UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul V, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Augustin Ioan
Obiective:

Experiența lucrărilor de licență din ultimii ani dovedește că este necesară o pregătire prealabilă nu numai a modului în care viitorii arhitecți redactează o lucrare în interiorul protocoalelor discursului academic, ci și a modului în care aceștia construiesc – în scris sau oral – un argument intelectual propriu și, mai cu seamă, susținerea publică a acestuia (inclusiv la master si doctorat).

Conținut:

Tipurile și genurile de text scris 2 ore
Textul academic. Reguli de redactare 4 ore
Structura (planul de idei) al unei lucrări de cercetare. Construirea bibliografiei: 4 ore
Perspectiva metodologica. Evaluarea critica a bibliografiei și a ipotezelor de lucru: 2 ore
Argumentația și construirea “dovezilor”. Redactarea concluziilor: 4 ore
Redactarea structurii (planului de idei) pentru o lucrare de licența: 4 ore
Redactarea structurii (planului de idei) pentru o lucrare de master și de doctorat: 2 ore
Colocviu de prezentare și analiza critică a planului de idei pentru lucrarea proprie de licență 4+4 ore

Contribuția studenților va consta în redactarea structurii planului de idei a propriei lucrări de licență, care va fi ulterior comentată în colocviu de către colegi și profesor, urmând a fi pregatită, la finele cursului, pentru o îndrumare dezvoltată de catre profesorul sub îndrumarea căruia studentul își elaborează licența și/sau lucrarea de diplomă.

Metoda de predare:

Prelegeri și discuții

Mod de evaluare:

Lucrare personală și răspunsuri în curs

Bibliografie minimală:

Eco Cum se redacteaza o teza de licenta
MLA writing manual

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/