CP-23 Limbi străine (4)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 1

Sesiune 2020-2021, 3 septembrie 2021

Arhitectură / Magda Teodorescu:

Arhitectură / Luminița Petrulian

https://us02web.zoom.us/j/81779339212
Meeting ID: 817 7933 9212 Passcode: -

Arhitectură / Dobrin Calina:

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf. Luminița Petrulian
Colectiv:
conf.dr.Luminita Petrulian conf.dr.Magda Teodorescu lect.Valentina Negritescu
Obiective:

Dezvoltarea si intarirea deprinderilor de comunicare scrisa si orala;
Folosirea de catre studenti a limbajului de specialitate in limba straina aleasa
Incurajarea studentilor de a lucra in echipa si de a prezenta oral (dezbatere) un proiect pe o tema la alegere

Conținut:

Limbaj general si limbaj de specialitate pentru urmatoarele limbi straine: lb.engleza, lb.franceza, lb.italiana, lb.spaniola, lb.germana, lb.romana pentru straini

Metoda de predare:

Tehnici consacrate in predarea limbilor straine, inclusiv dialogul si tehnici de traducere de texte de specialitate

Mod de evaluare:

Studentii vor primi o nota pentru prestatia individuala si o nota pentru capacitatea de a se integra intr-o echipa si a sustine o dezbatere

Bibliografie minimală:

Gramatici, dictionare, antologii, fise de lucru, casete video si audio, imagini, ziare

Observații:

Pot aparea schimbari datorate competentei lingvistice fiecarei grupe