CP-22 Limbi străine (3)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 1
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf. Luminița Petrulian
Colectiv:
conf.dr. Luminița Petrulian conf.dr.Magda Teodorescu lect.Valentina Negritescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Sa foloseasca in mod curent limbajul de specialitate;
Sa poata strange singuri informatii in vederea scrierii unui articol documentat;
Sa poata prezenta oral o lucrare conceputa individual
Conținut:
Limbaj general si limbaj de specialitate pentru urmatoarele limbi straine: lb.engleza, lb.franceza, lb.italiana, lb.spaniola, lb.germana, lb.romana pentru straini
Metoda de predare:
Tehnici consacrate in predarea limbilor straine, inclusiv dialogul si tehnici de traducere texte de specialitate
Mod de evaluare:
Examen final: 50% prezentarea lucrarii+ 50% lucrarea scrisa
Bibliografie minimală:
Gramatici, dictionare, antologii, fise de lucru, casete video si audio, imagini, ziare
Observații:
Pot aparea schimbari datorate competentei lingvistice specifice fiecarei grupe