IT-44 Arhitectura tradițională în România

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh Petru Mortu

modifică