CULTADISER

CULTADISER

Dezvoltarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor

Proiect finanțat: CNFIS-FDI-2022-0450
Domeniu: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități
Durata: 9 luni (1 aprilie - 16 decembrie 2022)

Scopul proiectului

Proiectul își propune dezvoltarea capacității UAUIM de a susține cercetarea din arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor, coagulând o serie de acțiuni reprezentative pentru cercetarea din domeniu, de la doctorate ca vârf de lance al cercetării științifice din arhitectură și urbanism până la rezultatele studiilor realizate de cadrele didactice și cercetători.

Obiectivele proiectului

1. Crearea unui laborator de cercetare doctorală interdisciplinară (LCDI) ca mediu de cercetare organizat și stimulativ pentru atragerea proiectelor de cercetare inovativă și dezvoltarea unui sistem colaborativ de cercetare cu tematici relevante și finanțabile.

2. Dezvoltarea cercetării și capacității de implementare a practicilor Științei Deschise prin editarea și transpunerea în online, în regim deschis, a rezultatelor cercetării din disciplina Proiectare de arhitectură și facilitarea schimbului de informații înainte de peer-review la nivelul comunității academice.

3. Continuarea conferinței privind sustenabilitatea INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare (INNOMINCU) prin organizarea ediției 2022 pentru stimularea performanței și îmbunătățirea abilităților de cercetare, colaborări și proiecte experimentale.

4. Organizarea conferinței internaționale a școlilor doctorale de arhitectură și urbanism (CiSDAU) incluzând ateliere de scriere a articolelor pentru dezvoltarea abilităților de cercetare, diseminarea rezultatelor cercetării interne și inițierea cooperării internaționale în viitoare proiecte.

5. Publicarea unor contribuții reprezentative pentru cercetarea din arhitectură și urbanism pe baza unui „apel pentru publicare” pentru diferite categorii: teze de doctorat și articole ale doctoranzilor și contribuții ale cadrelor didactice.

Activități

A 1. Management de proiect pe toată durata desfășurării proiectului (O1, O2, O3, O4, O5)

A 2. Eveniment de lansare a proiectului, cu participarea cât mai largă a comunității academice (O1, O2, O3, O4, O5)

A 3. Lansarea către comunitatea academică a unui apel privind colectarea rezultatelor cercetării din cadrul disciplinei Proiectare de arhitectură predată la Facultatea de Arhitectură a UAUIM, obținute în anii universitari 2020-2021 și 2021-2022 într-un format stabilit și recepția materialelor transmise (O2)

A 4. Lansarea către comunitatea academică a unui apel pentru publicarea unor teze de doctorat și articole elaborate de doctoranzi și contribuții ale cadrelor didactice reprezentative pentru cercetarea din arhitectură și urbanism pe baza unor criterii de selecție anunțate (O5)

A 5. Colectarea materialelor de cercetare realizate, selectarea și organizarea pe secțiuni tematice (de exemplu: studii de caz, recenzii articole/volume recente, cercetări de arhivă, articole construite pe baza prelegerilor de atelier sau, care pornesc de la idei sau concepte dezvoltate cu prilejul îndrumării disertațiilor și proiectelor de diplomă), copy-editing și line-editing pentru punerea în online în format adecvat a materialelor de cercetare colectate înainte de peer review, planificarea și structurarea materialelor pentru spațiul web și încărcare (O2)

A 6. Selecția unor teze de doctorat și articole ale doctoranzilor și contribuții ale cadrelor didactice reprezentative pentru cercetarea din arhitectură și urbanism de către o comisie de analiză în urma procesului de peer-review (O5)

A 7. Organizarea și desfășurarea, în iunie, a conferinței internaționale a școlilor doctorale de arhitectură și urbanism (CiSDAU), cu participare internațională și minimum 50 de participanți, având ca obiectiv prezentarea cercetărilor doctorale organizate pe tematici și incluzând ateliere de scriere a articolelor științifice (O4)

A 8. Publicarea volumului colectiv în 200 de exemplare: editare grafică, DTP; tipărire și publicare, distribuire, eveniment de lansare a volumului în format digital și tipărit cu ISBN (O2)

A 9. Publicarea sub formă de carte în format digital și tipărit cu ISBN a tezelor de doctorat și a contribuțiilor cadrelor didactice selectate ca fiind reprezentative pentru cercetarea din arhitectură și urbanism din cadrul UAUIM (O5)

A 10. Finanțarea publicării articolelor doctoranzilor selectate ca fiind reprezentative pentru cercetarea din arhitectură și urbanism din cadrul UAUIM (O5)

A 11. Organizarea și desfășurarea, în octombrie, a conferinței „INNOMINCU: Zilele sustenabilității și ale cercetării în UAUIM”, cu participarea a 16 cadre didactice - speakeri interni/externi UAUIM și minimum 200 de participanți, având ca obiectiv abordarea unei tematicii de cercetare și inovare și conștientizarea cu privire la importanța implicării comunității academice în cercetare (O3)
https://uauim.allbim.net/product/14852971-ab31-4c50-a2c3-a55fd18420d6/conferinta-innomincu-zilele-cercetarii-in-uauim-2022

A 12. Realizarea și publicarea volumului de rezumate al lucrărilor conferinței INNOMINCU:
A12 CULTADISER Volum complet INNOMINCU dec 2022.pdf (55 MB)

Laborator de Cercetare Doctorală Interdisciplinară A13-A15

Website proiect: https://lcdi.uauim.ro

Panou prezentare: Panou LCDI.jpg

A 16. Creare și eveniment de lansare a website-ului proiectului, în care se vor încărca toate rezultatele obținute în urma derulării acestuia, structurat astfel încât să devină un mediu de comunicare pentru comunitatea academică și de diseminare a rezultatelor și după încheierea proiectului (O1, O2, O3, O4, O5)

Echipă proiect

Alexandru-Ionuț PETRIȘOR
Conf./CSI (biol.), CSI (geogr.) dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț PETRIȘOR
Angelica STAN
Prof. dr. arh., habil. urb. Angelica STAN
Sorina Georgiana RUSU
Lect. dr. peis. urb., dr. șt. mil. Sorina Georgiana RUSU
Argentina UȚĂ
Dr. fil. Argentina UȚĂ
Ioana MORARU
Asist. dr. arh. Ioana MORARU
Andreea Cătălina POPA
CS. Geogr. drd. urb. Andreea Cătălina POPA
Iulia DANIELESCU
Drd. arh. Iulia DANIELESCU
Mihnea SIMIRAȘ
Asist. dr. arh. Mihnea SIMIRAȘ
Ana Maria ZAHARIADE
Prof. em. dr. arh. Ana Maria ZAHARIADE
Antonia PANAITESCU
Drd. urb. Antonia PANAITESCU
Mariana CÎRSTOIU
Asist. dr. arh. Mariana CÎRSTOIU
Mariana EFTENIE
Prof. em. dr. arh. Mariana EFTENIE
Monica AMUZA
Drd. urb. Monica AMUZA
Andreea MARINESCU
Asist. dr. arh. Andreea MARINESCU
Cristina OCHINCIUC
Prof. em. dr. arh. Cristina OCHINCIUC
Maria IUCA
Drd. urb. Maria IUCA
Daniela Maria PUIA
Dr. arh. Daniela Maria PUIA
Cristina Olga GOCIMAN
Prof. em. dr. arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ionuț SBÎRNAC (voluntar)
Drd. urb. Ionuț SBÎRNAC (voluntar)
Adrian IBRIC
Cerc. dr. arh. Adrian IBRIC
Monica RĂDULESCU
Conf. dr. arh., habil. urb. Monica RĂDULESCU
ENACHE
Drd. urb. Ioana ENACHE
Mara NICOLAESCU
Drd. urb. Mara NICOLAESCU
Dr. arh. Liliana BUHOCIU
Andra PANAIT
Conf. dr. arh. Andra PANAIT
Andrei MITREA
Lect. dr. arh. Andrei MITREA
Cristina Ioana NEAGOE
Ec. Cristina Ioana NEAGOE
Mihaela HĂRMĂNESCU
Conf. dr. arh. Mihaela HĂRMĂNESCU
Dana MILEA
Asist. dr. urb. Dana MILEA
Adriana Diana NICOLESCU
Ec. Adriana Diana NICOLESCU
Mihaela PELTEACU
Conf. dr. arh. Mihaela PELTEACU
Corina Teodora CHIRILĂ
Dr. urb. Corina Teodora CHIRILĂ
Teodora UNGUREANU
CS. Arh. drd. urb. Teodora UNGUREANU
Mihai DUȚESCU
Șef de lucr. dr. arh. Mihai DUȚESCU
Radu Matei COCHECI
Asist. dr. urb., dr. geogr. Radu Matei COCHECI
Alexandra AFRASINEI
Șef de lucr. dr. arh. Alexandra AFRASINEI
Cosmina GRAFU
Drd. fil. Cosmina GRAFU (voluntar)
Elena DINU
Dr. ing. Elena DINU (voluntar)
Cristina LUCA
Arh. drd. urb. Cristina LUCA (voluntar)
Georgios KAPRARAS
Arh. drd. urb. Georgios KAPRARAS (voluntar)