IT-48 Istoria arhitecturii universale

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul I, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Sesiune 2021-2022

IT-48 IAU int.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Mihaela Criticos