CP-38 Istoria și teoria conservării

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
FA-C CP-38 Istoria si teoria conservarii.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect. Gabriel Panasiu
Obiective:
1. Înțelegerea ideii de conservare a patrimoniului cultural în contextul evoluției istorice;
2. Însușirea doctrinelor legate de conservare;
3. Asimilarea de cunostințe privind evaluarea patrimoniului construit;
4. Abordarea reabilitarii monumentelor istorice prin prisma conceptelor de restaurare.
Conținut:
1. Introducere în istoria și teoria conservării, terminologie;
2. Apariția și dezvoltarea noțiunilor de conservare din preistorie până la 1789;
3. Primele ideologii moderne ale conservării, 1789-1914;
4. Conservarea între 1914 și 1945;
5. Direcții ale conservării între 1945 si 1989;
6. Problemele contemporane ale conservarii patrimoniului construit.
Metoda de predare:
Prelegeri
Mod de evaluare:
Examen scris
Bibliografie minimală:
- BRANDI, Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, București 1996;
- CHOAY, Francoise - Alegoria patrimoniului, Editura Simetria, București, 1998;
- CURINSCHI-VORONA, Gheorghe - Arhitectura. Urbanism. Restaurare, Ed. Tehnică, București 1996;
- JOKILEHTO, Jukka, A History of Architectural Conservation, Routlege, New York, 2011 sau a doua ediție revizuita 2017;
- GLENDINNING, Miles, The Conservation Movement, Routlege, 2013;
- RIEGL, Alois, Cultul modern al monumentelor, esența și geneza sa, Ed. Impress, București, 1999;
- RUSKIN, John, Cele saprte lampi ale arhitecturii, Ed. Universitara "Ion Mincu", Bucuresti, 2015;
- NISTOR, Segiu, Protectia patrimoniului - note de curs, U.A.U.I.M. Bucuresti, 2020 ( https://www.uauim.ro/fp/disc/64/Curs%20protectia%20patrimoniului%202022-2023_site_coperta.pdf ).

Bibliografie suplimentara:

1. CURINSCHI-VORONA, Gheorghe, Centrele istorice ale orașelor, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1967;
3. CURINSCHI-VORONA, Gheorghe, Restaurarea monumentelor istorice, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1968;
4. CURINSCHI-VORONA, Gheorghe, Arhitectura. Urbanism. Restaurare, Ed. Tehnica, Bucuresti 1996;
5. NISTOR, Sergiu, Protecția patrimoniului cultural în România, Culegere de acte normative, București, Ed. Universitară Ion Mincu, 2002;
6. FEILDEN, Bernard M. - Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann, 1994;