Scholar Architect

Scholar Architect 2020

Perfecționarea și creșterea calității științifice în învățământul de arhitectură

Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2020-0655

Domeniul vizat: Domeniul 5 – îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice.

Proiectul urmărește creșterea eficacității educaționale a UAUIM cu accent pe rezultatele învățării ca urmare a cercetării științifice specifice (fundamentarea proiectelor de arhitectură prin corelarea scrierii și cercetării științifice cu procesul de proiectare în mediul academic) și îmbunătățirea managementului calității prin accesarea resurselor adecvate predării, îndrumării, cercetării și învățării.

Obiective:

O1. Perfecționarea personalului didactic prin creșterea accesibilității membrilor UAUIM la literatura științifică de specialitate și din domenii conexe prin informare și acces la baze de date virtuale.

O2. Promovarea respectării deontologiei și eticii academice prin consilierea membrilor UAUIM (personal didactic, de cercetare, doctoranzi și studenți) cu privire la scrierea de texte științifice specifice.

O3. Perfectionarea mijloacelor de invatare prin cercetarea, informarea despre și testarea, în cadrul unor activități curriculare și extracurriculare, a unor modalități de implementare a demersului specific de cercetare în arhitectură ce corelează consultarea de texte științifice, design-ul de arhitectură, exprimarea grafică de sinteză și producerea de texte științifice, încurajând experimentul, cercetarea și non-convenționalul.

Director de Proiect: asist. dr. arh. Anda-Ioana Sfinteș

Echipa de implementare a proiectului:

Colaboratori:

Durata de implementare a proiectului: 11 mai 2020 – 10 decembrie 2020

Activități:

Resurse:

Raport:

Raport implementare SCHOLARH.pdf