UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Discipline

IT-20 Istoria așezărilor în Europa A1
IT-2 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural (I) – antichitatea și evul mediu A1 / C1
IT-1 Introducere în arhitectura contemporană A1 / C1
IT-5 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la renaștere la romantism A1
IT-3 Limbaj arhitectural (1) A1
CP-1 Limbi străine (1) A1 / C1 / U1 / P1 / UAT1 / I1 / D1 / M1
CP-3 Educație fizică (1) A1 / C1 / U1 / P1 / I1 / D1 / M1
CP-2 Limbi străine (2) A1 / C1 / U1 / P1 / UAT1 / I1 / D1 / M1
CP-4 Educație fizică (2) A1 / C1 / I1 / D1 / M1
IT-20E Istoria așezărilor în Europa E1
IT-2E Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural (I) – antichitatea și evul mediu E1
IT-1E Introducere în arhitectura contemporană E1
IT-5E Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la renaștere la romantism E1
IT-3E Limbaj arhitectural (1) E1
CP-1E Limbi străine (1) E1
CP-3E Educație fizică (1) E1
CP-2E Limbi străine (2) E1
CP-4E Educație fizică (2) E1
IT-56 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la Renaștere la Al Doilea Război Mondial C1 / C2
IT-60 Limbaj arhitectural C1
IT-4 Introducere în filosofie C1
IT-26 Teoria arhitecturii U1 / P1
IT-27 Fenomenul arhitectural până în secolul 20 U1 / P1
IT-48 Istoria arhitecturii universale I1 / D1 / M1
IT-21 Istoria artei I1 / D1 / M1
IT-25 Arhitectura occidentală în secolul XIX A2
IT-6 Limbaj arhitectural (2) A2
IT-8 Istoria arhitecturii moderne A2 / U2 / P2
IT-7 Arhitectură - locuire - oraș A2
CP-22 Limbi străine (3) A2 / A2
CP-23 Limbi străine (4) A2 / A2
IT-25E Arhitectura occidentală în secolul XIX E2
IT-6E Limbaj arhitectural (2) E2
IT-8E Istoria arhitecturii moderne E2
IT-7E Arhitectură - locuire - oraș E2
CP-22E Limbi străine (3) E2 / E2
CP-23E Limbi străine (4) E2 / E2
CP-114 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Studiu de zonă C2
CP-115 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Variante arhitecturale C2
CP-116 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Detaliere soluție C2
CP-15 Noțiuni de urbanism și patrimoniu urban C2
CP-29 Arhitectură - locuire - oraș C2
CP-16 Releveu C2
IT-57 Istoria arhitecturii moderne și contemporane I2 / D2 / M3 (opt)
IT-47 Limbaj arhitectural - repere teoretice I2
IT-9 Arhitectura tradițională în România A3
IT-11 Arhitectură - context - peisaj A3
IT-12 Arhitectură modernă și contemporană în România A3
CP-12 Limbi străine (5) A3
CP-13 Limbi străine (6) A3
IT-9E Arhitectura tradițională în România E3
IT-11E Arhitectură - context - peisaj E3
IT-12E Arhitectură modernă și contemporană în România E3
CP-12E Limbi străine (5) E3
CP-13E Limbi străine (6) E3
CP-171 Proiect de integrare în sit protejat (2) – Studiu de zonă C3
CP-172 Proiect de integrare în sit protejat (2) – Variante arhitecturale C3
CP-173 Proiect de integrare în sit protejat (2) – Detaliere soluție C3
CP-424 Proiect de finalizare a studiilor – studiu de zonă C3
CP-425 Proiect de finalizare a studiilor – studiu de fundamentare / variante arhitecturale C3
CP-426 Proiect de finalizare a studiilor – studiu de zonă / intervenție conservare-restaurare C3
CP-48 Schiță (3.2) C3
CP-18 Documentație economică C3
IT-44 Arhitectura tradițională în România C3
CP-19 Reabilitarea monumentelor istorice C3
CP-44 Analiza multicriterială a țesutului urban C3
CP-27 Analiză cartografică operațională C3
IT-36 Arhitectura modernă în România – elemente de morfologie C3
CP-36 Evidența patrimoniului C3
CP-37 Legislație C3
CP-38 Istoria și teoria conservării C3
CP-40 Disertație - studiu istoric C3
CP-41 Studiul de fundamentare și conceptul de intervenție C3
CP-43 Practică profesională C3
IT-28 Locuire urbană U3 / P3
IT-49 Istoria arhitecturii în România I3
IT-58 Analiza critică a spațiului I3 (opt) / D3 (opt)
IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică M3 / I5 / D5 / A6
CP-5 Protecția patrimoniului (noțiuni de conservare) A4 / I4
CP-50 Teoria proiectului de restaurare A4
CP-6 Proiect de restaurare A4
IT-13 Concept - limbaj - discurs A4 (opt)
IT-51 Istoria artei A4 (opt)
CP-39 Arhitectură și Arheologie A4 (opt)
IT-55 Filozofie și arhitectură – noțiuni fundamentale A4 (opt)
IT-40 Istoria așezărilor din România A4 (opt)
IT-14 Activități practice A4
CP-5E Protecția patrimoniului (noțiuni de conservare) E4
CP-50E Teoria proiectului de restaurare E4
CP-6E Proiect de restaurare E4
IT-51E Istoria artei E4 (opt)
IT-14E Activități practice E4
IT-23 Cultură vizuală (estetică) I4
IT-59 Introducere in filosofie - Fenomenologia spațiului interior I4 (opt) / D4 (opt)
IT-54 Arhitectură comparată A5
IT-16 Estetica A5
CP-9 Inserții în zone construite protejate A5 (opt)
CP-28 Proiect inserții în zone construite protejate A5 (opt)
IT-31 Resursele proiectului contemporan – arte și arhitectură A5 (opt)
IT-30 Metode contemporane de organizare a spațiului A5 (opt)
CP-10 Conservarea monumentelor istorice A5 (opt)
CP-49 Proiect conservarea monumentelor istorice A5 (opt)
CP-7 Activități practice (releveu) A5
IT-54E Arhitectură comparată E5
IT-16E Estetica E5
CP-9E Inserții în zone construite protejate E5 (opt)
CP-28E Proiect inserții în zone construite protejate E5 (opt)
IT-30E Metode contemporane de organizare a spațiului E5 (opt)
CP-7E Activități practice (releveu) E5
IT-18 Managementul proiectării A6
IT-17E Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică E6
IT-18E Managementul proiectării E6
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Orar – toate facultățile
ORAR Sem1.20-21 - v3.3_1009.pdf
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/