CP-38 Istoria și teoria conservării

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect. Gabriel Panasiu
Obiective:
Disciplina urmareste, printr-un excurs teoretic si istoric, sa dea studentului cunostintele de baza pentru a intelege ce este monumentul, ce este conservarea, restaurarea si punera sa in valoare, care sunt principiile protejarii monumentelor si unde se gaseste in aceasta activitate arhitectul
Conținut:
1. Doctrina si practica restaurarii la Viollet le Duc si scoala sa de restaurare. 2. Doctrina conservarii dupa John Ruskin. Lucrarile fundamentale ale lui J. Ruskin si sursele teorie sale despre monumentul istoric si restaurare. . 3. Teoria restaurarii dupa Cesare Brandi. Esenta restaurarii ca moment metodologic. Principiile restaurarii dupa Brandi .Integralitatea operei de arta ca sursa a restaurarii. 4. Contributia lui Camillo Boito la teoria monumentului istoric si a restaurarii si relatia acesteia cu doctrinele ce au precedat-o. Scopul restaurarii si reperul sau fundamental. Tipurile restaurarii si aplicabilitatea lor. Marcarea interventiilor dupa Boito 5. Contributia lui Alois Riegl la teoria monumentului istoric si a restaurarii si relatia acesteia cu doctrinele ce au precedat-o. Diferenta dintre monument si monumentul istoric. Esenta monumentului si valorile monumentale. 6. Definirea restaurarii in Carta de la Venetia. Scopul restaurarii, fundamentele si limitele deciziilor din restaurare. Raportul dintre restaurarea contemporana si etapele din existenta edificiului; unitatea de stil. 7. Raportul dintre monument si locul in care este el edificat, in articolele Cartei de la Venetia. Consecinte asupra interventiilor asupra sitului ori a monumentului. 8. Diferentele dintre modalitatea de proiectare in arhitectura de obiect si in restaurare. Rolul, scopul cercetarii, produsele obtinute prin cercetare, tipuri de investigatii. 9. Diferentele fundamentale dintre interventiile de conservare si cele de restaurare la monumente istorice. 10. Monumentele istorice si impartirea in categorii a monumentelor istorice in legislatia din Romania. 11. Zona de protectie a monumentului istoric in legislatia din Romania. Instituire, delimitare, consecinte. 12. Autoritatea de protectie a monumentelor istorice in Romania si instrumentele prin care realizeaza acest lucru. 13. Dimensiunile esentiale ale autenticitatii monumentului istoric.
Metoda de predare:
Prelegeri
Mod de evaluare:
Examen oral
Bibliografie minimală:
3. BABELON, Jean – Pierre, CHASTEL, Andre La notion de patrimoine, Liana Levi, Paris, 1994, ISBN 2-86746-119-7 4. CANTACUZINO, Sherban, Using and re-using buildings, Concerning Buildings, Studies in honour of Sir Bernard Feilden,Stephen Marks ed., Bath,The Architectural Press, 1996, pp. 158-190, ISBN 0-7506-2350-0 (Butterworth-Heinemann) 5. CHOAY, Francoise, L’Invention du patrimoine Urbain. Quel Patrimoine aujourd’hui ?, Revista Cientifica ICOMOS, : CNS/ICOMOS, 1993, pp266-277 6. CHOAY, Francoise, L’allegorie du patrimoine, Paris : Seuil 1996, ISBN 2-02-030023-0 7. CUNNINGTON, Pamela, Care for Old Houses, Londra: A&C Black, 1991, ISBN 0-7136-3318-2 8. CURINSCHI-VORONA, Gheorghe, Centrele istorice ale orașelor, Bucuresti : Ed. Tehnica, 1967 9. CURINSCHI-VORONA, Gheorghe, Restaurarea monumentelor istorice, Bucuresti : Ed. Tehnica 1968 10. CURINSCHI-VORONA, Gheorghe, Arhitectura. Urbanism. Restaurare. Bucuresti : Ed. Tehnica 1996 11. BRANDI, Cesare, Teoria restaurării, București, Ed. Meridiane 1995, ISBN 973-33-0330-5 12. ERDER, Cevat, Our Architectural Heritage: From Consciousness to Conservation, UNESCO, Museums and Monuments XX, 1986 17. MOUTON, Benjamin, Methodes d’analyse destructives et non-destructives pour les structures historiques. Avantages et limites. Paris, Ecole de Chaillot, note de curs 18. NISTOR, Sergiu, Protecția patrimoniului cultural în România, Culegere de acte normative, București, Ed. Universitară Ion Mincu, 2002 19. OPRIS, Ioan, Comisiunea Monumentelor Istorice, București : Ed. Enciclopedică 1994, ISBN 973-45-0077-5 20. PEARCE, David, Conservation Today, Routledge London 1989 21. RIEGL, Alois, Cultul modern al monumentelor, esența și geneza sa, București, Ed. IMPRESS, 1999