REDBHI

Acest proiect este finaţat prin Programul PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE, Directia de cercetare 3. Mediu, PN – II – PCCA – 2013 – 4 – 0509, Contract UEFISCDI nr. 102 / 1.07.2014, UAUIM nr.2/2014

Titlul proiectului Reducerea efectelor insulei termice urbane pentru îmbunătăţirea confortului urban şi echilibrarea consumului energetic în Bucureşti
Acronim REDBHI
Autoritatea contractantă UEFISCDI
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)
Instituţia coordonatoare UAUIM
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti
str. Academiei nr. 18-20, Bucureşti / email: uauim_ccpec@yahoo.com / website: www.uauim.ro
Reprezentant legal: Rector prof.univ.dr.arh. Zeno Bogdănescu
Director proiect: Prof.univ.dr.arh. Prof.univ.dr.arh. Victoria Ochinciuc
Componenţa consorţiului

Administraţia Naţională de Meteorologie – Partener 1
cu sediul în Bucureşti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 97, sector 1, reprezentată prin Director General Dr. Ion SANDU,
Responsabil de proiect Dr. Sorin CHEVAL, e-mail: sorin.cheval@meteoromania.ro

S.C. NEMETSCHEK ROMANIA SALES & SUPPORT SRL – Partener 2
cu sediul în Bucuresti, strada Iancu Capitanu nr. 27, sector 2, reprezentata prin Administrator Lucian Dan MORAR,
Responsabil de proiect Prof. dr. ing. Dan Constantinescu, C.S I, Membru corespondent al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, email: dan_const_home@yahoo.com

S.C. ESOLUTIONS GRUP SRL – Partener 3
cu sediul în Bucuresti, sector 6, Str Iuliu Maniu nr 55, reprezentata prin Administrator Ing. Ionut COMSA,
Responsabil de proiect Ing. Ionut COMSA, email: ionut.comsa@esolutions.ro

Universitatea din Bucureşti – Partener 4
cu sediul în bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Sector 5, reprezentata prin RECTOR prof. univ. dr. Mircea DUMITRU,
Responsabil de proiect dr. Igor SÎRODOEV, email: ingvarri@gmail.com

Durata proiectului 24 luni (2014 – 2016)
Director de proiect Prof.dr.arh. Victoria OCHINCIUC e-mail cristina.ochinciuc@gmail.com / tel. 0745036446

Rezumat

Aşezările urbane produc perturbaţii complexe şi semnificative în ceea ce priveşte climatul regional ca urmare a suprapunerii factorilor antropici peste climatul natural, prin generarea Insulelor Termice Urbane care provoacă tragedii şi distrugeri materiale. Se au în vedere procese de tip hazarde climatice de tip termic, care se manifestă semnificativ şi în România, în special în zona marilor aglomerări urbane cu precădere în ultimul deceniu.

Vulnerabilitatea clădirilor se exprimă sub formă de funcţie de transfer între solicitările climatice şi mediul interior locuit. Vulnerabilitatea ridicată a clădirilor determină amplificarea intensităţii hazardelor climatice prin componenta antropogenă. Este forma tipică de accelerare a dezordinii unui mediu, respectiv de creştere a entropiei acestuia.

Prima ţintă majoră a proiectului o reprezintă metodologia de prognozare a riscurilor climatice şi energetice corelate cu intensitatea insulei termice urbane a Municipiului Bucureşti (ITU), pe suportul unor zone climatice reprezentative experimentale.

Desemnarea zonelor climatice se realizează prin teledetecţie satelitară şi prin determinări ale temperaturii suprafeţelor şi aerului în zone diferite ale oraşului. Se vor determina corelaţii de tip multicriterial între ITU şi parametrii de rezolvare arhitecturală şi urbană. În funcţie de intensitatea ITU, determinată prin utilizarea funcţiei de hazard climatic, se vor elabora prognoze climatice corectate. Pe suportul clădirilor de referinţă din zonele climatice experimentale, pe baza prognozelor climatice corectate, se evaluează valoarea probabilă a riscului climatic, precum şi riscul energetic.

Prognoza riscurilor se realizează prin utilizarea Platformei virtuale GIS, dotată cu modulele GIS-R şi GIS-ENERG. Aceasta reprezintă primul rezultat practic major al proiectului.

Pe baza Platformei virtuale GIS se efectuează o analiză a impactului soluţiilor tehnice de ameliorare urbană de tip sustenabil şi se dezvoltă scenariile pentru amenajarea urbană şi pentru clădiri, proprii zonei climatice experimentale caracterizată de risc climatic major. Se prezintă un Compendiu de soluţii tehnice pentru reducerea efectelor ITU şi reconfigurarea sustenabila a aşezărilor urbane şi a clădirilor şi analiza comparată, din punct de vedere al riscului climatic, cu stadiul actual. Acesta reprezintă al doilea rezultat practic major al proiectului.

Metodologia propusă prin proiect este reproductibilă la nivelul oricărei aşezări urbane afectată sau cu potenţial de afectare de risc climatic şi energetic în sezonul estival. Sistemul de emitere / recepţie a alertei meteorologice şi de emitere a alertei de risc climatic şi energetic către autorităţile publice se concretizează prin realizarea Studioului virtual de management al situaţiilor de risc climatic şi de modelare a soluţiilor tehnice de diminuare a efectelor insulei termice urbane. Acest produs reprezintă al treilea rezultat major al proiectului.

Suportul aplicativ experimental îl reprezintă o Primărie de sector, beneficiară a alertei climatice prin utilizarea unui terminal conectat la Studioul Virtual. Studioul va avea şi funcţie formativă şi de diseminare prin rolul său de laborator aferent cursurilor avansate din cadrul Şcolii doctorale din UAUIM, având ca scop diminuarea efectelor insulei termice urbane şi proiectarea urbană durabilă.

Obiective generale şi rezultate estimate

Obiectivele proiectului sunt:

În raport cu obiectivele propunerii de proiect, problemele ştiinţifice cu grad ridicat de dificultate sunt următoarele: