IT-48 Istoria arhitecturii universale

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Cursuri UAUIM - Antichitatea si Evul Mediu

Cursuri-SandaVoiculescu Antichitatea Evul Mediu.zip (114 MB)

Renastere, Baroc si Rococo_Mira Dordea (fragmente)

Renastere, Baroc si Rococo Mira Dordea.pdf (70 MB)

Fișa disciplinei

IT-48 Istoria arhitecturii universale.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Mihaela Criticos
Obiective:
Descoperirea principalelor repere ale istoriei arhitecturii de la preistorie la modernitate - ca bază a culturii profesionale și ca premisă pentru înțelegerea resorturilor fundamentale ale fenomenului arhitectural.
Analiza arhitecturii ca expresie a valorilor, necesităților și aspirațiilor unei comunități umane sau ale societății în ansamblul ei.
Înțelegerea istoriei arhitecturii ca o valoroasă resursă de cunoaștere și experiență pentru profesioniștii implicați în modelarea existentului (arhitecți, designeri, urbaniști), importantă pentru formarea unei atitudini responsabile față de societate, de trecutul istoric și de patrimoniul construit.
Conținut:
Cursuri:
1-3 Primele manifestări arhitecturale – de la preistorie la civilizațiile antichității timpurii.
4-6 Umanism și clasicism în antichitatea greco-latină: Grecia clasică, Grecia elenistică și Roma.
7-9 Ciclul medieval și spiritualitatea creștină: Bizanț și Occident în Evul Mediu timpuriu; Occidentul
romanic și gotic.
10-13 Noile ipostaze ale umanismului clasic: Renașterea, Manierismul și Barocul. Omul “divin” și
omul problematic. Sinteza barocă și spiritul de sistem. Clasicismul sec. XVII ca specie a
barocului.
14 Premisele modernității arhitecturale (sec. XVIII).
Metoda de predare:
Prelegeri cu prezentari de imagini digitale
Mod de evaluare:
Lucrare de examen - 100% - compusă din :
- Subiectul A (Preistorie, Antichitatea și Evul Mediu) – 50%
- Subiectul B (Renaștere, Manierism, Baroc) – 50%
Pentru promovare este necesară nota 5.00 (min) la fiecare dintre cele două subiecte.
Bibliografie minimală:
- Sanda Voiculescu - Curs de Istoria Arhitecturii Universale – Antichitatea și Evul Mediu (scan pdf)
- Mira Dordea – Renaștere, Baroc si Rococo in arhitectura universala, 1994 (scan pdf - selecție)
- Mihaela Criticos - note de curs (pdf)
- Erwin Panofsky, "Abatele Suger de la Saint-Denis", în Artă și semnificație, Buc., Meridiane, 1980, pp. 174 (pdf)
- John Summerson – Language of Classical Architecture, Thames & Hudson, London, 2002
- Rudolf Wittkower, Principii architettonici nell'età dell'umanesimo, Torino, Giulio Einaudi editore, 1964, pp.29-33
- David Watkin – A History of Western Architecture, Laurence King Publishing, 2005 – cap. 1-10
- Spiro Kostof – A History of Architecture, Oxford University Press, 1995 – cap. 17, 20, 21 (scan pdf)
- Christian Norberg-Schulz, La Signification dans l'Architecture Occidentale, Liège, Pierre Mardaga éd., 1984
- Vincent Scully, Architecture. The Natural and the Manmade, New York, St. Martin's Press, 1991 (scan pdf)