IT-9 Arhitectura tradițională în România

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Procedura desfasurare examen restanta 16.06.2021

Procedura restanta - an 3 - arhitectura traditionala in Romania.pdf

Rezultate examen 16.06.2021

Rezultate examen 16.06.2021.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh Horia Moldovan
Colectiv:
asist. dr. arh. Diana Mihnea
Obiective:

Definirea rolului istoriei arhitecturii in cadrul pregatirii profesionale a studentilor, intelegerea acestei discipline ca un suport cultural absolut necesar practicarii profesiunii de arhitect; intelegerea fenomenului arhitectural ca o expresie a particularitatilor zonale si temporale ; stabilirea criteriilor de analiza a arhitecturii secolelor XIII-XVIII, in raport cu criteriile aplicabile caracterelor zonale, regionale, europene ; intelegerea istoriei arhitecturii, a mutatiilor, influentelor, transformarilor care o jaloneaza, ca un instrument de lucru util proiectarii actuale, marcata si ea de o “tranzitie”

Conținut:

I. spațiul intracarpatic
Așezările medievale: origini și evoluție;
Arhitectura de apărare;
Schimburile culturale reflectate în arhitectura religioasă de zid timpurie;
Arhitectura religioasă urbană în perioada medievală;
Arhitectura renașterii;
Arhitectura barocă;

Ii. spațiul extracarpatic
Așezările medievale în spațiul românesc extracarpatic – origini și evoluție;
Arhitectura defensivă: studiu de caz – arhitectura ansamblurilor monastice;
Evoluția arhitecturii religioase de zid în Țara Românească (secolele XIV-XVII);
Evoluția arhitecturii religioase de zid în Moldova (secolele XIV-XVII);
Arhitectura rezidențială în spațiul extracarpatic: modelul Brâncovenesc și influențele sale;
Arhitectura veacului fanariot în Țara Românească și Moldova;

Metoda de predare:

prelegeri;

Mod de evaluare:

examen final scris;

Bibliografie minimală:

GEORGESCU, Vlad - Istoria românilor, București, 1992;
BOIA, Lucian - Istorie și mit în conștiința românească, București, 1997;

BALȘ Gheorghe - Bisericile lui Ștefan Cel Mare, B.C.M.I., București, 1925
_______ - Bisericile moldovenești din veacul al XVI-lea, B.C.M.I., București, 1928
GHIKA-BUDEȘTI, Nicolae - L’ancienne architecture religieuse de la Valachie. Essay de synthèse – quatre conférences tenues á la Sorbenne, École des hautes études, Séction des sciences réligieuses, București, 1942
IONESCU, Grigore - Istoria arhitecturii pe teritoriul Romaniei, București, 1982;
RUSU, Adrian Andrei - Castelarea carpatică: fortificații și cetăți din Transilvania și teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV), Cluj-Napoca, ed. Mega, 2005
TEODORESCU, Răzvan - Civilizația românilor între medieval și modern, București, 1987;
VĂTĂȘIANU, Virgil - Istoria artei feudale în Țările Române, ediția a II-a, Cluj Napoca, Fundația Culturală Română, 2001, reeditare a lucrării publicate la București, ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1959

Observații:

Pentru promovarea disciplinei nota obținută la examenul regulamentar trebuie să fie de minim 5 (cinci), fara rotunjire.

informații suplimentare ›

modifică