IT-27 Fenomenul arhitectural până în secolul 20

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh Petru Mortu
Obiective:
Constituirea bazei pentru cultura de specialitate în domeniu prin parcurgerea principiilor de compoziție esențiale manifestate la scara obiectului de arhitectură, a ansamblurilor de arhitectură și a așezărilor urbane în Europa și în România, principii de compoziție analizate prin prisma aspectelor determinante din civilizațiile și culturile care le-au generat.
Conținut:
Titlurile cursurilor


1. Arhitectura civilizațiilor prehelenice și cea elenă.
2. Arhitectura civilizației etrusce și a Romei antice.
3. Evul Mediu în Europa Răsăriteană – spațiul bizantin.
4. Evul Mediu în Europa Occidentală: arhitectura romanică.
5. Evul Mediu în Europa Occidentală: arhitectura gotică.
6. (Re)descoperirea arhitecturii antichității clasice: Renașterea.
7. Secolul al XVIII-lea și al XIX-lea în arhitectura occidentală.
8. Localitățile și arhitectura sașilor din Transilvania.
9. Arhitectura religioasă a românilor din Transilvania.
10. Arhitectura religioasă din spațiul extracarpatic.
11. Programul defensiv în Moldova și Țara Românească
12 Programul rezidențial în Moldova și Țara Românească.
13. Renașterea și Barocul în Transilvania.
14. Secolul al XIX-lea – caractere generale ale modernității.
Metoda de predare:
Prelegeri
Mod de evaluare:
Examen
Bibliografie minimală:
Ache, J.B., Elements d’une histoire de l’art de batir, Paris, 1970;
Ching, F., Jarzombek, M., Prakash, V., A global history of architecture, John Wiley ans Sons, Inc., New York, 2007 – disponibilă și în format electronic;
Fletcher, B. Sir, A History of Architecture on the Comparative Method, Londra, 1953 (1897) – disponibilă și în format electronic;
Gympel, Jan, The Story of Architecture: from Antiquity to the Present, 2008;
Harbison, Robert, Travels in the History of Architecture, 2011 – disponibilă și în format electronic;
Kostof, Spiro, History of Architecture, Oxford, 1985;
Moffett, M., Fazio, M., Wodehouse, L., A World History of Architecture, Laurence King ed., London, 2003;
Mumford, L., The City in History, Londra, 1961;
Perogalli, Carlo, Storia dell architettura, Milano, 1973;
Pevsner, N., An Outline of European Architecture, Harmondsworth, (1943);
Roth, Leland, M., Understanding Architecture. Its Elements, History and Meaning, 2nd edition, Westview Press, 2007 – disponibilă și în format electronic;
Sutton, Ian, L’Architecture Occidentale de la Grèce antique à nos jours, Thames and Hudson SARL, Paris, (1999), 2001;
Watkin, David, A history of western architecture, Laurence King ed., Londra, 2000;
arh. Sanda Voiculescu, Note de curs – Antichitatea și Evul Mediu;
Mira Dordea, Note de curs – Renaștere și Baroc.

Bibliografie aferentă cursurilor 8-14 – Istoria arhitecturii din teritoriile locuite de români
Baboș, Alexandru, Tracing a Sacred Building Tradition. Wooden Churches, Charpanters and Founders in Maramureș until the turn of the 18th Century, Lund University, 2004;
Balș, Gheorghe, Bisericile lui Ștefan cel Mare, în „BCMI”, XVIII, București, 1925;
Brătianu, Gheorghe, Marea Neagră, București, Editura Meridiane, 1988;
Brătuleanu, Anca, Curți domnești și boierești în România. Valahia veacurilor al XVII-lea și al XVIII-lea, București, Editura Simetria, 1997;
Curinschi-Vorona, Gheorghe, Istoria arhitecturii în România, București, 1981;
Derer, Hanna, Arhitectura în epoca barocă, București, Editura Universitară „Ion Mincu”, 2003;
Djuvara, Neagu, Între Orient și Occident. Țările române la începutul epocii moderne, Humanitas, 2007;
Djuvara, Neagu, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, Humanitas, 2002;
Ghika-Budești, Nicolae, Evoluția arhitecturii în Muntenia și Oltenia. Epoca de tranziție: domia lui Matei Basarab, București, BCMI, 1933;
Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1982;
Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Romantismul în arhitectură, București, Editura Meridiane, 1990;
Oprescu, George, Bisericile cetăți ale sașilor din Ardeal, București, 1957;
Sebestyén, Gheorghe, Arhitectura Renașterii în Transilvania, București, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1963;
Șlapac, Mariana, Cetățile bastionare din Moldova, Chișinău, Arc, 2016;
Theodorescu, Răzvan, Civilizația românilor între medieval și modern. Orizontul imaginii (1550-1800), vol. II, București, Editura Meridiane, 1987;
Theodorescu, Răzvan, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos, București, Editura, Gramar, 2002.

informații suplimentare ›