CP-23 Limbi străine (4)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 1

Sesiune 2020-2021, 3 septembrie 2021

Arhitectură / Magda Teodorescu:

Arhitectură / Luminița Petrulian

https://us02web.zoom.us/j/81779339212
Meeting ID: 817 7933 9212 Passcode: -

Arhitectură / Dobrin Calina:

Fișa disciplinei

Titular:
conf. Luminița Petrulian
Colectiv:
conf.dr. Luminița Petrulian, conf.dr. Magda Teodorescu, dr. Valeriu Dițuleasa, dr. Călina Dobrin
Limba de predare:
română
Obiective:
Dezvoltarea si intarirea deprinderilor de comunicare scrisa si orala;
Folosirea de catre studenti a limbajului de specialitate in limba straina aleasa
Incurajarea studentilor de a lucra in echipa si de a prezenta oral (dezbatere) un proiect pe o tema la alegere
Conținut:
Limbaj general si limbaj de specialitate pentru urmatoarele limbi straine: lb.engleza, lb.franceza, lb.italiana, lb.spaniola, lb.germana, lb.romana pentru straini
Metoda de predare:
Tehnici consacrate in predarea limbilor straine, inclusiv dialogul si tehnici de traducere de texte de specialitate
Mod de evaluare:
Studentii vor primi o nota pentru prestatia individuala si o nota pentru capacitatea de a se integra intr-o echipa si a sustine o dezbatere
Bibliografie minimală:
Gramatici, dictionare, antologii, fise de lucru, casete video si audio, imagini, ziare
Observații:
Pot aparea schimbari datorate competentei lingvistice fiecarei grupe