Titlu proiect: Creștere vizibilitate și impact revista Journal of Urban and Landscape Planning

Acronim proiect: JULP

Durata proiectului: septembrie - noiembrie 2021

Bugetul aprobat: 29777 lei

Departament/e implicate

  1. Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
  2. Proiectare Urbană și Peisagistică
  3. Managementul Cercetării
  4. Școala Doctorală de Urbanism

Scopul proiectului

Creșterea vizibilității și a impactului revistei pentru indexarea revistei în baze de date internaționale și naționale prin dezvoltarea de competențe, deprinderi și abilități necesare dezvoltării revistei JULP și formularea unui plan de acțiune pentru următorul an.

Obiectivele proiectului

Rezultate

Echipa proiectului