăciun: Architectural Heritage And Archetypal Landscape Approaches Facing Environmental Hazards, Sustainability, Special Issue “Innovative Approaches to Increase the Sustainability of the Built Environment”

În lucru

Articol ISI

Maria Bostenaru Dan, Elena Petrova: The session series on “Natural hazard impacts on technological systems and urban areas”

Cărți

Maria Bostenaru Dan: Elementul dual apă și incluziunea în programele de arhitectură din prima jumătate a secolului al XX-lea, 2024, Editura Universitară “Ion Mincu”.

Maria Bostenaru Dan, Mara Popescu, Adrian Ibric: Monografie Richard Bordenache, 2024